home      béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen      links


PLUTO IN STEENBOK
wat gebeurde er de vorige keer?
1762-1778


© Béatrice Boucher '07Er zijn natuurlijk een aantal punten die elke astroloog wel weet, zoals dat de laatste keer dat Pluto in Steenbok was, de Franse revolutie voorbereid werd. Door de vele oorlogen was het volk uitgehongerd, ziek en uitgeput. Louis XVI wilde wel iets doen aan de slechte economie en probeerde hervormingen door te voeren maar de adel werkte dat tegen. Uiteindelijk kostte het Louis XVI en velen anderen met hem letterlijk de kop: de weerstand tegen hervormingen was te groot.


Naast Frankrijk waren er nog twee landen die door een diepgaande herstructureringscrisis gingen; England dankzij de industriële revolutie en de Verenigde Staten door de onafhankelijkheidsoorlogen. England kwam geïsoleerd te staan vanwege haar vasthouden aan eigen hegemonie en kregen de Fransen, de Nederlanders en de Spanjaarden tegen zich. Uiteindelijk ging het om geld en macht. Hoe dan ook, wat interessant is voor dit korte artikel over de terugkeer van Pluto in Steenbok is waar Pluto in Steenbok staat in de horoscoop van de VS, in het 2e huis van eigen geld en eigen grond (Sibly horoscoop van de VS). De VS staan nu vóór de eerste Pluto-terugkeer --iets meer dan één decade voor hun exacte Pluto terugkeer op exact 27°Steenbok. Dit gebeurt in 2021-22.Er valt onnoemelijk veel te zeggen over deze periode en veel is ook erover geschreven en gezegd. Het gaat me hier en nu alleen om iets dat minder in het zicht viel maar toch belangrijk is geweest en zelfs overeenkomst heeft met de huidige situatie (2007).


Zo ontdekte ik dat er een internationale beurscrash was geweest in augustus 1763, en dat als gevolg daarvan meer dan 100 bedrijven failliet zijn gegaan in Europa. Toch frappant want in 1763 stond Saturnus in Stier (geld) driehoek Pluto en met Uranus in Ram evenals straks in 2010.

Een citaat **:
De overspannen financiële markt aan het einde van de Zevenjarige oorlog is de Amsterdamse financiële wereld noodlottig geworden. De grote behoefte aan geld, nodig voor de aanschaf van oorlogsmateriaal, had tot gevolg dat getrokken wissels op de vervaldag weer geprolongeerd moesten worden. Hierdoor is een uitgebreide wisselruiterij ontstaan, waarvan Amsterdam en Hamburg de middelpunten vormden.”


Over dit verschijnsel merkt Sautijn Kluit op:


“Men nam dan zijne toevlugt tot het CREDIET dat men bij anderen bezat; deze insgelijks niet bij magte te voldoen namen eveneens hunne toevlugt tot het crediet dat zij bij anderen hadden, welke laatste wederom genoodzaakt waren eenen gelijken weg in te slaan. Zoo ging ‘de rit gedurig verder’ en ontstond er langzamerhand eene wisselruiterij.”

Daar de oorspronkelijke debiteuren niet tot betalen in staat waren was het crediet een kunstmatig opgetrokken kaartenhuis dat bij de eerste de beste windvlaag in elkaar moest storten. Toen in juli 1763 een belangrijke Amsterdamse bankier failliet ging, stortte het kaartenhuis ineen en raakte zelfs zeer solide bankiershuizen in moeilijkheden. Door de internationale verstrengeling sloeg de crisis snel over naar Hamburg, Berlijn en Leipzig. Alleen in Hamburg gingen in korte tijd meer dan 95 kooplieden en bankiers failliet."De VS en Europa (en wellicht England en Frankrijk in het bijzonder) lijken op herhaling te zijn, alleen de kredieten die men in de huidige periode heeft gelden grond en gebouwen, hoge hypotheken, niet zo zeer van kooplieden of adel maar van werknemers (Saturnus nu in Maagd). *


Een andere overeenkomst tussen toen en de huidige situatie is dat aan het einde van de laatste Pluto in Boogschutter fase (net als nu) er op wereldschaal sprake was van een wereldoorlog: de 7-jarige oorlog (1756-1763). Deze 7-jarige oorlog wordt ook wel de eerste wereldoorlog genoemd (hoewel dat wel de vraag is, want het waren de Europeese landen die elkaar overal ter wereld bevochten). Uiteindelijk - en dat is interessant - leidde het tot een herverdeling (Pluto in Steenbok) van bijna alle grondgebieden (lees koloniën). Ook dit droeg bij aan de humanitaire en economische crisis want de oude structuren moest vernietigd worden. En dat is ook Pluto in Steenbok.


Verder - voor de anekdote - over de relatie tussen Steenbok en de Wetenschap, het is in de periode van Pluto door Steenbok dat de meter, de kilogram en de seconde (!) als ‘vaste eenheden’ vastgelegd zijn!Beatrice Boucher © 2007
publicatie voor AstroTime** zie p.153: Proefschrift uit 1994 "Ander ondernermerschap, enige beschouwingen over de relatie cultuur, ondernemerschap en ondernemingsfinanciëring" Universiteit van Groningen. (het document is nog in pdf-vorm te googlen op het internet)

* zie in dit verband ook de 'trend' van Pluto vanaf Kreeft tot en met nu met betrekking tot het 'Volk' en 'Macht' in het artikel Pluto in Steenbok www.astrologie.ws/plutostb.htm
Cerberus
William Blake