Beatrice Boucher consulten cursussen artikelen links contact

astrologische consulten

De geboortehoroscoop is technisch gezien een momentopname van de hemel zoals we die zien op het moment van geboorte. Voor de astroloog is het ook een kaart van de psyche, die op unieke manier tot leven komt omdat ieder van ons een andere voorgeschiedenis heeft, in een andere cultuur opgroeit en vervolgens andere ervaringen opzoekt en omzet in talenten.

Live-consulten zijn weer mogelijk! Het aanbod voor consulten per skype of zoom blijft.
Zie praktische informatie en aanvraag consult.

consulten

Een astrologisch consult is een gelegenheid tot bespiegeling over jezelf en over alle onderwerpen die deel uitmaken van het leven. Het is een gesprek waarin jouw horoscoop het uitgangspunt is en jouw vragen centraal staan.

Tijdens het consult gaan we op een bijzonder diepgaande manier naar jezelf, je levenspad en je vragen kijken. Een van de doelen is helderheid te krijgen in wie je in potentie werkelijk bent, en hoe dat te worden. Dit geeft handreiking bij het verhelderen van vragen over bijvoorbeeld studiekeuze, werk of relatie, zingeving of spiritualiteit.

Er zijn twee mogelijkheden:
één gesprek óf een serie van 3 gesprekken

We bespreken je geboortehoroscoop standaard binnen één gesprek van 90 minuten: dit heet een standaard consult.

Zoek je diepgaander inzicht in actuele processen en terugkerende patronen in je leven, dan is een serie van drie gesprekken aan te raden. De gesprekken duren elk 60 minuten, het eerste gesprek 10 minuten langer. Voordeel: je hebt tijd voor de verwerking van de informatie die jij hoort en kan beter bepalen welke vervolgvragen of onderwerpen je wilt bespreken. Dit is ook een goede coaching methode voor wie op zoek is naar een nieuwe uitdaging op werkgebied. De drie consulten vinden plaats binnen een tijdsbestek van drie maanden.

In alle gevallen is het mogelijk om vervolgconsult(en) af te spreken als het gesprek na verloop van tijd nieuwe vragen oproept.

• praktische informatie en aanvraag consulten

vervolgconsulten - updates

Drie mogelijkheden:

1. update consult 'transits en progressies'
Iedereen gaat door ontwikkelingsfases en -processen. In de astrologie noemen we deze ontwikkelingsfases transits en progressies. Je kunt het vergelijken met de weersvoorspellingen: wat je ook gaat organiseren, je bent beter voorbereid als je weet welk weer het gaat worden.

Op persoonlijk niveau stellen de inzichten van ‘transits en progressies’ je in staat om de betekenis van dat wat in je leven gebeurt beter te begrijpen. Dat kan je helpen om bewuster om te gaan met je tijd, je energie en met het maken van keuzes.

Voor de duidelijkheid: het gaat in deze consulten nooit om voorspellingen, maar om verschillende mogelijkheden te beschouwen.

Een transit- en progressieconsult is voor wie eerder een consult heeft gehad. Je kunt dit consult zien als een ‘update’ van je 'journey' (levensreis) zoals deze uitgebeeld is door je geboortehoroscoop.
Dit is de standaard vervolgconsult.

2. update consult 'solaar, transits en progressies'
Een solaar- of verjaardaghoroscoop (of jaarhoroscoop) geeft informatie over thema's, concrete tendensen en ontwikkelingen die aan de orde kunnen komen in het jaar dat volgt op je verjaardag. Deze horoscoop wordt berekend voor de plek waar je op dat moment woont.

Een solaarconsult kun je het beste afspreken binnen een periode van een halfjaar: van 3 maanden vóór je verjaardag tot 3 maanden na je verjaardag.

3. vervolgconsult met een thema
Een vervolgconsult waarin specifieke vragen besproken kunnen worden, bijvoorbeeld over relaties, werk, zingeving, spiritueel pad.

praktische informatie en aanvraag consulten

geboortetijd correctie

Soms is de geboortetijd niet correct genoteerd of er is een twijfel over het juiste ascendantteken. Het is dan mogelijk om je geboortetijd te laten corrigeren. Mijn collega, astroloog Sander Littel, kan dit voor je doen. Wil je een geboortetijdcorrectie aanvragen, stuur mij dan een e-mail.

Lees ook Over geboortetijd en de problemen die daarbij horen als je wilt weten waarom een correctie zinvol is en welke gegevens er nodig zijn.

praktische informatie en aanvraag consulten


Het essentiele van de zodiak zijn niet de tekens, getekend op hemelkaarten; het zijn niet de symbolische verhalen... het is de menselijke ervaring van verandering - Dane Rudhyar

IC Aquarius logo