béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen

deel 3
29 maart 2019 - Saturnus conjunct Mars
1 juni 2019 - Rx Saturnus conjunct Mars
17 december 2019 - laatste Saturnus conjunct Mars
1 maart 2020 - 4 augustus - 21 oktober - Jupiter conjunct Mars




deel 2
21 jun 2015, belastinghervormingen en andere nederlandse hobby's - 7 jan 2016, nieuwe maan conjunct mars - 7 apr 2016, nieuwe maan vierkant mars - 15 mrt 2017, tweede kamerverkiezingen - 28 jan 2018, 1e transit pluto conjunct mars - 24 apr 2018, mars transit pluto - 25 juli 2018, 2e transit pluto conjunct mars - 3 dec 2018, 3e transit van pluto conjunct mars

deel 1
verkiezingen 12 sept 2012, Rutte II - 5 nov 2012, beëdiging - 2013 updates, prinsjesdag - 18 jan 2014, 'volksopstand groningen' - 19 mrt 2014, gemeenteraadsverkiezingen - 15 okt 2014, tussentijds - 16 dec 2014 - 9 mrt 2015

29 maart 2019 - horoscoop van Nederland
Saturnus transit Mars - de eerste keer

transits Nederland 29 maart 2019

 

Het jaar 2019 staat voor Nederland in het teken van weer drie transits op d'r Mars in Steenbok, deze keer is het de heerser van Mars zelf, Saturnus, die de maat slaat. Weer zullen samenwerkingen en contracten met vriend en vijand thema's zijn, maar terwijl het bij Pluto om omwoelingen en omdenken ging, is de boodschap van Saturnus behoud en controle. De nadruk komt op zakelijkheid en eenvoud.
De exacte conjuncties vinden plaats op 29 maart, 1 juni en 17 december.

 

De huizen die onder de heerschappij van Mars vallen zijn in 2018 al flink door Pluto beroerd (zie hier). Terwijl deze beroeringen de 'toestanden' rond omzet van geld en alles wat daarmee samenhangt Nederland onderste boven heeft gehaald, zal Saturnus deze zelfde zaken en problemen vanuit de optiek van het moeten nemen van verantwoordelijkheid belichten.


Omdat Saturnus over huis VII en VIII heerst, is de lijn der verwachting dat in samenwerkingen en contracten tegenwerking en uitstel kan ontstaan. Of, vanuit een constructievere optiek, zakelijke relaties en relaties met bevriende naties zullen veel doortastendheid en realiteitszin vereisen: welke samenwerkingen zijn de moeite van de investering waard en welke leveren problemen op. Bekoeling behoort vriijwel zeker tot de opties. Vanzelfsprekend valt de samenwerking met de Britten daaronder.


2019 staat so wie so in het teken van diverse verkiezingen: in Nederland en in Europa (eind mei) en er is ook nog de Brexit. Op het moment van schrijven (24 maart) is nog steeds niets duidelijk: de deadline staat vast maar een korte verlenging is toegezegd weliswaar onder zware voorwaarden. En nu zitten we met drie data: naast 29 maart ook 12 april en 22 mei.


Natuurlijk valt op dat 29 maart de datum is van de eerste conjunctie van Saturnus met Mars. Gezien Nederland de VK ziet als haar allergrootste bondgenoot binnen Europa (tot nu toe althans) zal een no-deal hard aankomen. Toch lijkt Nederland er klaar voor te zijn, doen deze standen vermoeden. Op basis van deze transit zou ik denken dat in elk geval het lot van de VK beklonken is op 29 maart, maar óf dat een Brexit-akkoord met verlenging tot 12 april is (mei lijkt geen echte optie) of een no-deal valt niet te zeggen op basis van de horoscoop van Nederland alleen (noot achteraf: er is nog een uitstel bij gekomen, 31 oktober).


Saturnus versterkt iets wat al overaanwezig is in de Nederlandse horoscoop: een neus voor onderhandelingen, voor geld en handel en het vermogen om in alle omstandigheden zakelijk te blijven en strategisch te denken. Er zijn kansen want de transit is constructief voor een handelsnatie maar er is ook een risico: teveel alles onder controle willen houden, te hard werken in één richting, zich teveel op feiten baseren of beter gezegd te weinig medeleven tonen met de menselijke mate en tenslotte 'het vingertje', anderen verwijten te doen wat je zelf ook doet.


Nederland is ook met de afronding bezig van een cyclus van 30 jaar (Saturnus cyclus - in de 12e huis fase). Dit betekent dat in deze fase het land met bepaalde gevaren geconfronteerd kan worden en zich moet voorbereiden op terechtwijzingen; dat bepaalde verdienstelijke samenwerkingen en zakelijke contracten zullen opgeheven moeten worden, maar ook intern kan het politieke beleid onder druk komen te staan (Mars heer X).


Hoewel deze Saturnus transits onomwonden een conservatief beleid aangeeft, kunnen er ook een aantal tegenvallers zijn met name in de gebieden die onder huis VIII vallen (zoals belastingen en/of fraude). Dit doet vermoeden dat Nederland zich hard kan gaan opstellen, de hak in het zand, rond alle gebieden gelieerd aan geld en samenwerkingen. Er is in principe veel te winnen als 'men' zich betrouwbaar opstelt, aan lange termijn denken doet en stand houdt, en er is ook veel te leren als men dat niet doet. Vervallen in oude gewoontes en niets leren uit de geschiedenis, is wellicht het grootste gevaar.


Bij het schrijven van dit stuk zijn de provinciale- en waterschapsverkiezingen net achter de rug. Zowel een verschuiving naar conservatief traditioneel rechts, als eentje richting groen sociaal beleid. Wellicht zullen deze provinciale resultaten invloed hebben op de twee andere transits van Saturnus op Mars. In elk geval tijdens deze eerste transit van Saturnus staat Mars op de Maan in Stier: het volk wordt tot actie gedreven maar kiest voor zekerheid en/of groen. Transit Jupiter maakt een vierkant met de Zon in Vissen, nieuwe idealen geven hoop, maar er is ook medeleven en verbondenheid. Wellicht heeft de aanslag in Utrecht mensen juist weer met laten zien wat belangrijk is, laten zien dat je voor elkaar zorgt.

Béatrice Boucher, 24 maart 2019


gebeurtenissen daarna: 24 mei 2019: uiteindelijk is het de Britten niet gelukt om tot een akkoord te komen over de Brexit. Ze krijgen verlenging tot 31 oktober en moeten alsnog meedoen met de EU-verkiezingen. Dit vond plaats tegelijkertijd met Nederland op 23 mei. Farage leek er goed bij te varen met zijn Brexit party, maar er zijn slechts 31% van de Britten gaan stemmen. De Europeanen die wilden gaan stemmen zijn geweigerd bij het stemloket omdat ze Europeanen waren.
Nederland: PvdA heeft het veel beter gedaan dan verwacht en ook Groen Links.

24 mei: PM Theresa May kondigt haar aftreden aan per 7 juni. Daarmee weer verwarring over wat de Britten gaan doen met hun Brexit-verlangens.

1 juni 2019 - horoscoop van Nederland
Rx. Saturnus transit Mars - de tweede keer

Horoscoop Nederland - transits 1 juni 2019


Intussen weten we hoe Europa gestemd heeft. Hoewel een duidelijke extreemrechtse blok naar voren komt, is de progressieve kamp progressiever en groener en vormt ook een meerderheid. Er is alleen nog het 'paard van Troye', de Brexit Party, dat een ruime meerderheid kreeg in de laatste UK-verkiezingen van de 31% stemmers. Farage is uit op revanche, alleen moet eerst 'zijn' regering een nieuwe premier aanwijzen.


Zeven dagen na de bekendmaking van deze resultaten is de tweede transit van Saturnus op Mars exact. Wat ik eerder hier over schreef is natuurlijk nog van toepassing. Alleen is de toon anders vanwege de volgende transits:


- Uranus in Stier exact op cusp XI, het huis waar we het parlement en de bevriende naties in vinden, hij aspecteert alle huiscuspen. Een nieuw ritme installeert zich in het land. Uranus heerst over huis VIII en brengt zo het onderwerp 'groot geld en belastingen' in het parlement.

Verschuivingen in de relaties met andere landen naast onthullingen en bekendmakingen zijn te verwachten. Het zou niet verbazend zijn als Nederland (onder deze transits) het voor elkaar krijgt, te bereiken wat ze wilt op EU-niveau. Een out-of-the-box communicatie zou goed kunnen werken. Het land lijkt nu (astrologisch gezien) veel invloed te hebben en te krijgen. Invloed welk ik niet zo een, twee, drie zou kunnen omschrijven want het is gerelateerd aan zaken verborgen in huis VIII. Het kan dat het 'groot geld' (multinationals, grote bedrijven, banken, gemeenschapsgeld, etc.) te veel invloed heeft en/of te weinig geeft (lees inbrengt) en dat juist dit de omkering wordt, of juist deze tegenwerkt.

Collectief gezien heeft Uranus in Stier met dwingende veranderingen te maken in de fundamenten van ons waardestelsel, voornamelijk gelieerd aan basisbehoeftes, zoals voedsel en water en de kwaliteit daarvan, aan de reële economie, en met alles wat de veranderingen daarvan kan veroorzaken, dat het vrijwillig gebeurt of niet.


- Chiron in Ram op cusp X. Dit huis vertelt over hoe ons land gezien wordt door andere naties. Net als Uranus aspecteert Chiron alle huizencuspen. Ook hij brengt het land in beweging. Hij maakt o.a. een vierkant met de Ascendant/Descendant as. Nederland blijft een outsider alleen Chiron op X suggereert dat ze mogelijk een rol als gidsland in principe kan spelen/krijgen.

- Mars in Kreeft conjunct Noordknoop is hoopgevend: het betekent dat de aandacht verschuift richting zorg voor de zwakkeren.

- Jupiter vierkant Pluto in Vissen in IX, het huis van buitenlandse relaties, buitenlandse- handel en regelgeving: ook hierin worden enorme kansen gesymboliseerd, krachtige strategieën en dito optreden.


Samengevat: de nadruk op Chiron suggereert de buitengewone positie van Nederland; de kracht van Jupiter en Saturnus maakt een voortrekkersrol weggelegd, misschien nog achter de schermen, waarbij Nederland als eenling, al haar onderhandelingstalenten en haar vermogen om compromissen te sluiten wel moet inzetten om zo een voorbeeld te stellen, dat is waar haar beste kansen liggen.


Beatrice Boucher, 3 juni 2019

noten gebeurtenissen nadien:
18 juni: het pensioenakkoord is in een nieuwe fase beland na het akkoord van de laatste vakbondleden.

- Rutte vraagt bedrijven om de lonen te verhogen.
- de politiek zegt dat grote bedrijven winstbelastingen moeten betalen
- onderhandelingen over milieumaatregelen; rekeningrijden komt er.
21 juni: grote bouwprojecten liggen stil door stijging bouwkosten; conflict bouwbedrijven en ministerie, zoals Zuidas project in Amsterdam.
25 juni: grote KPN storing - 112 ligt plat.
14-27 juni: arrestaties mestfraude: internationale criminele organisatie fraudeerde met mest zegt het OM na 5 jaren onderzoek. (zie Pluto transit op Mars)
3 sept.: zorgsector wankelt door dalende winsten en vertrekkende personeel; wetenschappelijk onderwijs heeft te weinig geld. Stikstof besluit Raad van State.
1-4 okt: massale boerenprotesten tegen milieumaatregelen; klimaatdemonstraties; onderzoek verboden fipronil gebruikt door plantenkwekers in Brabant (18 bijeenvolkeren gedood).
12 okt.: VS pleegt weer verraad, heeft NAVO-partners niet ingelicht over plotse terugtrekking uit Syrië. Het lijkt in eerste instantie een ander onderwerp toch is het ook een confrontatie een zgn 'vrienden-naties' die onbetrouwbaar worden. Dat in het kader van de handelsoorlog van VS/DT. Turkije valt de kurden aan die de VS geholpen hebben; IS kampen onbewaakt vormen groot gevaar.


17 december 2019 - horoscoop van Nederland Saturnus transit Mars - de derde keer


Horoscooop Nederland - derde transits van Saturnus op Mars

 

Voor dit laatste deel over de derde transit van Saturnus op de Mars in Steenbok van Nederland ga ik herhalen wat ik eerder schreef want tijdens het herlezen viel het me op dat ik alles al gezegd heb, en dus slechts in herhaling kan vervallen. Overigens interessant want dit is precies hoe Saturnus werkt. Niet verder, niet iets anders, niet ergens anders, maar dit hier, en nu: hier moet aan gewerkt worden.

Dit is wat ik schreef:
"De boodschap van Saturnus is behoud en controle; de nadruk komt op zakelijkheid en eenvoud <...> Terwijl de (eerdere) Plutonische beroeringen de 'toestanden' rond omzet van geld en alles wat daarmee samenhangt Nederland onderste boven heeft gehaald, zal Saturnus deze zelfde zaken en problemen vanuit de optiek van het moeten nemen van verantwoordelijkheid belichten.

Omdat Saturnus over huis VII en VIII heerst, is de lijn der verwachting dat in samenwerkingen en contracten tegenwerking en uitstel kan ontstaan. Of, vanuit een constructievere optiek, zakelijke relaties en relaties met bevriende naties zullen veel doortastendheid en realiteitszin vereisen: welke samenwerkingen zijn de moeite van de investering waard en welke leveren problemen op. Bekoeling behoort vriijwel zeker tot de opties. Vanzelfsprekend valt de samenwerking met de Britten daaronder."

Dat: "Nederland in de afrondingfase is van haar Saturnus cyclus en dus in haar 12e-huis fase zit; dat dit betekende dat het land met bepaalde gevaren geconfronteerd kan worden en zich moet voorbereiden op terechtwijzingen <...> dat bepaalde verdienstelijke samenwerkingen en zakelijke contracten zullen opgeheven moeten worden, maar ook intern kan het politieke beleid onder druk komen te staan (Mars heer X) <...> dat deze Saturnus transits onomwonden een conservatief beleid aangeven, er ook een aantal tegenvallers zijn met name in de gebieden die onder huis VIII vallen (zoals belastingen en/of fraude)."

Dit is nog steeds van toepassing. En op weg naar de laatste exacte conjunctie van Saturnus zien we de spanningen tussen volk en politiek zich opstappelen, bijvoorbeeld vanwege een steeds uitgesteld beleid om het 'stikstofoverschot' aan te pakken - zo kom je Saturnus natuurlijk niet voorbij.


Boerenprotesten en boerenleven passen bij Saturnus in Steenbok (op Mars) maar het is Uranus die sinds zijn entree in Stier de alarmklok luidt over noodzakelijke veranderingen rond het omgaan met dieren, natuur en voedsel (en niet alleen in Nederland). Het is daarom 'het mest- en stikstofoverschot' dat het land even plat legde. De bouwsector zag zijn kansen, ging ook naar het Malieveld met schoffels en al. Toen kwamen het onderwijs, het ziekenhuispersoneel en ook de pensioenen --ik ben vast iemand vergeten.


Op het moment van schrijven (17 november) zijn regeringspartijen in constant overleg. Om bouw en boeren te sussen gaat de rij-snelheid overdag omlaag naar 100 --de VVD is het gelukt om slechts lichtelijk door het stof te gaan. Maar ook dat is vast niet genoeg voor Saturnus. Gezien de exacte Saturnus conjunctie met Mars nog moet komen (17 dec) en de Saturnus cyclus pas in 2021 rond is, kan het niet anders of de echte offers nog moeten komen en deze dan ook echt geimplementeerd moeten worden.


De entree van Jupiter in Steenbok is misschien het beste wat we nu kunnen hebben wat betreft de maatregelen die genomen moeten worden. Feiten en realiteit geven de ligne de conduite aan en het mag best ambitieus zijn.

De Maansknoop terugkeer wijst de weg: de zaken die toedoen voor de mensen in het land.

Tenslotte, transitaire Mars in Schorpioen tijdens de laatste conjunctie van Saturnus op de Mars: dat geeft de burger moed: dingen kunnen echt gaan veranderen. Of dat is zoals we het willen, is een ander verhaal.


Beatrice Boucher, 17 november 2019

noten gebeurtenissen nadien:
4 dec
: debat kindertoeslagenaffaire-belastingdienst en intimidatie-cultuur binnen de dienst versus doorgeschoten fraudejacht (op bepaalde groepen mensen); vele gezinnen kwamen daardoor (onterecht) in grote financiële problemen; de onbudsman bracht de zaak onder de aandacht; de commissie Donner wijst naar het politiek klimaat, etc.

20 dec: historisch uitspraak van de Hoge Raad: 'Urgenda-uitspraak' blijft in stand (was in 2015 uitgesproken, in hoger beroep bekrachtigd in 2018 en weer in sept. 2019): Nederland moet volgend jaar 25% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Om dat te halen zijn drastische maatregelen nodig, 'omdat de levens en welzijn van velen worden bedreigd ... en omdat de staat evident achter blijft, etc.'. Zie hier Jupiter in Steenbok aan het werk - wat een timing.
Nergens anders is een overheid door een hoge rechter gedwongen strenger klimaatbeleid te voeren en dit kan wel precedent geven, zoals ondermeer in Frankrijk.

Verder gaan de harde onderhandelingen met boeren en bouw verder; en een tandje hoger.


Wellicht loopt het vlotter in 2020, want het is dan aan Jupiter om een conjunctie te maken met Mars. Alleen zijn er andere standen die de Jupiter-effect teniet kunnen doen, zoals de Saturnus-Pluto conjunctie in Steenbok. Saturnus-Pluto conjunctie vallen vaak samen met economische en energie-crisissen.


1 maart, 4 augustus en 21 oktober 2020
horoscoop van Nederland
Jupiter transit Mars

 

Het schrijven over deze drie transits van Jupiter is me helemaal ontschoten. De bedoeling was om deze op dezelfde wijze te bespreken als die van Pluto en Saturnus. Maar, bij het schrijven nu, zijn we al in 2021 beland...


In restrospective kunnen we zeggen dat 2020 voornamelijk in het teken stond van de Grote Conjunctie tussen Saturnus en Pluto in Steenbok (januari 2020). De meeste astrologen hadden al lang een combinatie van economische en energie crisissen voorspeld (want ze vallen vaak samen met harde aspecten tussen Saturnus en Pluto). Slechts twee astrologen, André Barbault en Christeen Skinner, hebben op basis van eigen onderzoeken de mogelijkheid van een pandemie benoemd. Ze kregen gelijk. Barbault, die ik beter ken, voorspelde dit al in 1991...


Naast astrologen hebben ook anderen voorspeld (met name wetenschappers) dat een pandemie als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hing, en wel door de dramatische en explosieve mix van overbevolking, consumptiegedrag, voedselverspilling, natuur vernietiging, vervuiling, diepe armoede, leven in slavenarij, uitbuitingen, en onze te nauwe contacten met wilde dieren. En zie hier.


Ik verloor zo de drie transits van Jupiter uit het oog. Terugkijkend op het ongelooflijke, en vaak onthutsende effect van de virus-pandemie op het leven van mensen over de gehele wereld kunnen we wat mij betreft concluderen, dat vooral de armen diep getroffen zijn, in het bijzonder in landen met slechte sociale en politieke structuren. Doch dat alle zwakke punten zichtbaar zijn geworden. Ook in Nederland.

Hoe dan ook, met de gang van Jupiter door Steenbok hebben we het inderdaad met minder moeten doen. Samenwerkingen en contracten met vriend en vijand zijn thema's geweest voor Nederland (o.a. Brexit en VS). En terwijl het bij de transits van Pluto om omwoelingen ging, en bij Saturnus om behoud en vereenvoudiging, lag bij Jupiter het accent op het leren, het toepassen van kennis op sociale, medische en rechterlijke gebieden (Jupiter + heer IX)..

De twee eerste exacte conjuncties vonden plaats in maart en augustus, de laatste was op 21 oktober 2020.

Hieronder nu alle 3 horoscopen in één keer.

In de horoscoop van Nederland heerst Jupiter over huis IX -verre reizen en internationale wetten- en huis VI -de dienstensectoren ofwel de vitale beroepen. Jupiter, groei, genezing en levenskracht, staat in Weegschaal in huis IV - het land, de boeren, de huizen.

Transitaire Jupiter begon aan zijn Kreeft-fase vanaf zijn vierkant met radix Jupiter (eind december): zorg om het huis, zorg om de staat van het land. En nu voeg ik hier aan toe: vanuit thuis leren en werken.

Tijdens de eerste conjunctie (1 maart) stond transitaire Mars op de Zuidknoop: zakelijke organisaties, samenwerkingen en confrontatie met het resultaat van strenge bezuinigingen uit het verleden, of de vruchten van plukken.

In vergelijking met andere Europese landen hebben de meeste sectoren kunnen doorwerken en kon de bevolking gewoon naar buiten om te wandelen en te boodschappen. Discipline werd dan ook gemakkelijk opgebracht in Nederland.

 

horoscoop nederland tijdens transit Jupiter op Mars maart 2020

 

Tijdens de tweede conjunctie (4 augustus) stond transitaire Mars in Ram vierkant Mars in Steenbok. Dat is een behoorlijk conflictueus aspect.

En inderdaad: hoewel de besmettingen daalden, de Nederlanders op vakantie konden, en geen strenge lockdown hadden beleefd, zoals in Frankrijk, Italië of Spanje, vanaf augustus werden frustraties en woede flink geuit: er was veel geweld waarneembaar, ook op de wegen. Net alsof de betrekkelijke rust, voor sommigen althans, ondraaglijk werd en naar buiten kwam in een combinatie van angsten en boosheid (overigens typisch des Mars) en dan via Jupiter uitvergroot.

 

horoscoop transit jupiter conjunct Mars augustus 2020

 

Bij de laatste conjunctie van T. Jupiter op Mars (21 oktober 2020) staat transitaire Mars weer in Ram en weer vierkant Mars (en T. Jupiter). Hij is op weg naar een vierkant met Saturnus en later met Pluto.

Niet alleen loopt hij dan retrograde maar met hem ook velen andere planeten. Het moet onherroepelijk een tijd van herzieningen zijn geweest voor velen, dat zich kon gaan uiten in het vormen óf verbreken van coalities (huis VII), zakelijke of samenwerkingsrelaties.


horoscoop 1

 


Samenvattend: Nederland (Europa) heeft onnoemelijk veel geld uitgegeven, bijna alle sectoren gesubsidieerd, ook die sectoren waarvan we nu al weten dat ze toch failliet gaan. En dat is in zekere zin passend voor Jupiter in Steenbok, omdat Steenbok over de economie heerst.

Ik hou het hierbij dat we de drie transits van Jupiter niet los kunnen zien van de Grote Conjunctie tussen Jupiter Saturnus en Pluto in Steenbok (januari 2020). Zo'n grote conjunctie luidt de aanvang van een nieuwe Grote Cyclus van diepgaande herstructureringen van het verleden (Steenbok), en herorganisatie van maatschappij en cultuur. Wellicht vast ook van de tradities. Een langduriger proces dan we voor mogelijk houden. Tenslotte om een idee te geven van de zeldzaamheid van zo'n conjunctie: de laatste keer dat Jupiter, Saturnus en Pluto een Stellium vormden in Steenbok was in het jaar 1284, december.


Het volgende hoofdstuk over de horoscoop van Nederland zal gaan over de Saturnus terugkeer van 2021, die tevens ook een vierkant maakt met Uranus in Stier.


Beatrice Boucher
8 januari 2021