AVG* Privacy verklaring IC Aquarius, praktijk voor humanistische astrologie, hierna IC Aquarius

IC Aquarius is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Je persoonsgegevens

IC Aquarius, beschikt over je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van diensten (consulten, lessen, lezingen of cursussen) en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt om bijvoorbeeld op de hoogte te blijven van activiteiten via een mailing.


Overzicht van de persoonsgegevens
die ik mogelijk verwerk of in mijn bezit heb:
- voor- en achternaam,
- geboortedatum, -tijd en -plaats voor het maken van je horoscoop,
- adresgegevens voor de facturering,
- telefoonnummer en/of e-mailadres,
- overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via communicatie en correspondentie.
- prints van horoscopen en andere astrologische technieken die nodig zijn voor een consult.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
- het afhandelen van betaling of om materiaal te verzenden,
- het verzenden van een mailing,
- om te kunnen bellen of e-mailen indien nodig,
- om de dienstverlening (voornamelijk de consulten) te kunnen uitvoeren.


IC Aquarius, gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Omdat ik ook de horoscopen bespreek van mensen jonger dan 16 jaar, heb ik de toestemming van ouders (of voogd) nodig. Ouders of voogd zijn dan ook degenen die aangeven of en wanneer de gegevens (geboortedata, horoscoop, geschreven bespreking) verwijderd moeten worden. Ik honoreer de vraag tot verwijdering van gegevens die gedaan wordt door de jongere zelf ook als hij nog minderjarig is.

Ik bewaar geen opnames van gesprekken of lessen. Elke opname wordt van mijn computer en opnameapparaat verwijderd zodra deze van wetransfer.com is gedownload.

Ik bespreek nooit horoscopen van derden zonder hun expliciete toestemming, bijvoorbeeld in geval van relatie-horoscopen of in geval van horoscopen van derden die in praktijklessen worden besproken (ik vraag cursisten om de toestemming van de persoon door te geven).


Delen van persoonsgegevens met derden

IC Aquarius, verstrekt uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingdienst.


Bewaartermijn persoonsgegevens

Naam- en adresgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk bepaald (belastingdienst). Wat betreft je geboortehoroscoop in mijn softwareprogramma, deze wordt bewaard zolang het nodig is óf totdat ik van je verneem dat het verwijderd moet worden, óf als mijn software programma crasht.
Geprinte versies van berekeningen worden minimaal 3 jaar bewaard en niet langer dan 10 jaar.


Gegevens aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door IC Aquarius (ook al gebeurt dit niet). Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je beschik in een computerbestand naar je te sturen.
Je kunt een verzoek sturen tot correctie of verwijdering sturen naar Beatrice Boucher information@icaquarius.nl of per post parkstraat 110a 6828 JM Arnhem.

IC Aquarius, wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Beveiliging persoonsgegevens

IC Aquarius, neemt de bescherming van alle gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Je gegevens worden uitsluitend bewaard en verwerkt (astrologiesoftware) op een computer dus niet op een tablet of mobiel device, usb of in de cloud. Backups van data worden beveiligd.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de verwerkingsverantwoordelijke bij IC Aquarius:
Béatrice Boucher, information@icaquarius.nl Tel. 026 443 7852

 

* AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
- on-line d.d. 25 mei 2018 -