home      béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen      links

De geboortetijd en de problemen
die daarbij horen


door
Sander Littel

Het is voor een astroloog van het grootste belang over een zo precies mogelijke (liefst op de seconde nauwkeurige) geboortetijd te beschikken.

Het eerste probleem daarbij is dat hij niet zeker weet welk moment eigenlijk het ''echte'' geboortemoment is, hoewel er een consensus bestaat dat het moment van de eerste ademhaling, gewoonlijk gepaard gaande met een begin van huilen, het best voldoet.

Het volgende probleem is dat de meeste opgaven die wij als astrologen onder ogen krijgen ''afgeronde'' tijden zijn. Er wordt meestal pas door de dokter c.s. op de klok gekeken als de spanning van de geboorte voorbij is; vaak wordt dan geschat hoeveel minuten er sinds de verschijning zijn verstreken, of er wordt eenvoudig op het kwartier of daaromtrent afgerond.

Als wel nauwkeuriger wordt gekeken, is het weer de vraag of de klok die gebruikt wordt wel exact de juiste tijd aangeeft, zoals dat tegenwoordig mogelijk is met de nieuwste technieken.

Tenslotte, de laatste, misschien zwakste, schakel hierin is de aangever bij de Burgerlijke Stand, meestal de vader, die van goede wil moet zijn, over een goed geheugen moet beschikken en hopelijk nog (of alweer) nuchter is.

En zo wordt duidelijk dat we in het algemeen te maken zullen hebben met benaderde geboortetijden op onze geboorteacte.

Het is inmiddels wel uit ervaring duidelijk geworden dat de daarop aangegeven tijd in het algemeen heel wat betrouwbaarder is dan die welke na jaren door bv. de moeder wordt gegeven. Omdat er elk moment overal mensen geboren worden met een heel eigen karakter en lot, lijkt het voor de hand te liggen, dat als we niet uit kunnen gaan van de enig juiste tijd, we daardoor de gelegenheid missen om langs astrologische weg het ''unieke'' van iemands lot of karakter te ontdekken.

Gelukkig echter biedt de astrologie zelf de instrumenten om van geboortes die al enige tijd geleden hebben plaatsgevonden, en waarvan een benaderde tijd bestaat, tot de meest waarschijnlijke tijd te komen. Dit kan door een zogenaamde geboortetijd-correctie uit te voeren. Daarbij wordt aan de hand van een aantal data uit het leven van de geborene onderzocht welke geboortetijd de juiste moet zijn.

De data die hiervoor nodig zijn, moeten betrekking hebben op concrete en cruciale veranderingen in iemands leven. Hoe groter de impact van de gebeurtenis, des te belangrijker de datum ervan.

Er moet gedacht worden aan:

  • data van gebeurtenissen in de familie- en relatiesfeer, zoals geboorte van broertjes of zusjes, scheiding van de ouders, het overlijden van belangrijke familieleden, begin en einde van relaties, huwelijk, geboorte en lot van kinderen;
  • data van belangrijke verhuizingen, grote reizen;
  • data van toevallig geluk of ongeluk, verblijf in ziekenhuizen, ziektes van belang, etc.;
  • data van succes of mislukking in carrière, belangrijke opdrachten, prijzen en onderscheidingen.

Als er hiervan een minimum aantal van vijf tot zeven kan worden gegeven - en daar mogen ook wel enkele op maand of seizoen, zelfs op jaar, geschatte data bij zijn - dan is er genoeg materiaal om een geslaagde correctie te kunnen verwachten en uiteindelijk een ''juiste'' geboortehoroskoop.


Sander Littel


klik op de link voor een geboortetijdcorrectie

naar boven