béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen

deel 4
2021 belangrijk jaar voor Nederland
de Saturnus terugkeer, t.Jupiter en t.Saturnus in VIII;
t.Uranus vierkant Saturnus (laatste keer) en apex Yod met Uranus en Jupiter;
t. Neptunus vierkant Neptunus én conjunct Pluto, Jupiter conjunct MC, etc.
- horoscoop installatie 2e Kamer-

 

deel 3
29 mrt 2019, saturnus conjunct mars - 1 juni 2019, rx saturnus conjunct mars - 17 dec 2019, laatste saturnus conjunct mars - 1 mrt, 4 aug en 21 okt 2020, jupiter conjunct mars

deel 2
21 jun 2015, belastinghervormingen en andere nederlandse hobby's - 7 jan 2016, nieuwe maan conjunct mars - 7 apr 2016, nieuwe maan vierkant mars - 15 mrt 2017, tweede kamerverkiezingen - 28 jan 2018, 1e transit pluto conjunct mars - 24 apr 2018, mars transit pluto - 25 juli 2018, 2e transit pluto conjunct mars - 3 dec 2018, 3e transit van pluto conjunct mars

deel 1
verkiezingen 12 sept 2012, Rutte II - 5 nov 2012, beëdiging - 2013 updates, prinsjesdag - 18 jan 2014, 'volksopstand groningen' - 19 mrt 2014, gemeenteraadsverkiezingen - 15 okt 2014, tussentijds - 16 dec 2014 - 9 mrt 2015

2021 - astrologisch een belangrijk jaar voor Nederland
Saturnus terugkeer in VIII, t. Uranus vierkant Saturnus én apex van een Yod, t. Neptunus vierkant Neptunus en conjunct Pluto....

 

Nederland transits op 4 maart 2021


Hierboven de horoscoop van Nederland met eromheen de transits op de dag (4 maart 2021) van de 1e conjunctie van Saturnus met zichzelf - de 1e Saturnus terugkeer - welke ik net online wilde zetten... Precies op dat moment (ie15 januari 2021) wordt de val bekend gemaakt van Kabinet Rutte III. Premier Rutte gaat een persconferentie geven (om 14u45) en vervolgens naar de Koning gaan om het ontslag in te dienen. Wat een synchroniciteit!

Hieronder nu de lijst van transits op een rij.


Astrologisch zien we een aantal opvallende transits in aantocht in de horoscoop van Nederland.


1. de Saturnus terugkeer in huis VIII: een cyclus van 30 jaar wordt afgesloten.
In alles wat er zal gebeuren de komende tijden zullen er resonances zijn (en bestaan) met de financiële en sociale keuzes die gemaakt zijn 30 jaar geleden in de jaren 1990-92.


1990:
na de Grote Conjuncties van Saturnus, Uranus en Neptunus in Steenbok, val van 'De Muur' tussen Oost en West Europa. Ook de Sovjet Unie valt uiteen en hiermee samenhangend 'viert' het Kapitalisme zijn overwinning: Thatcher (UK -' I want my money back' wilt uit Europa) en Reagan (VS) waren euforisch. De hemel kon vervolgens niet hoog genoeg zijn, het 'geld' stroomde alsof het niets was (om het voor nu kort te houden): Wild Capitalism was geboren.


In Europa in het bijzonder verdween het vertrouwen in alles wat de naam 'socialisme of sociaal' draagt als bij toverslag, onder de roes van deze zgn overwinning. Allerlei soorten partijen ontstaan aan de rechter flank terwijl de linker flank verslinkt. Zo ontstond een soort 'nieuw midden' dat zich in feite flink aan de rechte kant ging plaatsen van wat toen, in Nederland, D66 genoemd werd (toen een midden partij). Vanaf dat moment verhuizen steeds meer bedrijven naar China vooral omdat er geen milieu-regels waren, etc. etc. Tot aan 'Corona' (2020) werd er eigenlijk helemaal niets tegen ondernomen ondanks de gigantische milieu en humane problemen (slavernij in nieuw jasje en klimaat-verandering tastbare werkelijkheid). Tussendoor hebben we nog te maken gehad met 2001, VS introduceert de term 'preventieve oorlogen' en 2008, bankencrisis start in de VS. De geschiedenis zal oordelen of deze opeenvolgingen van crisissen niet te verwachten waren, ook al leert de Mens alleen van zijn fouten. Hoe dan ook de jaren 1990 markeren een aantal dramatische keerpunten die nog steeds nagalmen.


2020: met de transits van Pluto over de bovengenoemde conjunctie-booggraden in Steenbok begint het gekrakeel en volgen de een na de andere ontgoocheling (in het Westen). Het lijkt er op dat, 30 jaar later, we een langzame vertraagde val van het econonmische systeem kapitalisme meemaken (mn sinds 2008). Weer zichtbaar in de VS (Trump-era lijkt te resoneren met Reagan-era) en in de VK (Brexit en de wens van Thatcher) die geconfronteerd worden met diepe interne en externe conflicten (mho) als zijnde de symbolen voor dat geloof in wild kapitalisme....e.a. Ook de ongelooflijke volgzaamheid van Europa (EU) als het gaat om haar de VS wordt steeds meer deel van de maatschappelijke crisis.


Wat betreft Nederland, het land doet aardig mee ondermeer als belastingparadijs, en als grote kritiekloze bewonderaar van VS en VK, die we rustig haar 'grote' vrienden kunnen noemen (huis VII en VIII).


De aankomende transits van Neptunus op Pluto in IX
in de horoscoop Nederland doet vermoeden dat de tijd wellicht is gekomen om goed te kijken naar een aantal 'geïdealiseerde beelden' met name rond het gebruik van macht (niet helemaal de juiste term) m.b.t. buitenlandse handel en geldstromen (Pluto in Vissen heer V). Of, anders gezegd, dat veel van de verwarring die de komende tijd deel zal zijn van het maatschappelijke leven betrekking zal hebben op de richting die Nederland neemt (huis IX), bijvoorbeeld haar visie rondom buitenlandse handel en beleid en de macht van het geld, hiermee te maken kan hebben. Het punt is alleen dat een transit van Neptunus eerder ondermijnend werkt, eerder op verlies wijst, dan dat het inzichtgevend werkt.
(meer hieronder)2. Jupiter en Saturnus komen in huis VIII, resp. op 6 en 21 januari 2021

Huis VIII is ook het huis waarover Saturnus heerst (naast huis VII) en waar hij nu ook in te vinden is. Dit Huis gaat over crisissen, over belastingen en gedeeld geld, ook over het Groot Geld, de geheimen en corruptie rond geld en belastingen, etc..

En het is op het moment van dit schrijven (15 januari, 2 dagen na de nieuwe Maan) dat kabinet Rutte III gevallen is, en wel om een passend thema: de Toeslagenaffaire (onderzocht door een Kamercommissie), en zal vanaf nu tot aan de verkiezingen (17 maart) zich alleen bezighouden met de coronacrisis.3. Jupiter verblijft 1 jaar in VIII, Saturnus 2,5 jaar

Deze transits veroorzaken, lijkt me, niet eens zo'n diepe crisis, want in de radix zien we dat Saturnus in VIII (spaargeld/bankzaken) driehoek Jupiter in Weegschaal in IV (huizen) staat en sextiel Uranus in Boogschutter in VI (werk): er is heel veel geld en die kan altijd wel ergens in geïnvesteerd worden (VIII), maar mogelijk wel op een heel andere manier dan de laatste 30 jaar.4. t. Uranus in XI vierkant Saturnus in VIII
Zoals boven al gezegd, in de horoscoop van Nederland staan Saturnus en Uranus in constructief positief samenzijn (sextiel) en vormen a very nice Klein Driehoek met Jupiter (dde heerser is van Uranus en huis VI = werk en zorg) wiens heerser in huis X staat (Venus Ram): bezit, spaargeld, investeringen, huizen, dienstensectoren, ondernemerschap.


In 2021 zal vooral de transit van Uranus door XI flink wat roet in het eten gooien, is mijn idee. Uranus maakt zijn laatste vierkant met radix-Saturnus, op 4 maart namelijk én dat is net voor de verkiezingen.5. t. Uranus tevens apex van een Yod met Jupiter en Uranus
En dit al sinds 2020.

Transitaire Uranus staat inconjunct Uranus in VI: de dienstensectoren (huis VI) sinds 2020 en de covid-19 pandemie, nu vitale beroepen genoemd. Hij staat ook inconjunct Jupiter in IV: de huizensectoren, het grondgebied waarop we wonen, en politiek gezien staat het voor de oppositie én is gelieerd aan het Buitenlandse Handel en Internationale Rechtspraak (Jupiter heer IX). Dit zijn zeer waarschijnlijk de sectoren die 'in beweging zullen komen' onder de Uranus-trillingen, dus plots en onverwacht / ongezien (want Uranus is in Stier = vaste aarde) en defintief. Vele materiele problemen hoe dan ook.


Transitaire Uranus in Stier vormt dus een Yod met Jupiter en Uranus (naast een vierkant met Saturnus): een nogal oncomfortabel stress factor voor Nederland vooral voor de democratische processen want Uranus loopt door huis XI. Het suggereert dat de aanstande verkiezingen niet over rozen zullen gaan, voor geen één van de partijen, ook niet die van de oppositie. Alle partijen zullen, lijkt het wel 'mee moeten bewegen' met collectieve omstandigheden (Uranus heer VIII).


De val van Kabinet Rutte III lijkt mij astrologisch eerder te vallen onder de Saturnus terugkeer, dan onder de Uranus transits (door XI en apex van de Yod) welke meer 'onzichtbare onrust' van praktische orde veroorzaken, wellicht leidend naar een herziening van de organisatie van het democratische bestel, en met name van de manier waarop we met elkaar omgaan.


Gezien wat een ieder van ons gelezen, gezien en gehoord heeeft tijdens deze covid-19 tijd, valt er heel wat te helen. Dit is mogelijk eerder 'werk aan de winkel' voor Jupiter die straks in Vissen komt (en over alle Vissen planeten wandelt in de horoscoop van Nederland).6. t. Neptunus vierkant Neptunus in VI en conjunct Pluto
Veranderingen in de visie (huis IX) over de vitale beroepen: zorg, onderwijs, postbodes, politie, leger, etc. Door het vierkant is er zeker sprake van een grote onzichtbaarheid, vervaging van grenzen, van uitbuiting misschien zelfs. Of ziektes. Een soort uiteenvallen van het zorgsysteem?


De conjunctie van transitaire Neptunus op Pluto is ook interessant. Pluto heerst over het 5e huis, het huis waarin we het hart van het entertainment sector vinden, in al zijn vormen hoewel vooral in haar creatieve en sportieve vormen (maar zonder het competitieve element), muziek, dichten en andere kunstvormen, tevens ook de vakanties, ontspanning, hobby's, gokken, spel en kinderen (er wordt zelfs van een babyboom gesproken). Gezien al deze sectoren, ook om de kinderen heen, andere trajecten hebben moeten volgen afgelopen jaar (2020) omdat ze gigantisch groot aantal mensen aantrekken, vele bewegingen en gereis vragen, losse feesten, etc. zijn hun activiteiten stop gezet en veel moeilijker weer op gang te brengen.


Neptunus is niet vernieuwend, echter Hij 'lost alles in het niets op', laat verdwijnen maar gaat ook over inspiratie, beelden en dromen, en als collectieve planeet van een gehele generatie, en bovendien in eigen teken (voor het eerst weer sinds sinds 1850) verwacht ik dat er bijzondere nieuwe vormen van Kunsten ontstaan, en/of heel andere manier om deze tot uitdrukking te brengen, andere manier van samenwerken. Wellicht minder gebonden aan het groot geld....

We zullen zien.

Beatrice Boucher
15 januari 2021

 

Noten achteraf:
20 maart: verkiezingen bracht een zeer wijd spectrum aan partijen, doch overwegend rechts van het midden tot aan radicaal rechts. Verrassend want niet perse de partijen die bekend staan om sociale problemen op te lossen op democratische wijze.


21 maart: in Buitenhof
luisterde ik naar twee zeer interessante interviews die informatieve gesprekken voortbrachten (wat zeldzaam is geworden) en zo meer inzicht. Een dame, Floor Milikowski, journalist en sociaal geograaf, sprak over mensen, ondermeer in de achtergestelde delen van het land, die radicaal-rechts hebben gestemd, en de politiek cq bedrijfsleven verwijten alltijd maar alleen naar 'de zee te kijken' (Vissen op IX in de horoscoop van Nederland werd mij plots duidelijk!) en alleen 'investeren in winners' (in de jaren '80 op advies van Shell). Deze dame had een speciale studie gemaakt van Emmen. Ze noemde het begrijpelijker te vinden dat sommige partijen hun programma niet willen latend oorberekenen omdat er altijd in geldwinst wordt gekeken en niet in toekomstperspectief op menselijk niveau. Dit is natuurljik die Steenbok Mars en Saturnus in Waterman in VIII....Interview heer Tjeenk Willink over hoe nu met de formatie én Nederland in het algemeen. Willink zegt dat het Nederland's zelfbeeld, nl dat 'we alles zo goed hebben geregeld', toe is aan een goed onder de loep te worden genomen, want alle problemen die naar boven kwamen tijdens de pandemie, lieten juist zien dat het niet zo is, als je niet investeert in de mensen die het werk moeten doen... .( Huis VI )... Ineens besefte ik hoe de transits van Neptunus op het Stellium in Vissen zou kunnen gaan werken, en ook die van transit Uranus door XI (de 2e kamer).

De verkenners waren al begonnen en toen kwam de 'photo' die alles deed basculeren. Ze moesten stoppen en er werd twee nieuwe verkenners benoemd. Maar eerst het debat.


31 maart - 13u35:
de nieuwe 2e kamer geïnstalleerd. Omdat Rutte III demissionaire is, wordt Rutte ook beëdigd tezamen met alle nieuwe 2e kamerleden. Vele nieuwe partijen en mensen (duidelijk een uitwerking van t.Uranus door XI). Het debat wordt verplaatst naar 1 april: er moet eerst onderhandeld worden over de stukken, etc. Het is een zeer ontluisterende middag. Nieuwe verkiezingen lijken dichterbij te komen. Niemand weet wat er moet gebeuren, omdat deze situatie zich nooit heeft voorgedaan (T. Neptunus op Pluto? - exact op 1 april, hoewel een orb van 10 graad toegestaan is in mundaan (= een paar jaren dus).

Hieronder de horoscoop van de installatie van de nieuwe 2e kamer - de Maan in Schorpioen deel van een T.vierkant met Saturnus en Uranus, de twee planeten die zo belangrijk zijn op dit moment mundaan gezien, en dus ook voor Nederland (zie hierboven) worden geactiveerd door deze Maan.


Installatie 2de Kamer 31 maart 2021

 


7 april:
nieuwe voorzitter 2e kamer benoemd en deheer T. Willink wordt als nieuwe verkenner gekozen.


8-9 april:
Willinck heeft heel veel ervaringen met moeilijke formaties (lijkt het symbool te zijn van de 'oude wijze man'). Hij begint met de kleine partijen en eindigt met de vvd. Als persoonlijk noot: opvallend hoe sommige leden van de nieuwe 2e kamer zich presenteren, en public eisen stellen, piketpalen uitzetten, etc.
Hoeveel partijen ook alweer? 15? Dat past bij t. Uranus door XI in de horoscoop van Nederland.

 

Nog iets over transitaire Mars
Op 9 april is Mars in de Tweelingen, heerser van de vier transitaire planeten in Ram (Zon, Venus, Mercurius, Chiron) exact vierkant radix Neptunus in Vissen. Hij is dus ook vierkant de planeten in IX in de horoscoop van Nederland: Mars is op 9 april exact vierkant radix Pluto (heer V), dan exact vierkant Mercurius op 12-13 april (heer XII en III) en dan komt de Zon op 15 april (heer II). Deze planeten heersen resp. over: 'spel en drama', 'interne vijanden en angsten'; 'journalistiek en het news' en 'de normen en de waarden'.

Het traject van deze Mars in Tweelingen eindigt met een driehoek naar het MC in Waterman (in VIII) op 20-21 april 2021, voordat hij in de Kreeft komt, dan over de Ascendant en de Noordknoop. Wellicht dat tegen die tijd meer duidelijkheid komt over de richting van Nederland: meer Kreeft?


zie hier:

Horoscoop Nederland transits 9 april 2021


Het is intussen 13 juni 2021 - t. Mars in Leeuw inconjunct t. Jupiter in Vissen; t. Zon loopt door XII en Venus door I

Zoals te verwachten in de maand van de Tweelingen domineerden commerciële bezigheden het nieuws én, dat bijna 'iedereen' intussen een prik wil. Met de verschijning van het 'gele boekje' werd ik me ineens er van bewust dat mensen geen moeite hebben met vaccinaties als het gaat om vakanties naar exotische landen...


Een ander opvallend probleem is dat het steeds moeilijker blijkt te zijn, aan basis materialen te komen, voor de bouw bijvoorbeeld, óf dat computer-chips niet voorradig zijn, etc deze basismaterialen worden dan ook heel snel duurder.
Valt dit onder Uranus in Stier
misschien? Zzoiets als "het is op, jongens!". Voorlopig merkt de gewone man het effect hiervan nog niet. Verder lijken de meeste europese landen langzaam maar zeker meer open te gaan want toerisme = economie; en ook het voetbal mag weer...
ook daar gaat het om veel geld.


Hoe dan ook, het belangrijkste voor dit artikel is de situatie in Nederland, en het feit is dat Nederland nog steeds geen regering heeft, en dat het CDA voor de zoveelste keer negatief in het nieuws komt....


Wordt vervolgd.