béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen

deel 2
21 juni 2015 - belastinghervormingen en andere nederlandse hobby's -
10 januari 2016 - nieuwe maan conjunct mars -
7 april 2016 - nieuwe maan vierkant mars -
15 maart 2017 - tweede kamerverkiezingen -
28 januari 2018 - eerste transit pluto conjunct mars -
24 april 2018 - mars transit pluto -
25 juli 2018
- tweede transit pluto conjunct mars -
3 december 2018 - derde transit pluto conjunct mars


deel 3
vanaf 2019

deel 1
12 sept 2012 - 9 mrt 2015

21 juni 2015 - belastinghervormingen en andere nederlandse hobby's

Horoscoop Nederland en transits op 21 juni 2015


Juni 2015
Het kabinet ging de laatste weken voortvarend aan de gang met de verdere hervormingen van alles wat nog niet hervormd was, waaronder belastingen en btw-tarieven. Het kwam echter over als een wanhopige poging om de staatskas bij te vullen.
Aan de ene kant zien we een vvd-wens om de overheid te verkleinen, de rijksbelastingen te verlagen, aan de andere kant zien we dat gemeentes de belastingen (daardoor) moeten verhogen om hun kas kloppend te krijgen.
Het werd tijd om de horoscoop van Nederland weer onder de loep te nemen.

Transit Pluto in Steenbok
Deze loopt door VII, het huis van samenwerkingen en rechtspraak en staat vierkant Venus in Ram: Nederland wil graag gezien worden als een ondernemend modern land.


Venus is de indicator (huis XI) van de vakbonden, werkgevers en andere overlegorganen en belangengroepen en de oppositie (huis IV). Dit toont zeker de ingewikkeldheid van het Nederlandse systeem op het gebied van belangenbehartiging.

Een van de kwetsbare plekken van Nederland is wellicht dat Venus ook over de Maan heerst, het symbool van het volk. Dat betekent dat het volk zich 'goed voelt' bij een 'Venus in Ram' manier van regeren: no-nonsense, als de macht de 'rust in de tent' houdt (Venus is oppositie Jupiter in Weegschaal in huis IV).

We zullen toch moeten wachten tot het laatste vierkant van Pluto (op 8 december 2015) voor dat de effecten van deze 'explosie aan veranderingen' zichtbaar worden.

In de horoscoop van Nederland vinden we Pluto in IX, het huis van religie en overtuigingen en van buitenlandse invloeden en vooral van buitenlandse handel (export en import). Deze plaatsing beschrijft een obsessieve en dwangmatige neiging om het buitenland te willen overtuigen (en te veroveren) met eigen idealen. Gelukkig staat Jupiter in Weegschaal: Nederland kan op charmante en diplomatische wijze met iedereen een partnerschap aangaan (ondanks Venus in Ram).

Omdat Chiron op dit moment over Pluto transiteert, is de verwachting dat we wellicht pijnlijk geconfronteerd worden met de a-moraliteit (Pluto) van deze benadering. juni 2015Transit Uranus
loopt door huis X, regering en koningshuis, en maakt een vierkant met Mars in Steenbok (die genaderd wordt door een transit van Pluto).

Mars is de dispositor van Venus en heer X. Hier zien zakelijkheid, ondernemingslust en een behoefte aan regels (Steenbok Mars). Deze kunnen de komende tijd onder vuur (Ram) komen te staan door onverwachte gebeurtenissen en andere wisselingen zoals stressfactoren van de economie. Astrologisch gezien vallen deze verschillende 'stressmomenten' (t.Uranus met Mars) in juni en september 2015 en maart 2016.

Omdat Mars ook heer V is kunnen we ook denken aan al het geld waarmee Nederland op zgn 'speelse wijze' (huis V) omgaat bijvoorbeeld: pensioenfondsen, verzekeringen en bankenleningen.

wordt vervolgd.

10 januari 2016 - Nieuwe Maan conjunct Mars

Horoscoop Nederland met transits 10 januari 2016
10 januari - de Nieuwe Maan staat exact op Mars in Steenbok van Nederland.


Mars in Steenbok staat voor structuur, planning en zakelijkheid en beschrijft daarmee de strategieën die Nederland van nature eigen zijn en waarin ze ook hard in is.

Mars in Steenbok staat sterk en in de horoscoop van Nederland heerst hij over huis V. Dit is het huis van sport en spel en van speculeren. Hij brengt creatieve ideeën tot stand, maar speelt het spel ook tot over de regels heen en soms tot over het randje (Schorpioen op V). Mars heerst ook over huis X dat de machthebbers van het land en het koningshuis aangeeft.


Dit geeft de Nederlandse politieke situatie goed weer waarin multinationals en grote banken veel invloed op de huidige samenleving (en politiek) hebben. Ook het koningshuis speelt daarin een rol van belang, zegt de horoscoop. Met Steenbok aan het roer worden de touwtjes goed strak getrokken. En het werkt, Nederland is een van de meeste betrouwbare economieën in de wereld; een triple A status, voor zo lang het duurt.


Het is deze strategie die nu (en het komende jaar) onder druk komt te staan (Uranus maakt nog twee vierkanten met deze Mars, eind maart/ begin april en is actief tot het einde van het jaar 2016; de vorige vierkanten waren in juni en september 2015).


Tegelijkertijd maakt deze transit van Uranus een driehoek met Neptunus (in VI) en werpt zo licht op arbeidsomstandigheden (Neptunus in VI). Het zou zomaar kunnen dat deze op bijna geruisloze manier volledig veranderen door andere relaties met het buitenland (Neptunus heer IX), of exportlanden.

Transitaire Pluto zal pas in 2017 een conjunctie met Mars maken en het werk afmaken, maar zulke mundane transits zijn lang van tevoren al voelbaar.

Met deze Nieuwe Maan vangt in Nederland een nieuwe ontwikkelingsfase aan die best hobbelig en rommelig kan gaan worden maar die ook openingen kan brengen en meer gezamenlijkheid. Als er tenminste ruimte wordt gegeven aan de ontwikkeling van een nieuwe vooruitstrevende visie op het algemeen belang, dus van alle inwoners van het land (stellium in Vissen op IX en transits Jupiter oppositie Zon).

7 april 2016 - Nieuwe Maan vierkant Mars - de 'Panama Papers'

Horoscoop Nederland met transits 7 april 2016

 

Pluto in Vissen
Sinds de Nieuwe Maan van 10 januari 2016 een conjunctie maakte met Mars in huis VII is de Noordknoop verschoven en maakt nu een oppositie met Pluto (en niet met Mercurius zoals toen).

Een transit van de Zuidknoop wijst altijd naar 'oude zaken'. In de horoscoop van Nederland wijst het naar Plutocratische idealen van 'toen' (1815) dus mogelijk gerelateerd aan de zeehandel (scheepvaart) met het buitenland, de relatie met verre buren. In juni 2016 vindt het Britse referendum plaats. Een Brexit behoort tot de mogelijkheid. Wat zou dit voor Nederland betekenen? Tijd voor een astrologisch onderzoek.


Mars in Steenbok en Uranus in Boogschutter
De heerser van de Nieuwe Maan was toen (op 10 januari) Saturnus; nu is het Mars in het teken Boogschutter. Hij maakt een conjunctie met Uranus die het huis van werkgelegenheid en veiligheidsdiensten (politie en leger) staat. De houding van Nederland tegenover arbeid en veiligheid is over het geheel genomen liberaal. De dominee en de handelsman, is een spreuk die Nederland graag gebruikt.

De combinatie Nieuwe Maan met deze Mars/Uranus conjunctie wijst er op dat een aanval (uitdaging?) op deze benadering mogelijk is (bijvoorbeeld door acties van vakbonden die voor arbeidsrechten strijden of internationale rechten). Ook mogelijk is dat deze benadering nog eens een flinke boost krijgen.

De planeet Uranus is ook actief bij transit via een conjunctie met de actuele Nieuwe Maan waardoor de Mars/Uranus duo zich sterk kan doen gevoelen in Nederland de komende tijden (en zeker de komende twee weken).


Huizen I, II, V, VIII en X

Gezien het bovenstaande, worden alle levensgebieden die onder deze huizen vallen (geel aangegeven in de tekening) enorm geactiveerd. Ze worden gevoelig voor plotselinge onthullingen. Huis I vertelt ons hoe Nederland zich in de wereld profileert; huis II vertelt over onze financiën, assets en de normen en waarden; huis V over sport, spel en speculeren; huis VIII gaat voornamelijk over de banken, investeringen en andere occulte zaken zoals die van de Panama Papers en huis XI staat voor het staatshoofd en de regering.

Zoals eerder gezegd (zie Nieuwe Maan in Steenbok) staat het 'business plan' van Nederland onder druk. Zowel wat betreft de creatieve financieringen als de flexibele (of zuinige) werkomstandigheden. We spraken toen (januari 2016) van een hobbelige weg waar wellicht nog gezamenlijkheid uit zou kunnen ontstaan. De komende tijd lijkt er geen sprake te zijn van een weg van overleg en onderhandelen, eerder eentje vol verrassingen, onthullingen en onrust.

Een nieuwe cyclus begint in X
De levensgebieden die onder dat huis vallen zullen een nieuwe fase van ontwikkelingen ingaan. Wat deze ontwikkelingen zullen zijn, zal de komende 14 (volle maan) tot 28 dagen (volgende nieuwe maan) zichbaar worden.

15 maart 2017 - Tweede Kamerverkiezingen

Horoscoop Nederland en transits verkiezingensdag 2017

 


Het Brexit-referendum, de Amerikaanse verkiezingen en hun aftermath laten zien dat het ondenkbare kan gebeuren en vooral dat we het niet zagen aankomen. Wij, in het westen althans, zien met lede ogen aan hoe onkunde zich nestelt op machtige posities en decades hard werk aan milieu, emancipatie en gelijkheid met een pennenstreek tenietgedaan kan worden. En dan zijn er ook de democratische gekozen dictatoren met hun volgelingen, die via een sterke hand oude zekerheden afdwingen, met daar tegenover enorm aantal mensen en kinderen die onder hun oorlogen lijden en met de rug tegen de muur op zoek gaan naar veiligere havens. En al het andere niet te vergeten.

Astrologisch gezien, de zichtbare naweeën van een lange eerste kwartierfase in de cyclus van Pluto en Uranus (die in 1966 begon) en de laatste kwartierfase in die van Saturnus en Neptunus (die in 1989 begon) tezamen met Neptunus die voor het eerst sinds zijn ontdekking (in 1846) weer in eigen teken is. Op de onzichtbare geestelijke gebieden is net zoveel gebeurd.Twee verschillende bewegingen die elkaar nu tegenkomen: het oude en het nieuwe botsen.


Verder wordt 2017 beheerst door een Jupiter-Uranus oppositie die voor de plotse groei van technologieën staat. Alleen is Eris, de godin van de twist, ook hierbij betrokken, en de onverwachte heftigheid waarop verdeeldheid ontstaat geeft aan dat we haar moeten meenemen in de afweging.
Het belangrijkste is misschien wel dat het gewoon makkelijk is om tweedracht te zaaien als je voorkennis hebt én gedreven wordt door wraak. Anno 2017 lijkt ze tweedracht te zaaien via tweets en socio-media met behulp van dure algoritmes.


In deze context vinden de Nederlandse verkiezingen plaats (en ook in Frankrijk op 23 april en 7 mei en in Duitsland in oktober). Er is geen twijfel mogelijk: de verdeeldheid is zichtbaar en er staat veel op het spel, als deze niet overbrugd wordt.


Actuele transits in de horoscoop van Nederland

Transit Pluto conjunct Mars in huis VII
Een paar maanden geleden vroeg ik me af, met welk land Nederland in conflict zou kunnen treden. Welnu afgelopen weekend gebeurde het: het werd Turkije. Pluto samen met Mars in het huis van de allianties met andere landen en dus ook van conflicten en oorlogen.


Mars heerst over huis V (het gokhuis) en geeft aan dat Nederland kan neigen niet al te selectief te zijn wat betreft de landen met welke ze contracten sluit. Voor de Steenbok geldt afspraak is afspraak, zaken zijn zaken (en Saturnus, heer VII, is in VIII). Maar zodra Pluto zich met het spel bemoeit, kunnen contracten als een boemerang terugkomen.


Hij (Mars) heerst ook over het tiende huis: de regering en het nationale prestige. Kortom hoe Nederland graag gezien wil worden. En dus kon premier Rutte (onder deze transit althans) niets anders zeggen dan: 'ik pieker er niet over (excuses aan te bieden).'


Transit Chiron door IX conjunct Zon in Vissen, heer II
Wijst onherroepelijk op een pijnpunt: visie over de toekomst.
Chiron is altijd wat moeilijker te duiden, in principe staat hij voor de andersdenkenden, de outsiders, en zo vallen vluchtelingen en zwervers onder de hoede van Chiron in Vissen in huis IX. Alle relaties met het buitenland die niet zo goed uit te leggen zijn, vallen onder deze stand. Een thema.


Transit Jupiter door IV inconjunct Pluto in Vissen, heer V
Hier vinden we de onzekerheidsfactoren, de exit-polls, de statistieken en voorspellingen blijven onbetrouwbaar.


Transit Saturnus door VI uit het vierkant met de Zon
Beschrijft wat geweest is en dus mogelijk bepalend gaat worden voor het stemgedrag. De Zon (heer II) symboliseert de reële economie, het gevoel van zelfwaarde en de normen van het land (met Vissen is het altijd een beetje vaag). Er is ontevredenheid over de ingeslagen weg en die komt vanuit de sectoren die we onder huis VI vinden: politie, leger en de zorgsector. Dit doet vermoeden dat de partijen die aan de macht waren in elk geval de aanhang verliezen die in deze sectoren werkzaam zijn. Maar wat stemmen ze dan?


De Maan verandert van teken
Om 16u15 van Weegschaal naar Schorpioen, een stemmingsverandering. Wellicht gaan 'twijfelaars' alsnog naar de stembussen.

Als de stembussen sluiten staat de Maan oppositie Mars en Pluto vierkant de ascendant: 'les jeux sont faits'. Mogelijk hebben emoties een belangrijkere rol gespeeld dan voorspeld. Het wordt ingewikkeld.


28 januari 2018 - horoscoop van Nederland
Pluto transit Mars - de eerste keer

 

horoscoop nederland transit pluto

 


Komend jaar (2018) driemaal een transit van Pluto op Mars in Steenbok in huis VII van Nederland, namelijk op: 28 januari, 25 juli en 3 december.


Sinds het wintersolstitium staat Saturnus (heer Pluto) weer in eigen teken en zal er in verblijven tot 18 december 2020, waarna hij in Waterman komt. Gezien Saturnus ook over Waterman heerst, kunnen we alvast stellen dat we vijf jaar van sterke Saturnale invloed voor de boeg hebben. En voor Nederland geldt ook dat ze haar Saturnus cyclus afsluit (2021).


Maar eerst de eerste conjunctie van 28 januari die opvallenderwijze samenvalt met de binnenkomst van Saturnus (heer Pluto) in het 7e huis, boven de horizon dus.


De laatste keer dat Saturnus dit huis binnentrad, was in december 1988, kort voor zijn grote conjunctie met Neptunus en Uranus. De val van de muur komt eerst in gedachte. Uiteindelijk luidde deze Grote Conjunctie niet alleen de val van de Sovjet Unie, het bracht ook een nieuwe geloof, voornamelijk in het Westen, UK en VS van de onoverwinlijkheid van het kapitalisme. Zonder tegenstanders verspreidde het wilde kapitalisme zich over de aarde. Dat er een nieuwe economische crisis zou komen viel te verwachten en deze kwam met de ingres van Pluto in Steenbok, einde 2008.


Gezien Nederland aardig goed vaart sindsdien, ondanks een paar gevaarlijke momenten in 2008, is het interessant om het effect van de aankomende Plutonische transits op Mars te volgen.

Mars


Mars in Steenbok (sextiel Pluto in Vissen) is bepalend in de horoscoop van Nederland. Hij beschrijft de manier waarop het land geleid wordt; hij heerst over de regering en het koningshuis, over hoe het land zich aan de wereld wil tonen (huis X), hoe het omgaat met spel en plezier, theater en kunsten en het beschrijft het deel van de nationale economie dat op speculaties gebaseerd is (huis V).


Steenbok vertelt ons dat bovengenoemde onderwerpen en processen via dichtgetimmerde contracten, advocaten, juristen en economen tot stand komen en zeer wel mogelijk zich altijd binnen de wet afspelen (Mars, Steenbok, VII en V).


Deze traditie geldt ook de manier waarop Nederland met concurrenten en andere openlijke vijanden omgaat: stevig onderhandelen, achter de schermen (Schorpioen op V en Pluto in Vissen) met mogelijk als belangrijk motief het handhaven van de stabiliteit en het bieden van duidelijkheid aan grote buitenlandse ondernemingen en religieuze of politieke opponenten (Pluto in IX).


Onder de huidige transformatieve invloeden van Pluto zullen discussies (en zorg) voorlopig om heel veel geld gaan: daar is geen twijfel over mogelijk.


Nederland komt regelmattig in beeld vanwege 'haar creatieve belastingenconstructies en -vluchtroutes', the Dutch sandwiches, ofwel als een van de belastingenparadijzen (huis 5) van planeet aarde. Het zijn vooral de zgn beloftes van Nederland die een doorn zijn in het oog van landen die belastingeninkomsten moeten missen, want tot nu toe is Nederland vooral succesvol in het winnen van tijd (Steenbok weer).


Er is zwaar weer op komst te verwachten want de astrologische combinaties die geraakt worden door de transits geven aan dat deze werkwijze diepgeworteld is in het Nederlandse systeem en niet 'eventjes' omgevormd kan worden. Wellicht nog vervelender, het is waarschijnlijk moeilijk om er achter te komen hoe de 'lijnen lopen'.

 

28 januari 2018


Op die dag zijn verschillende transits actief die elkaar ondersteunen:


- de transitaire Zon raakt Saturnus en werpt via deze bekende boosdoener licht in het belastingenhuis: lelijke regeldruk aldaar.
Nederland is wel een van de grootste economieën van de wereld (huis VIII). Radix Saturnus in VIII heerst over allerlei 'occulte zaken' die nu kort onder het spotlight komen. Pijnlijke ontdekkingen wellicht.


- Mars in Boogschutter loopt richting Uranus in VI, co-heer VIII en van bovengenoemde Saturnus; de exacte conjunctie is op 6 februari as. Met deze combinatie komt nogal wat energie los; veel onrust in de lucht.
Misschien worden er meer toegepaste creatieve uitingen van de nederlandse geest tot stimulans gebracht, bijvoorbeeld van technologische aard; maar ook fraudes en corruptiezaken kunnen aan het licht komen. Hoe dan ook, Mars en Uranus zullen zorgen voor stress en vernieuwingen, wellicht breuken met oude gewoontes (van huis VII). Er kunnen problemen ontstaan in de dienstverlenende sectoren, politie en gezondheidszorg bijvoorbeeld (huis VI).

Maar Uranus heeft altijd een verrassing achter de hand, iets waar we niet op bedacht zijn en 'roet' in het eten gooit, een kortsluiting, een revolutie of gewoon een staking.

 

- transit Jupiter driehoek Pluto in Vissen: deze planeten zijn in receptie en versterken elkaars kracht, een kracht die door de vanzelfsprekendheid van de driehoek niet tegen te houden is.
Op stoffelijk niveau denk ik vooral aan veel water, op emotioneel niveau aan diepe emoties, maar de planeten wijzen ook op ideologische invloeden. Wellicht is deze stand ondersteunend bij de behoefte (of noodzaak) om snel en werkelijk verandering tot stand te brengen.

 

Beatrice Boucher,
© 23 januari 2018, word vervolgdoverzicht van gebeurtenissen nadien


koeien-fraude
- na de pulsvisserij en de mestfraude nu de 'koeienfraude'.


- AIVD was geïnfiltreerd in Rusland. Nederlandse hackers de beste van de wereld, zegt Nederland.


- Orgaandonatiewet D66: 1e kamer stelt beslissing uit tot februari.

- Groningen (31 jan.): min. Wiebes belooft de Groningers dat de staat garant staat voor de bevingsschade. NAM zal nog steeds betalen zegt hij, maar hoe dat gebeurt, 'moet het kabinet nog regelen' (2 febr.): boeren afgereisd naar DH; in 2e Kamer vele frustraties over houding Shell en Exxon-mobile.

- Rechtszaak tegen 4 tabaksproducenten (1 febr.); een ziekenhuis schaart zich aan de zijde van KWF(24 mrt '17), RJF en individuele longpatiënten (17 sept '16).

- 5 februari: Nederland trekt ambassadeur terug uit Turkije.

- 12 februari: minister van buitenlandse zaken (VVD) heeft gelogen over zijn ontmoeting met Putin en het verhaal over Groot Rusland. Leidt tot zijn afteden.

- 13 februari: donorwet Dijkstra door 1e kamer.

- 14 februari: overlijden Lubbers; intrekking referendumwet

- 19 februari: opruimen kernafval Petten duurder.

- door de Brexit moet Nederland veel meer gaan bijdragen aan de EU-begroting. De UK was de enige medestander van Nederland voor een 'behoudend' begrotingsbeleid. Interessant om nu te melden dat het gaat om onderhandelingen over de EU-meerjarenbegroting van 2021-2027. Deze nieuwe begroting valt samen met het begin van de Saturnuscyclus van Nederland.

Gezien de astrologische cycli die actief zijn is het niet voorstelbaar dat Nederland deze onderhandelingen gaat winnen. Het einde van de onderhandelingen is voor 2019 voorspeld, net na de Pluto transits.

24 april 2018 - horoscoop van Nederland
Mars transit Mars - dividendbelasting

Horoscoop Nederland transits 23 april 2018 dividendbelasting

 

Sinds er op 20 april jl bekend werd dat er wel dergelijk memo's over de dividendbelasting zijn geweest, wordt Rutte III en in het bijzonder de VVD weer getormenteerd door de kwestie.


Op 24 april, kort na de exacte transit van Mars op Mars, komt eindelijk de waarheid naar buiten: er zijn memo's geweest! Het blijkt nu dat er zelfs zeer zorgvuldige voorbereidingen zijn geweest voor de afschaffing van deze dividendbelasting. VVD-minister Wiebes, toen staatssecretaris van Financiën, heeft hierin een sleutelrol gespeeld tijdens de kabinetsformatie. En er zijn ook gesprekken gevoerd met Unilever en Shell.
En iedereen (lees de VVD) ontkende het.


Op het midpunt tussen de twee exacte transits van Pluto over Mars worden de conflicten door Mars zelf nu geactiveerd: Pluto maakte al duidelijk dat 'iets' getransformeerd moest worden, Mars brengt het conflict in het openbaar (heer X), het kabinet is een gevarenzone binnengetreden, alleen voor nu is het slechts Mars.


De transit van Saturnus door huis VII (heer VII en VIII = belastingen en geheime afspraken) op de Zuidknoop brengt realiteitszin en inzichten in hardnekkige gewoontes rond businessmodellen; de transitaire Zon, komende maand door huis XI (samenleving - 2e Kamer), is nu sextiel Ascendant Kreeft: de verwachting is dat de discussie in de samenleving en in de 2e Kamer zich gaat richten op het welzijn van het land en haar bewoners.


En Jupiter, hij staat nu in zijn Taurus-fase: een interessante synchroniciteit want er blijkt dat de directeur belastingen een memo uitbracht (d.d. 28 april 2017) waarin hij zijn twijfels uitte over het gunstige effect van het schrappen van de dividendbelasting. Jupiter liep toen retrograde en had net vierkant Mars gestaan, en was net in de Ram-fase. Deze fase valt altijd samen met impulsen tot nieuwe vormen van groei. In de Stier-fase kunnen alleen altijd twijfels ontstaan over alle impulsen genomen in de Ram-fase, of ze dan wel de groei brengen die verlangd werd. Het afschaffen van de dividendbelasting is aan de beurt.

Hoe gaat Nederland, lees de VVD, zich hier uit redden?
Want zoals eerder gezegd: het gaat om heel veel geld.

Het debat in de 2e Kamer begint om 15 uur (25 april). De ascendant staat in Maagd conjunct de Maan, er is een Grote Aarde Driehoek met de Zon en Rx. Saturnus die een vierkant maakt met Mercurius in Ram. Tja, als het om geld gaat...slechts puntje op de i's voor nu.

 

Nadien - richting de 2e transit van Pluto as 25 juli, een parlementaire enquête?

Shell

16 juni 2018: Shell ontwijkt sinds 2005 met toestemming van de Nederlandse belastingdienst de dividendbelasting voor zijn aandeelhouders (Trouw).|

25 juli 2018 - horoscoop van Nederland
Pluto transit Mars - de tweede keer

 

horoscoop nederland 2e transits pluto

 

Dit verhaal over de 2e uit drie transits van Pluto over de Mars in Steenbok van Nederland is een vervolg op het verhaal over de 1e transit (lees hier).


De transits

Saturnus en Maan op cusp VII

Saturnus bevindt zich nog steeds rond de descendant, deze keer in conjunctio met de Maan. Moeilijkheden en kansen vallen nog steeds onder de strenge heerschappij van Plutos heerser. Ze hebben nog steeds betrekking op aangegaande akkoorden, contracten, rechtszaken (MH17 ?) en natuurlijk op het Groot Geld (VII en VIII).

De koele Saturnus van Nederland, een verborgen snufje Waterman, die voor originele oplossingen zorgt in crisissituaties en welks invloed op stricte wijze uitgerold wordt en zich uitstrekt tot in de dagelijkse gang van zaken in het land (co-heerser in VI), krijgt voorlopig veel minder werkruimte. Steenbok heerst nu en wijst op de harde realiteit, en de Maan voor nu althans, benadrukt de noodzaak om zorgen serieus te nemen.


Mars in Waterman retrograde op cusp VIII

Op 25 juli 4°38' Waterman net voorbij cusp VIII en daarmee aspecteert Mars alle huiscuspen. Alle gebieden worden geactiveerd op harmonieuze dan wel conflictueuze wijze maar altijd in wetenschappelijk-technische stijl.

Zo te zien liggen de uitdagingen voor Nederland in het Parlement, met ‘friendly nations’ (XI), banken (II), in de speculatieve economie (V) en bij alle investeringen en financiële relaties (VIII).
De driehoeken zijn moeilijker te duiden: het is glad ijs, je kunt er niets aan doen en dus overkomt het je (vooral Mundaan). Deze driehoeken wijzen op het beheer van het grondgebied (IV), op haar verborgen vijanden en op alle mensen die in instellingen opgesloten zijn en zorg vragen (XII). Het meest ingewikkeld toch zullen de relaties met buurlanden zijn, de communicatie lijnen en alle transporten (III).
Lastiger omdat ‘men’ geen goede beoordeling kan maken (inconjunct).

Wat er ook moge gebeuren, een nieuwe fase in het management stijl is in zicht, omdat o.a. de crisis waarmee het land geconfronteerd wordt om constante bijstellingen lijkt te vragen.

Moet ook worden gezegd dat Mars conjunct de zuidknoop is: het gaat dus om oude zaken en contracten. Omdat hij nu nog retrograde loopt (tot 27 augustus) heeft men nog wat tijd om strategieën te bedenken, tijd tot wellicht eind september wanneer Mars weer de positie bereikt van 29 mei (en 27 juli).

Er ligt echter een mogelijk ‘gevaarlijke periode’ van 13 augustus tot 12 september wanneer Mars voor de tweede keer een conjunctie maakt met de Pluto van de VS (een heftig of pijnlijk verhaal omdat Chiron dan ook op hun IC in Ram komt te staan). Tijdens de eerste conjunctie namelijk opende de VS een ambassade in Jeruzalem.


Mars-Uranus-Zon T-vierkant in vaste tekens

Dit aspectpatroon bepaalt eigenlijk de gehele mundane sfeer. De gangbare reactie is dat iedereen, elk land, zich schrap zet en gaat vasthouden aan eigen standpunten omdat het voelt alsof 'iets' bedreigd wordt. De weerstanden en de standvastigheid worden versterkt met alle (verborgen) frustraties die het brengt voor wie (land) de middenweg wilt bewandelen en vindt dat iedereen, alle mensen, een stem moet krijgen.

Zolang Mars retrograde loopt, kan het nog meevallen want de woede is nog in toom te houden, alleen het stroomt ook niet. Het 'voordeel' (bij wijze van spreken) is dat duidelijk wordt waar iedereen staat. En dus zullen keuzes gemaakt worden. Ondanks de weerbarstigheid liggen kansen in een vaste koers, voor de lange termijn. Het punt is wel dat de tegenpartij dat ook doet. Welke visie deze ook mag volgen.


Pluto en Mars resp. op Mars en Saturnus

De snel op gang gekomen handelsoorlog, onder deze transits, komt in een ander licht te staan. Voor Nederland een probleem want de ‘vrienden’ zijn vijanden geworden (huis VII). 'Lieve-Nederland' zal mogelijk ook haar tanden moeten laten zien de komende tijden en mogelijk vele 'business-plannen' moeten herzien (t. Mars, Pluto, Uranus bijna op XI en Chiron bijna op X).

Omdat Mars door de retrogressie lang in Waterman en Steenbok verblijft, strekt de gehele periode van 'herziening' zich uit van eind mei tot begin augustus en dan weer van eind september tot begin oktober. Mogelijk gebeurt er iets tussen begin augustus en eind september die de draai definitief maakt (zie hierboven).


De Maansverduistering van 27 juli


Deze exacte transits van Pluto op Mars zijn deel van een langere tijdspanne waarin de transit actief is —3-4 jaar zeker— toch tijdens de exacte momenten kunnen we inzoomen op de veroorzakers die tot keerpunten kunnen leiden.

Bijzonder is dat deze tweede transit twee dagen vóór de maansverduistering van 27 juli plaatsvindt. De verduisterde maan is dan conjunct Mars en werpt aandacht op de reële economische situatie van het land (de t. Zon verlicht huis II). Als ik dit schrijf besef ik ook wel dat de algemene overtuiging op dit moment is dat het heel goed gaat met de Nederlandse economie. De combinaties van standen daarentegen voorspellen een zekere kwetsbaarheid op het niveau van de werkelijke economie. Wellicht m.b.t. het arbeidskapitaal, mensenkrachten en misgelopen belastingen (maansverduistering in huis VIII).

 

Het zal interessant zijn om te volgen of er herhalingen plaatsvinden rond gebeurtenissen die na de eerste Pluto transit plaatsvonden.


Wordt vervolgd op 3 december 2018

Beatrice Boucher,
© 25 juli 2018


overzicht van gebeurtenissen nadien

- weer vvd-minister in de fout, weer van buitenlandse zaken door voor eigen publiek in besloten bijeenkomst, zich racisitich uit te spreken maar dit werd gefilmd. kamerdebat 5 september.

droogte zomer 2018 - droogte: zeldzame gele vlaktes te zien; koeien krijgen wintervoer, beh. de veendijken wordt er niet gesproeit. Tegen verzilting in het westen wordt er iets gedaan; het zwemwater kleurt groen en ingenieurs zeggen geruststellend dat er genoeg drinkwater is, maar stellen vast dat Nederland niet voorbereid is op lange extreme droogte. Extreem weer over de hele wereld.

- Groot Geld en minima: dividendebelastingen voordelen voor grote bedrijven zijn kort in beeld geweest. iedereen zou er op vooruit gaan dit jaar maar de minima gaan er 14% op achteruitgaan.

- handelsoorlog-VS: na China, ook Duitsland en Turkije spelen zich af op de achtergrond. Brexit: no-deal-brexit mogelijk.

- 30 augustus: akkoord over begroting; afschaffing dividendbelasting gaat door; men is eens over financiering van deze omstreden maatregel. Duidelijk een Pluto-thema. Premier Rutte schijnt al sinds zijn aantreden bezig te zijn geweest met de invoering van een afschaffing .

- 5 september: miljoenenschikking ING om witwassenzaken; vvd-minister Blok van buitenlandse zaken mag blijven en 'mag solliciteren bij de pvv'.

- 6 sept.: vvd-staatsecr. concludeert dat er geen draagvlak is voor haar plan om werkgevers toe te staan arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te betalen.

- 8 sept. uiteindelijk buigt de vvd-staatssecr. voor de stem van het volk: de kinderen Lili en Howick worden niet naar Armenië gestuurd en mogen in Nederland blijven.

- 5 okt.: de MIVD geeft een persconferentie (iets wat nooit gebeurt) over het feite dat ze een cyberaanval op de OPCV van russische spionnen hebben verijdeld ('weer' zoiets? want rond de 1e transit van Pluto ging het om Nederlandse hackers).

- 15 oktober: toch geen afschaffing van de dividendbelasting vanwege keuze aandeelhouders unilever voor veel winst (dus in de UK blijven).

- 24 oktober: ziekenhuizen in grote financiele problemen; na het faillissement in Lelystad nu (25-10) het Slotervaart ziekenhuis. 26 oktober 15 uur moeten alle patiënten weg zijn. 1300 ontslagen per direct. Emoties.


3 december 2018 - horoscoop van Nederland
Pluto transit Mars - de derde keer

 

Horoscoop Nederland 3e Pluto transit

Laatste episode van de Pluto passage op Mars, en vervolg op de eerdere drie (zie hierboven).

We kunnen ervan uitgaan dat de crisis-onderwerpen die een totaal ander aanpak eisen, en in het nieuws kwamen tijdens de eerste twee transits (+ die van Mars) weer in het nieuws komen en een staartje krijgen. Hoewel er vast wel meer zullen zijn omdat niet alles in het nieuws komt, hier de bekende en meest opvallende op een rij:
het groot geld en de fraude zaken: dividendbelasting en geheime deals Unilever en vvd; belastingenfraudes, mestfraudes en koeienfraudes; 'witwassende banken'; belastingen ontduikende multinationals waaronder Shell; pensioenengeld uitgeleend; vvd-ministers in de fouten; het kinderpardon; klimaatafspraken; geheime diensten en hackers; relatie met andere landen (Turkije; UK, US, Rusland). En meer algemeen de zichtbare wordende werkelijkheid dat de politiek niet luistert naar burgers.


De transits

Saturnus op de Zuidknoop
huis VII relatie met andere landen

Saturnus is dan ook sextiel Chiron in Vissen welke ook geraakt wordt door de transitaire Mars (die tijdens elke van de Pluto transits een van de planeten aspecteerde).

Chiron en de Zuidknoop staan voor gebeurtenissen uit het verleden; Chiron voor oude wonden, de Zuidknoop voor gewoontepatronen en karmische verplichtingen. Saturnus brengt deze aspecten weer in beeld; er valt niet meer aan de realiteit daarvan te ontkomen.

Bij de Zuidknoop kunnen we denken aan een overmatig ontwikkelt en efficiënte handelsgeest, de typische Hollandse aard (door Nederlanders zelf zo benoemd) zoals de vaderlijke toon --de opgeheven vinger-- en de spaarzaamheid, (Saturnus in Waterman in VIII). Ik denk zelf aan de voorliefde voor controle en ordening, en het vermogen om getalsmatig te denken.
Via Kreeft op de Noordknoop leert het land de zorgende en intuïtieve kant steeds maar weer te omarmen; gastvrijheid en gezelligheid, zorg om de kinderen, de dieren en de zwakkeren.

Chiron is moeilijker te duiden. In Vissen in huis IX, hij doet denken aan vaarroutes, verre overzee gebieden en buitenlandse handel, aan Vissers en Havens, en meer algemeen aan water. Chiron gaat over een gevoelig gebied. Gezien we Nederland niet van een mystieke aard kunnen betichten, gaat het wellicht eerder over overtuigingen, of zelfs over de verbeelding (in beeld en geluid), of nog concreter over het water, overstromingen... In 1815 sprak men nog van de Verenigde Koninkrijk der Nederlanden (incluis België), misschien wijst deze Saturnus er op dat deze relatie mogelijk nu meer aangehaald wordt, of die met andere uit het Verre Oosten.


Jupiter in Boogschutter op Uranus
Huis VI werk en gezondheid

Onder het zesde huis vallen alle sectoren die in stilte het land dienen en gezond houden. Alle mensen in loondienst, politieke instituties en vakbonden, politie en leger en natuurlijk de zorgsectoren en het onderwijs. Aan de kwaliteit en kracht van deze sectoren is de gezondheidstoestand van een land af te meten: hoe wordt het land gediend en gezond gehouden.

Een van de feiten die bekend is geworden afgelopen jaar, is dat het heel slecht gaat met deze sectoren. Hoge werkdruk en te weinig personeel nu de babyboomers met grote getalen met pensioen gaan, en die ook tijdens de crisis gewoon ontslagen werden.

Uranus in Boogschutter (heer VIII) vertelt een apart verhaal over werkverhoudingen, gevoed door gemeenschapsgeld dat echter op een nogal wispelturige wijze wordt geïnvesteerd in de dienstverlenende sectoren. Maar Jupiter (in IV) vertelt dat de inwoners harmonische en fair verhoudingen zeer belangrijk vinden - het polder model wellicht - en zo op eerlijke wijze correcties worden toegepast.

Een transit van Jupiter vergroot alles wat het aanraakt. Een overdreven vernieuwingsdrang zal in eerste instantie de stressfactor vergroten tijdens deze laatste Pluto transit (en de zuidknoop in Steenbok geeft aan men controle wilt en niet zomaar de portemonnee open trekt).
Door de stress kunnen meer mensen gaan leiden aan burnout of andere gezondheidsklachten. En het is mogelijk dat er daardoor problemen ontstaan rond financieringen en energievoorziening omdat er grotere vraag is. Het boemerang effect.

En dit onder de paraplu van Pluto op Mars.
Als Nederland - lees de politiek en de burgers - geleerd heeft van de vorige transits dan zal het portemonnee open gaan, komt het kinderpardon, gaat de btw voor OV en voedsel niet omhoog en komt de vliegtax en betalen grote bedrijven belastingen.
Zou het?

Beatrice Boucher
© 2 december 2018

 

overzicht van gebeurtenissen nadien
- 19 nov: invallen justitie in groot onderzoek mestfraude, bij grootste mestadviesbureau van Nederland; georganiseerde criminaliteit samenspannen mesthandelaars Zuid-oost van het land met veehouders, mestverwerkers en mestransporteurs die gefaciliteerd worden door adviseurs.
30 abn-amro managers sturen brandbrief aan presidentscommissaris over functioneren bestuursvoorzitter.
- 29 nov: vertrouwelijk intern document bevestigt dat Shell geen winstbelasting betaalt in nederland: door gebruikt te maken van 'legale aftrekposten' komt de miljarden winst op nul.

- 4 dec: aangifte van witwassen verdachte Russische geldstroom via Nederlandse banken en bedrijven (geld Magnitsky-affaire). Kritiek op uitvoering Sleepwet, privacy burgers in het geding.
- 17 dec: geen pensioenakkoord.
- 21 dec: presentatie klimaatakkoord, maar vijf milieuorganisaties hebben zich teruggetrokken omdat ze vinden dat het bedrijfsleven harder aangepakt moet worden (de vervuiler betaald).

- 17 jan 2019: na 4 jaren onderzoek wordt het WRR-advies gepresenteerd: overheid moet publieke bank oprichten. Dit begon op 17 maart 2015 in Carré met het theaterstuk 'Door de bank genomen' (de Verleiders) en een Burgerinitiatief, Ons Geld.
Op verzoek van het ministerie van Financiën (toen min. Dijsselbloem) komt het WRR met een antwoord op het probleem: 'Geld en Schuld, de publieke rol van banken'. Het wordt weliswaar later gepresenteerd dan de exacte conjunctie, doch binnen de orbs-norm en bovendien gerelateerd aan het Plutonische onderwerp (de crisis van 2008). Een resultaat die net voor de totale maansverduistering van 21 januari wordt gepresenteerd.

- 19 jan 2019: het kinderpardon is weer op de agenda, maar de vvd ligt dwars (gaat Rutte III vallen, wordt er gezegd?).

- 30 januari: na urenlang crisisberaad sluiten de 4 coalitiepartijen een akkoord. Maar: alleen wie meegewerkt heeft aan uitzetting mag blijven (?bizarre wel), het kinderpardon wordt afgeschaft en de discretionaire bevoegdheid ook. vvd ziet zijn kans alsnog om nog meer naar rechts te schuiven in het licht van aankomende verkiezingen, want is nog niet bekommen van de afschaffing van de dividendebelasting.

- 30 januari: overleg met Schiphol - omwonenden en milieuorganisaties gestrand; vvd-minister adviseert gelijk om 10.000 extra vluchten toe te laten; Schiphol mag dus extra groeien, meer vervuilen en lawaai. Bewoners zijn verbijsterd, Schiphol hoeft zich niet eens aan eerder afspraken te houden. Advies wellicht onmogelijk en kabinet mag woensdag besluiten.

Astrologisch insteressant: Mars staat 19° Ram en dus exact vierkant de Mars in Steenbok van Nederland; Saturnus staat 14° Steenbok, exact vierkant Venus in Ram in X (waarover Mars heerst) en de Zon in Waterman staat op de Saturnus in VIII. Of Nederland van dit zgn probleem af is, is de vraag.

Andere crisisberaad: klimaatakkoord is op 31 januari gepland (punt uit Pluto-lijstje). Transitaire staan Mars en Pluto exact vierkant. 30 januari laat: debat in Tweede Kamer afgeblazen omdat vvd-kamerlid Dijkhoff het niet belangrijk vindt om aanwezig te zijn. Onder dit aspect, spreken we van een machtspel.

- 16-19 februari: Curaçao overspoeld door vluchtelingen uit Venezuela. VS wil militaire ingrijpen (olie) en het eiland gebruiken voor zgn transporten van hulpgoederen. Nederland stemt toe (vvd minister S. Blok) zgn in goede overleg met Curaçao. De bevolking aldaar protesteert. Curaçao wil niet betrokken worden bij een oorlog van de VS met een van haar buurlanden. Venezuela sluit vervolgens de zeegrens.
Dit is nieuws
dat we nog beter moeten volgen. Transitaire Venus (19 febr) conjunct Mars in Steenbok van Nederland; astrologisch kunnen we nog niet spreken van een crisis maar transitaire Saturnus loopt ook richting een conjunctie met Mars (exact op 28 maart) en gaat daarna retrograde lopen. Dat betekent dat hij nog eens (op 1 juni dan op 19 december exact) een conjunctie ermee maakt. Dit geeft een lange tijdspanne aan van moeilijkheden voor Nederland.
Of het met Curaçao en de VS te maken heeft, of met de aankomende verkiezingen, vraagt iets meer research. Daar komen we nog op terug in deel 3.