home      béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen      links

Aspectenpatronen

door Béatrice Boucher

 

Aspecten en patronen

Geometrie van de kosmos


Wanneer je naar het beeld kijkt dat ontstaat door het intekenen van de aspectenlijnen in de horoscoop, zie je bepaalde patronen naar voren komen; combinaties van gekleurde lijnen, allerlei soorten driehoeken en vierkanten. Hoewel ieder patroon uniek is, zijn er een aantal figuren die regelmatig terugkomen en opvallende geometrische vormen hebben. Vertaald in astrologische termen, symboliseren deze geometrische figuren het energiepatroon van de horoscoop.


Bruno Huber, een Zwitserse astroloog en wiskundige, heeft deze geometrische figuren bestudeerd vanuit de potentiële dynamiek die ze bezitten. Deze aspectenstructuur is van het allergrootste belang voor de analyse van de horoscoop. Hij koos er daarom voor om deze op duidelijke wijze naar voren te laten komen in de horoscooptekening, door bepaalde kleuren aan bepaalde aspecten te koppelen. De betekenis van de kleurenkoppeling ontleende hij aan de kleurenpsychologie; aspectenpatronen kun je op die manier met je zintuigen vatten.


Deze keuze is inmiddels (vrijwel) internationaal standaard geworden - voor zover het in de wereld van de astrologie mogelijk is om van internationale afspraken te spreken. Zo wordt de conjunctie verbonden met de kleur oranje (intens samengaan); het vierkant en de oppositie met rood (actief, gespannen en uitdagend); de sextiel en driehoek met blauw (rustig, ontspannen en harmonisch); de half-sextiel en inconjunct met groen (natuurlijk, informatief, zoekend en rusteloos)
.


De samenstelling van de aspectenpatronen worden op die manier door de diverse kleurencombinaties gemakkelijk te onderscheiden. Aspectenpatronen zijn dus markante figuren die ontstaan uit een combinatie van óf alleen rode lijnen óf alleen blauwe of groene, óf een combinatie hiervan.


Huber is over de betekenis van deze kleurencombinaties tot een interessante conclusies gekomen waarvan ik hieronder een aantal wil introduceren. Sommige van zijn conclusies zijn in de boeken van verschillende astrologen verwerkt: het T-vierkant, het Kosmische Kruis, de Grote Driehoek of de Yod zijn intussen iedereen bekend. Anderen zijn minder bekend zoals het Oog of de Tetraëdische Yod. Daarnaast zijn er andere formaties die juist door hun gebrek aan verbindingen bijzonder in het oog springen zoals ongeaspecteerde planeten.


We kennen zo drie soorten basis-energie patronen:


Strijd- of energie-aspecten
oranje en rood
conjunctie , oppositie en vierkant

Harmonisch vloeiende aspecten
blauw
sextiel
en driehoek


Prikkel of groei-aspecten groen
half-sextiel en inconjunct


=> Aspecten geven informatie over de kwaliteit van de verbinding tussen de horoscoopfactoren en hoe deze zich (mogelijk) kunnen uitdrukken.

=> Aspectenpatronen verbinden meerdere planeten met elkaar en tonen ze als een groep die de 'opdracht' (so to speak) hebben om samen te moeten werken. In een oogopslag krijgen we dus inzicht
in bepaalde levensthema's, uitdagingen en opgaven die er liggen, om zo'n patroon als een geheel constructief in te zetten.

=> Elk aspectenpatroon vormt een pulserend geheel, en geeft een beeld van de structuur en fundamentele drijfveren van iemands' bewustzijn.

 

RODE CONFIGURATIES

Het Stellium


We spreken van een stellium wanneer meer dan drie planeten in eenzelfde teken of in eenzelfde huis staan gegroepeerd, waarbij de maximale tussenruimte tussen twee planeten ongeveer 6° is.


Als we de planetaire energieën beschouwen als deel-persoonlijkheid van onszelf, in de psychologie sub-persoonlijkheid genoemd, is het gemakkelijk in te zien dat het samengaan (conjunctio) van verschillende delen, een wilskrachtige bundeling van energie creeërt. Een stellium beschrijft daarom vaak een overheersend persoonlijkheidskenmerk (zie huis, teken en betrokken planeten). Het kan doelgerichtheid, kracht en zelfs genialiteit aangeven, maar ook eenzijdigheid. De beleving van iemand met een stellium kan daarom zeer subjectief en zelfs eenzijdig van aard zijn.


mogelijke opgave

Deze eenzijdigheid kan in balans worden gebracht door contact te maken met het tegenovergestelde teken en de levensgebieden van het daarbij betrokken huis. Deze mensen komen regelmattig hun tegenpolen tegen, ontmoetingen die hen helpen meer innerlijk evenwicht en meer objectiviteit te ontwikkelen.

 

Voorbeeld: Picasso - Stellium in Stier in huis X.


Het T-vierkant


Net als in een accu wordt via de oppositie de energie van de polaire tekens verzameld. Deze energie-as wordt via de planeet die er mee vierkant staat ontladen in het huis waarin deze planeet staat. Deze planeet speelt een speciale rol in de formatie, en wordt de apex planeet genoemd. Daarbij zullen Yang-planeten (Zon, Mars, Saturnus) veel meer geneigd zijn om actie af te dwingen dan de Yin-planeten, maar kunnen ook (innerlijke) blokkades aangeven. Tenslotte is een vierkant altijd een conflictueus aspect. Daarentegen worden de Yin-planeten (Venus, Maan, Jupiter) juist in een rol gedwongen die hun niet ligt, maar kunnen daardoor ook meer gaan ‘stralen’ en actiever naar voren treden.


Een 'T-vierkant' persoon ervaart vaak dat het leven vol spanning en strijd is. Voor de buitenwereld komt de persoon echter over als iemand die regelmattig in conflict treedt met haar omgeving, confrontaties opzoekt of aangaat. Als de betrokken tekens in negative polariteit staan, wordt de worsteling eerder innerlijk ervaren als diepe onrust en soms zelfs als een existentiële levensangst. Dit is natuurlijk afhankelijk van de betrokken planeten en huizen. In het algemeen lijkt het dat deze mensen meer dan andere mensen (zonder T-vierkant) weerstanden en frustraties tegenkomen.


Hoewel deze mensen zelf vaak het idee hebben dat ze harder dan anderen moeten werken om dingen te verwezenlijken, het feite is dat ze ook ook meer wil en moed tonen, meer willen bereiken en beter in staat zijn om tot het einde te gaan dan anderen (zonder zulke aspecten). Het zijn vormgevers. Ze ervaren wel de conflicten die ze tegenkomen in hun relatie met de buitenwereld vaak als negatief. Dit heeft als consequentie dat zij minder zeker zijn van zichzelf. En dat kan weer leiden tot twijfels aan de eigen vermogens.


Machteloosheid, onzekerheid en schuldgevoelens voeren vaak de ondertoon bij dit patroon. Het kost tijd voor de persoon bewust wordt van de manier waarop ze deze energie op constructieve wijze kan gebruiken. Het typische leerproces van een T-vierkant verloopt via vallen en opstaan, via zelf-ondervinding. Aan de ene kant ontstaan conflicten met de omgeving (afhankelijk van de betrokken planeten en de huizen waarin dit T-vierkant valt), aan de andere kant hebben deze personen conflicten en uitdagingen nodig.


opgave

Het positieve gebruik van de energie die besloten ligt in een T-vierkant is afhankelijk van het vermogen van de persoon om afstand te kunnen nemen van wat er gebeurt wanneer een conflict optreedt, en van haar vermogen om uitdagingen aan te gaan. Want, wanneer bewust wordt omgegaan met de energie die in omloop is, kan de persoon juist veel tot stand brengen, zowel op bewustzijnsniveau (oppositie) als in de werkelijkheid (vierkanten). Zodra uitdagingen worden aangegaan wordt de vicieuze cirkel van onzekerheid en twijfels doorbroken.
De sleutel van de transformatie ligt bij de apex-planeet.

Hoe dan ook zijn deze mensen persoonlijkheden met een sterke eigengereidheid. Ze leren het beste door fouten te maken, en door zelf-doen. Ze zullen nooit de gemakkelijkste weg kiezen maar kunnen juist daarom barrières overwinnen. Het kunnen zeer creatieve mensen worden.

noot: het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen een T-vierkant in hoofd- vaste of beweeglijke tekens. Dit punt valt buiten dit artikel.
 

Voorbeeld: Rudyard Kipling - T-vierkant in Beweeglijke tekens.

Het Grote Vierkant of Molen

De Grote Vierkant in  de Vaste Tekens

 

Hier is een nog grotere hoeveelheid energie in omloop dan bij het T-vierkant, energie die via de opposities verzameld wordt. Het voorafgaande geldt dus ook voor dit patroon, alleen voelt de persoon zich hier innerlijk én uiterlijk heen en weer geslingerd. Vaak gaat dit samen met een gedrag dat sterk gericht is op zelfverdediging. De persoon probeert de energie vast te houden, streeft naar zekerheid en zelfcontrole omdat het aanvoelt alsof ze anders het controle erover verliest. Dit geldt in het bijzonder bij een Molen in de hoofd tekens. De persoon kan zich ook enigszins gevangen voelen, met name bij een Molen in de vaste tekens.


In het hoofdkruis komt deze figuur het beste tot zijn recht als het gaat om het overwinnen van uiterlijke weerstanden. In het vaste kruis komt het eerder tot stilstand en zelfs verstarring: men is gericht op innerlijke zekerheid. Positief gebruikt kan men ook de eigen innerlijke weerstanden overwinnen. In het beweeglijke kruis gaat het om het transcenderen van de werkelijkheid en de verwerkelijking van een idee (beweeglijke kruis is verbonden met leren), er bestaat echter ook enig gevaar voor nerveuze overbelasting.


opgave

Wanneer men een Groot Vierkant ziet in een horoscoop, is het belangrijk om te achterhalen hoe de persoon er tot dan toe met dit 'energie pakket' om is gegaan. Deze mensen kunnen bang zijn voor hun eigen kracht (zie opvoeding) en gebruiken hun energie (meer dan anderen mensen) verkeerd. De kunst die de persoon moet leren is om in het midden te staan van het krachtveld, en dit ligt natuurlijk lang niet altijd in het vermogen van iedereen. Als het lukt, kan de persoon als de 'waarnemer' te werk gaan, zoals men dat in de esoterische leringen noemt. De energie kan vanuit dat punt (de waarnemer) het best bestuurd worden. Er ontstaat zo een bijzondere situatie ondermeer omdat tekens van eenzelfde kruis verbonden zijn. De betekenis van de vier tekens en hun heersers geeft verdere informatie.


Deze mensen kunnen zich innerlijk gekruisigd voelen: zolang ze niet in het middelpunt staan, en zorgt een grote hoeveelheid ervaringen ervoor dat ze 'gedwongen' worden op zoek te gaan naar een oplossing. We kunnen het vergelijken met de zoektocht naar het oog van de storm. De persoon is verzekerd van een spannend leven en dat is ook precies waar zij ook behoefte aan heeft: ze moet in beweging blijven om de energie kwijt te raken.

 

Voorbeeld: Roberto Assagioli Grote Vierkant in beweeglijke tekens.

 

BLAUWE CONFIGURATIE

De Grote Driehoek

      Grote Driehoek in de Vuurtekens

 

Hier worden drie tekens van hetzelfde element met elkaar verbonden via de planeten. Dit is een passief energiepatroon vol latente energie en talenten. Latente, omdat driehoeken in essentie ‘lui’ zijn, ze geven geen actie aan maar eerder iets dat is. Gemakzucht hoort hierbij omdat men immers gemakkelijk uit de overvloed kan putten die bij het element hoort. Deze mensen hebben een bron aan rijkdom waar ze uit kunnen putten, maar ontmoeten vaak jaloezie of afgunst omdat ze er niets voor 'lijken' te hoeven doen: het komt hun aanwaaien, lijkt het. De slechtste eigenschap die hier uit voort kan komen is misschien die van arrogantie omdat ze hun 'talenten' als vanzelfsprekend ervaren, niet beseffend dat anderen dat niet hebben. Ze kunnen een neiging tonen in zwart-wit te denken en kunnen zich vaak moeilijk verplaatsen in de werkelijkheid van een ander (zeker in die van iemand met veel harde aspecten in zijn horoscoop of van iemand die juist gebrek heeft aan het element waarin hun Grote Driehoek valt).


Overvloed wordt helaas vaak verspeeld en wanneer er geen vierkant aanwezig is (met één van de planeten) om deze Grote Driehoek tot actie te dwingen, wordt er vaak niet veel mee gedaan. Het kan zelfs duiden op een leven waarin niet veel gebeurt. Dikwijls zie je dat eigenaren van horoscopen waar deze Grote Driehoek in aanwezig is, gemakzuchtig en op plezier uit zijn; de wilskracht die men ontwikkelt door de ervaringen van een vierkant, is hier afwezig. Rudhyar zei dat een exacte Grote Driehoek op een zekere “spirituele traagheid” kan wijzen.


opgave

Deze mensen moeten zelf een wil ontwikkelen en meestal is zelfkennis de weg er naar toe. De wil kan in dit geval alleen 'groeien' vanuit een besef dat men moet geven wat men in overvloed kan ontvangen. Dan kan de energie met meer kracht stromen en het leven vruchtbaar worden. De beste manier om met dit “reservoir”om te gaan is via het overdenken bijvoorbeeld van de zin van het bestaan via meditatie (en de wijze is afhankelijk van het element en de betrokken planeten).

Het wezen van het element leren begrijpen waarvan men in overvloed ontvangt is essentieel; Aarde, Vuur, Lucht of Water. Een persoon met een Grote Water-Driehoek zal in het algemeen gemakkelijk in contact staan met haar gevoelsleven en emoties en ook met die van een ander. In het geval van een Grote Aarde-Driehoek zien we iemand die een aardse en rustgevende invloed heeft op zijn omgeving, terwijl de persoon met een Grote Vuur-Driehoek een activerende invloed zal hebben, zonder dat zij er iets voor hoeft te doen. Iemand met een Grote Lucht-Driehoek zal in het algemeen erg goed zijn in het plannen en in het begrijpen van ingewikkelde problemen en het verwoorden van gedachten.


Voorbeeld: Umberto Eco - Grote Vuur Driehoek

 

GROENE-BLAUWE CONFIGURATIE

De Yod

 

     Yod

 

De Yod wordt ook wel eens de “vingerwijzing van God” genoemd. Hij wijst naar het punt waar alles samenkomt.


De (energie van de) planeet die twee inconjuncten maakt, wordt vaak geprojecteerd op de omgeving en is voor de horoscoopeigenaar in eerste instantie onbewust. Deze planeet wordt inderdaad geprojecteerd op een persoon of een object, of wordt geïntrojecteerd. Introjectie betekent dat men zich identificeert met een uit de omgeving overgenomen gedraging óf waarde, die overeenkomt met de planeet. Een soort voorbeeldfunctie die als projectiescherm fungeert voor het eigen (niet gekende) kunnen.

Iemand met een Yod manoeuvreert zich regelmattig in ongrijpbare situaties. Zelf heeft de persoon in eerste instantie het gevoel dat wat hij tegenkomt niets met hemzelf te maken heeft: het lijkt hem te overkomen. Anders gezegd: de planeten die een sextiel met elkaar maken, en een vanzelfsprekende samenwerking hebben, nemen de derde niet goed waar ondanks de verstorende inlvoed (inconjuncten) die deze heeft op hun samenwerking. Wat doe ik fout? zou een vaak terugkerende vraag kunnen zijn...

Bij deze figuur hoort een enorme sensitiviteit; de grens tussen de innerlijke en uiterlijke wereld is vaak zoek (door de onzichtbaarheid en abstractie van de energie van de apex planeet). De persoon neigt alles op zichzelf te betrekken en dit kan weer een juiste expressie van de persoonlijkheid belemmeren. Dit veroorzaakt onrust en een gevoel van onbestemdheid (het noodlot) met zich mee. Deze mensen neigen om veel te veel rekening te houden met de mening van de omgeving, zijn zeer ontvankelijk voor sfeer en stemming. Het leven van de persoon kenmerkt zich door een permanente ‘zoekende’ kwaliteit. Een zoeken dat in werkelijkheid (onbewust) ‘geïnspireerd’ wordt door de apex-planeet.

Daarom wordt ook gezegd dat een Yod-figuur een aanwijzing kan zijn voor het beroep, óf op z'n minst een kwaliteit symboliseert die bepalend is voor beroep of roeping.

Bruno Huber associeert de inconjunct (nadat de projectie beseft wordt) met diepe verlangens die leiden tot twijfels dan weer tot creativiteit waardoor de persoon een oplossing vindt binnen de context van de Yod (teken, planeten en huizen)


opgave

Integratie van de energie van de apex-planeet in het bewustzijn. De energie is hier één van de belangrijkste verbindingen tussen het bewuste (de twee planeten verbonden via een sextiel) en het niet-bewuste (de ander, de omgeving, vertegenwoordigd door de apex-planeet).

Het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen tussen wat van binnen komt en wat van buiten komt, helpt om meer zelfvertrouwen te verkrijgen. De persoon kan dan leren varen op een zelfbepaalde koers. In die zin kan het leven van iemand met een Yod heel bijzonder zijn. Bindingen die ontstaan waren door projecties of introjecties, worden op die manier opgelost: ze zijn immers niet meer nodig.

Noot: voor een beter begrip van de werking van een Yod is kennis van midpunten (Reinhold Ebertin) onontbeerlijk.


Voorbeeld: Princes Diana (UK) Yod met Jupiter op de apex, en T-vierkant in de vaste tekens met Venus op de apex.

 

GROEN-BLAUWE-RODE CONFIGURATIE

De Tetraëdische Yod

     

Ook wel Groene Draak genoemd vanwege de aanwezigheid van vier groene aspectenlijnen aan de buitenkant van de figuur. De Groene Draak bestaat uit een Yod + Oog die samen verbonden zijn door een oppositie.


De oppositie geeft de innerlijke spanning aan die de persoon beleeft in haar streven naar een doel (Yod). De stompe spits van dit aspectenpatroon wordt door Bruno Huber 'Oog' genoemd, omdet het volgens hem, één op waarneming gericht energiepatroon, oftewel: de persoon neemt alles waar via de planeet die op het midpunt staat (van het Oog). En juist omdat er hier ook sprake is van een midpunt, is het Oog (sextiel + 2 half-sextielen) een krachtig aspectenpatroon.


In de Tetraëdische Yod is de sensitiviteit voor indrukken en voor de voorbeeldfunctie van de omgeving in grotere mate aanwezig dan bij de Yod. Aan de ene kant is men op zoek naar de apex-planeet (het punt van de Yod), aan de andere kant neemt de persoon alles in zich op via de drie planeten die het Oog vormen.


Volgens Bruno Huber is hier het verborgen verlangen van de persoon erop gericht om via inspanningen te komen tot een 'maximaal' en ideaal functioneren van de energieën aan beide kant van de oppositie.


opgave

Omdat de persoon enerzijds erg onder invloed staat van indrukken en waargenomen ‘boodschappen en signalen’ van de buitenwereld en anderzijds toch gedreven wordt om tot verwezenlijking te komen van de planeet aan het spitse eind (Yod + Oog), bestaat het gevaar gedesillusioneerd te worden. De persoon weet immers al wat hij niet bereikt heeft; past zich teveel aan de buitenwereld aan en komt niet toe aan het ontwikkelen van eigen werkelijke verlangens.


De manier om tot juist gebruik te komen van dit moeilijke en verwarrende energiepatroon is door te geloven in het eigen vermogen tot zelfstandig denken en hierop te durven vertrouwen. Men moet daarom leren omgaan met, en zich bewust worden van projectiemechanismen en van de eigen gevoeligheid (ontvankelijkheid) voor de verwachtingen van anderen.


De onzekerheid is hier groter dan bij de Yod omdat het 'Oog' gericht is op het verzamelen van kennis en informatie en de gevoeligheid voor de mening van anderen groot is.


Bij goed gebruik van de energie wordt de persoon in staat gesteld te leren wat men werkelijk wil leren en nodig heeft om de eigen wensen tot vervulling te brengen en toch open te blijven voor de omgeving. Een creatieve uitweg is essentieel omdat deze als projectievlak (voor de planeten aan de uiteinden) kan fungeren.


Voorbeeld: Jane Fonda - Tetraëdische Yod met Jupiter oppositie Pluto

 

BLAUWE-RODE CONFIGURATIE

De Vlieger

Een Vlieger

Hier zien wij een opmerkelijke combinatie van blauwe lijnen aan de buitenkant en een rode spanningslijn aan de binnenkant. Mensen met een vlieger in hun horoscoop hebben dan ook de neiging spanningen te verdringen en te verbergen (de oppositie staat aan de binnenkant van het rustige blauwpatroon). Ze stralen natuurlijkheid en overtuigingskracht uit (Grote Driehoek) waardoor anderen snel geneigd zijn hun denkbeelden over te nemen.


Want zij zien de wereld vanuit de stompe spits (focusplaneet + huis) zoals zij die wensen. De stompe spits is het actieve deel omdat sextielen actiever zijn dan driehoeken. Mensen met een Vlieger hebben de neiging aan te trekken wat hen interesseert, en te vermijden wat lastig is (ofwel hun niet interesseert). Het kan voor de buitenwacht evaren worden als een vorm van egocentrisme, dat ook snel gekwetst kan worden (blauwe aspecten zijn geen conflictaspecten). In zekere zin is de persoon kwestbaar ondanks de zichtbare overtuigingskracht.


opgave

In het reine komen met de planeet die de oppositie maakt (stompe spits), want via deze planeet komt men tot bewustwording van zowel de eigen innerlijke dualiteit (de oppositie) als van de eigen talenten (Grote Driehoek). Deze oriëntering maakt het mogelijk een juiste richting aan het leven te geven (oppositie = bewustwording) en een voller leven toe te staan.


Daar komt de naam 'inwijdingsfiguur' (de naam die Huber geeft aan de Vlieger) tot uitdrukking d.w.z. initiatie in eigen vermogen en karmische plichten. Er bestaat tevens een grote drang tot perfectie die vooral onaangenaam kan zijn voor anderen. Deze mensen bezitten wel een enorme gedrevenheid, die bepaald wordt door de planeten in oppositie, letterlijk hoogvliegers.


voorbeeld: Napoleon - Vlieger met Aarde Driehoek
.


© Beatrice Boucher, Diplom. Faculty of Astrol. Studies England
cursus voor gevorderden 1996, 2020 voorbeelden toegevoegd.

 

naar boven