home      béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen      links
bar
 

bar

astrologische consulten


de geboortehoroscoop en het consult

De geboortehoroscoop is technisch gezien een momentopname van de hemel zoals we die zien op het moment van geboorte. Voor de astroloog is het ook een kaart van de psyche, die op unieke manier tot leven komt omdat ieder van ons een andere voorgeschiedenis heeft, in een andere cultuur opgroeit en vervolgens andere ervaringen opzoekt en omzet in talenten.


Update news per 9 september 2021: het aanbod voor consulten per skype verleng ik tot aan de herfst. De consulten duren allen 60 minuten en de kosten blijven 85 euro (incl. horoscoop tekening). Het gesprek kan opgenomen worden.

Live-consulten zijn voorlopig dus niet mogelijk.


Zie ook praktische informatie en aanvraag consulten

consulten

Een astrologisch consult is een gelegenheid tot bespiegeling over jezelf en over alle onderwerpen die deel uitmaken van het leven. Het is een gesprek waarin jouw horoscoop het uitgangspunt is en jouw vragen centraal staan.


Tijdens het consult gaan we op een bijzonder diepgaande manier naar jezelf, je levenspad en je vragen kijken. Een van de doelen is helderheid te krijgen in wie je in potentie werkelijk bent, en hoe dat te worden. Dit geeft handreiking bij het verhelderen van vragen over bijvoorbeeld studiekeuze, werk of relatie, zingeving of spiritualiteit.


Er zijn twee mogelijkheden:

één gesprek óf een serie van 3 gesprekken


We bespreken je geboortehoroscoop standaard binnen één gesprek van 90 minuten: dit heet een standaard consult.


Zoek je diepgaander inzicht in actuele processen en terugkerende patronen in je leven, dan is een serie van drie gesprekken aan te raden. De gesprekken duren elk 60 minuten, het eerste gesprek 10 minuten langer. Voordeel: je hebt tijd voor de verwerking van de informatie die jij hoort en kan beter bepalen welke vervolgvragen of onderwerpen je wilt bespreken. Dit is ook een goede coaching methode voor wie op zoek is naar een nieuwe uitdaging op werkgebied. De drie consulten vinden plaats binnen een tijdsbestek van drie maanden.


In alle gevallen is het mogelijk om vervolgconsult(en) af te spreken als het gesprek na verloop van tijd nieuwe vragen oproept (zie vervolgconsulten voor meer informatie).


dot praktische informatie en aanvraag consulten


kinderconsulten

Het opvoeden van kinderen is waarschijnlijk één van de moeilijkste levenstaken. Er komen altijd momenten van onzekerheid bijvoorbeeld als we een kind niet begrijpen zoals wij graag zouden willen of zoals het kind zou willen. Als dit vaak voorkomt, kunnen er twijfels komen. Deze twijfels maken het ons niet gemakkelijk om het kind objectief te zien. In dit soort situaties kan de astrologie een waardevolle en liefdevolle wegwijzer zijn. Niet zo zeer om opvoedingsvragen te beantwoorden, maar om een helderder inzicht te krijgen in het kind, in de oorzaak van bepaalde gedragingen of emoties, én in dat wat we het kind kunnen geven zodat het meer zichzelf kan worden.


Een kinderconsult duurt 30 min. Het kind hoeft niet bij het gesprek aanwezig te zijn. De horoscoop van de ouder(s) wordt meegenomen.
Een kind tussen 12 en 14 jaar kan wel samen met één van zijn ouders komen. In dit geval spreek ik met het kind.


dot praktische informatie en aanvraag consulten

vervolgconsulten - updates

Drie mogelijkheden:

1. update consult 'transits en progressies'
Iedereen gaat door ontwikkelingsfases en -processen. In de astrologie noemen we deze ontwikkelingsfases transits en progressies. Je kunt het vergelijken met de weersvoorspellingen: wat je ook gaat organiseren, je bent beter voorbereid als je weet welk weer het gaat worden.


Op persoonlijk niveau stellen de inzichten van ‘transits en progressies’ je in staat om de betekenis van dat wat in je leven gebeurt beter te begrijpen. Dat kan je helpen om bewuster om te gaan met je tijd, je energie en met het maken van keuzes.


Voor de duidelijkheid: het gaat in deze consulten nooit om voorspellingen, maar om verschillende mogelijkheden te beschouwen.


Een transit- en progressieconsult is voor wie eerder een consult heeft gehad. Je kunt dit consult zien als een ‘update’ van je 'journey' (levensreis) zoals deze uitgebeeld is door je geboortehoroscoop.
Dit is de standaard vervolgconsult.2. update consult 'solaar, transits en progressies'
Een solaar- of verjaardaghoroscoop (of jaarhoroscoop) geeft informatie over thema's, concrete tendensen en ontwikkelingen die aan de orde kunnen komen in het jaar dat volgt op je verjaardag. Deze horoscoop wordt berekend voor de plek waar je op dat moment woont.


Een solaarconsult kun je het beste afspreken binnen een periode van een halfjaar: van 3 maanden vóór je verjaardag tot 3 maanden na je verjaardag.


3. vervolgconsult met een thema

Een vervolgconsult waarin specifieke vragen besproken kunnen worden, bijvoorbeeld over relaties, werk, zingeving, spiritueel pad.


dot praktische informatie en aanvraag consultengeboortetijd correctie

Soms is de geboortetijd niet correct genoteerd of er is een twijfel over het juiste ascendantteken. Het is dan mogelijk om je geboortetijd te laten corrigeren. Mijn collega, astroloog Sander Littel, kan dit voor je doen.
Wil je een geboortetijdcorrectie aanvragen, stuur dan een e-mail
.


Lees ook Over geboortetijd en de problemen die daarbij horen als je wilt weten waarom een correctie zinvol is en welke gegevens er nodig zijn.


dot praktische informatie en aanvraag consulten

contact

Béatrice Boucher, Diplom. Faculty of Astrol. Studies London | Parkstraat 110-a | 6828 JM Arnhem | Nederland

0031(0)26 443 78 52 | information@icaquarius.nl