béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen      links
2021
nieuwe en volle manen
astrologisch bekeken

Om onderstaande teksten te begrijpen heb je enige astrologische kennis nodig.
De horoscopen van Nieuwe en Volle Manen worden voor Amsterdam berekend en collectief geïnterpreteerd.

Ik kijk alleen naar de strakke majeure aspecten (omdat ze krachtiger zijn) die gemaakt worden met de Maan, de Zon en hun heersers. Daarmee probeer ik de kern van de energie te beschrijven die verbonden is met het begin van de maancyclus, de nieuwe maan, en bepalend kan zijn voor de twee weken die erop volgen, tot aan de volle maan die een symbolisch keerpunt is én de voleinding ziet plaatsvinden in de twee weken tot aan de volgende nieuwe maan. En zo voort. De maancyclus is een korte cyclus, het ritme van het jaar, onderhevig aan de langere cycli (van planeten voorbij Jupiter), deze soms accentuerend.

Nieuwe Maan in Weegschaal

horoscoop nieuwe maan 6 oktober 2021

Horoscoop van de Nieuwe Maan in Weegschaal

 

Een nieuwe maancyclus met Venus in de hoofdrol. Zon en Maan in Weegschaal in exacte conjunctie met Mars, heer Chiron, en inconjunct Uranus in Stier: Venus in Schorpioen heerst. De belofte voor intensiteit en onverschrokkenheid.


Schorpioen is een vast teken; wellicht een pluspunt want het lijkt er op dat elke vorm van evenwicht onverhoeds verstoord kan worden. Het onverwachte kan mogelijk toeslaan in de vorm van nieuwe wetenschappelijke inzichten, financiële noodtoestanden of ecologische crisissen want Stier heerst zowel over de reële economie, de landbouw, en meer algemeen over de Natuur en alles wat ons zekerheid en plezier geeft. Hoe meer abrupte veranderingen hoe meer akkoorden en relaties op de proef gesteld kunnen worden. En dit alles met de constante ondervindingen van de lessen in 'harde leermeesterschap' van Chiron in Ram.


De heersers van Venus versterken dit beeld. Mars in Weegschaal beschrijft de dans van geven en nemen, een vorm van diplomatie die soms leidt tot wiebelende sociale strategieën. Maar, hoe de weg van het midden te lopen? Hoe hou je de boel bij elkaar? Hoe vaar je door een storm? Want, Pluto in Steenbok herinnert ons er constant aan, sinds hij dat teken betrad, aan de collectieve noodzakelijkheid van het minderen. Sinds 2008, confrontaties met de grens van groei, en nog specifieker sinds januari 2020, toen de Grote Conjunctie plaats vond van Pluto met Jupiter en Saturnus (na 736 jaar!), een stopzetting.


Met zo'n begin van de maancyclus kan het niet anders of de komende twee weken tot aan de volle maan, of zelfs tot aan de volgende nieuwe maan, niet erg vanzelfsprekend zullen zijn, zelfs overweldigend; omdat het hogere doel van de Weegschaal contemplatie is. En humor. En omdat Uranus, als planeet van het Watermantijdperk, nu ons in een nieuwe levensritme dwingt. Tja, keuzes?


Caspar David Friedrich schilderij

'Küste bei Mondschein'
- Caspar David Friedrich -

Volle Maan

horoscoop volle maan 21 september 2021

Volle Maan


Twee weken na de Nieuwe Maan.
Deze keer ga ik niet de horoscoop van de Volle Maan bespreken. Zie waar Nederland staat precies twee weken na de Nieuwe Maan - ik had bij de bespreking van de Nieuwe Maan niet eens aan Prinsjesdag gedacht.... Maar zo blijkt is met name de opposite tussen de heerser van de Nieuwe Maan (Mercurius) en Chiron in Ram bewaardheid te zijn.

Ik citeer daarom mijn eigen schrijven deze keer (zie bespreking horoscoop NM): "Omdat Mercurius een oppositie ontvangt van Chiron in Ram, wordt het bepalen van de keuze constant uit balans gebracht door bepaalde collectieve angsten en gerelateerde weerstanden. Hoe krijg je mensen mee bijvoorbeeld? Er zullen onherroepelijk pijnlijke zaken uitgesproken worden, zaken gerelateerd aan weifeling, of onvermogen, om knoop te durven door hakken, en de weg van het midden te blijven bewandelen (betreft de thema’s van deze maancyclus). Zachte heelmeesters..."

Daarom deze keer, de horoscoop van de Volle Maan voor ieders eigen mijmeringen, over het eigen levenskracht.... Mercurius, heer Zon en Noordknoop, staat vierkant Pluto. ...het doel is vooral, minder Zuidknoop in Boogschutter (mho).

 

 

Nieuwe Maan in Maagd

Nieuwe Maan in Maagd

 

Het begin van deze nieuwe maancyclus heeft een vloeiende maar wel Uranische beweging: resultaat van de driehoek tussen de nieuwe Maan in Maagd en Uranus in Stier. Deze driehoek brengt ons vast heel snel ergens 'into the' tastbare werkelijkheid. De tekens Maagd en Stier waken resp. over de relatie tussen fysieke gezondheid en psyche, en over de Aarde. Onder deze natuurlijke impuls is te verwachten dat deze thema’s hoofdzaken zullen worden voor ons, collectief gezien. Beweging is een levenswet; als er een uitdaging is, zal het vast te maken hebben met het leren accepteren dat we niets in de hand hebben, en dat meegaan met veranderingen wellicht de enige weg is, betreft deze thema's althans.


Mercurius, heerser van de nieuwe Maan, is in Weegschaal en driehoek Saturnus: dit is de tweede bepalende factor van aankomende cyclus die zijn top zal zien over 14 dagen. Op z'n best, kan het een zoeken betekenen naar uitgebalanceerde keuzes, rond plannen die in de praktijk ons echt ergens brengen. Maar omdat de kosmos niet over moraal gaat, zal het allemaal weer afhangen van wat men beoogt.


Omdat Mercurius een oppositie ontvangt van Chiron in Ram, wordt het bepalen van de keuze constant uit balans gebracht door bepaalde collectieve angsten en gerelateerde weerstanden. Hoe krijg je mensen mee bijvoorbeeld? Er zullen onherroepelijk pijnlijke zaken uitgesproken worden, zaken gerelateerd aan weifeling, of onvermogen, om knoop te durven door hakken, en de weg van het midden te blijven bewandelen (betreft de thema’s van deze maancyclus). Zachte heelmeesters...


Deze tekst kwam ik tegen, het is zo passend bij deze maancyclus.
Zoals we weten is Taoism de filosofie van Tai Chi.

 

"Taoism is essentially grounded on an understanding of balance of yin and yang....Tai Chi teaches the importance of balance, harmony and constant change in all things."

bron: tai-chi effect

 

Tai Chi beoefenaar

 

Volle Maan

Horoscoop Volle Maan 22 juli 2021

Volle Maan


Het begintoon van de maancyclus was met 'elektrisch vuur' geladen. De Volle Maan, die het keerpunt markeert van de maancyclus, en het moment is waarin zaken een zekere voleinding bereiken, is gezegend met een verkoelende Jupiter in Waterman. Uranus en Saturnus (de heersers van Waterman en Maan) maken resp. een driehoek met Mercurius in Maagd - helder praktisch selectief denken, en een driehoek met Venus in Weegschaal - tijd voor serieuze afwegingen.


Driehoeken kunnen lastig uitpakken, hun energie is vloeiend en zaken krijgen zo zonder veel weerstand vorm. Het klinkt misschien fijn, maar het betekent vooral dat we geen 'invloed' hebben op de gebeurtenissen: ze overkomen ons.


De hulp komt wellicht uit het feite dat Jupiter en Saturnus retrograde lopen en Uranus net aan zijn retrogressie begint (die tot 16 januari 2022 duurt).

Eenvoudig gezegd, hun invloeden stuurt aan op terugblikken, de 'hand in eigen boezem steken'. Collectieve gezien zal het meestal gaan om evaluaties van interne zaken eigen aan elk land; wie, wat heeft wel of niet gezegd of gedaan bijvoorbeeld; leidend tot keuzes, welke dan ook, die vanuit interne zelf-onderzoeken moeten komen. En niet anders.

 

Le Penseur de Rodin

 

Nieuwe Maan

Horoscoop van de Nieuwe Maan 8 augustus 2021

Nieuwe Maan in Leeuw


Zon, Maan en Mercurius staan in het vaste vuur teken Leeuw; vaste vuur is concentratie: een onverzettelijke stralende creatieve dynamiek die bepalend is voor de rest van deze maancyclus. Ware het niet dat het vierkant Uranus in Stier staat. Uranus creëert een op weerstand bieden ingestelde beweging; een dynamiek die hoe dan ook niet erg prettig is op collectief niveau, want van dwingende invloed op alle niveaus van ons bestaan.


Uranus is bovendien niet op z'n plek in de Stier want het 'elektrisch vuur' van de Hemelgod drukt zich uit in een vaste aarde. Zijn bevrijdende invloed kan nu alleen uitdrukking vinden via de materie, op de fysieke niveaus van het bestaan. Vandaar het explosief en de onherroepelijkheid ervan die wij ervaren. Blikseminslagen blijken de meeste gevaarlijke weerfenomenen op aarde te zijn. Hun energie heeft een geconcentreerde sterkte, geeft een intense elektrische ontlading wanneer het de aarde raakt. Maar zo ontlaadt het zich dus.


In combinatie met het Leeuw-vuur is de lucht zwaar elektrische geladen. Psychologisch, als de bliksemschicht inslaat in ons hersenpan, werkt hij verlichtend, vaak bevrijdend; en ook onherroepelijk onze meningen en ervaringen veranderend. Want we hebben 'het' gezien. In-Zicht. Collectief gezien echter een onrust die ondraaglijk kan zijn. Want wie wil de waarheid van Uranus werkelijk horen?


blisems-aarde

 

En dan is er ook een driehoek met Chiron in het vuurteken Ram: deze brengt het innerlijk vuur in actie, brengt aandacht op de betekenis van de ware lente-levenskracht, wat cyclisch gezien een echt nieuw begin is, in diversiteit en op alle verschillende niveau van uitdrukking.


Een nogal vurig begin van de cyclus.

 

Volle Maan

volle maan 24 juli 2021

Volle Maan van 24 juli


Deze maancyclus begon onder stressvolle gesternten - niets kon hetzelfde blijven; de Volle Maan toont een uitvergroot vervolg hierop, te zien aan het opvallende aaneengesloten lijnenpatroon gevormd door de assen Leeuw/Waterman en Maagd/Vissen: Zon oppositie Maan én Venus oppositie Jupiter. Te vertalen als een zachte trilling of erosie dat alle vastgestelde modellen en denkkaders doordringt, collectief en persoonlijk. Voor je het weet, is er niets meer van over.


Wel, minder Uranus en meer Saturnus hoewel deze retrograde is én eerder een heldere structuur creëert voor de binnen werelden, zowel in het privé-leven als bij de interne zaken van landen. Hun vierkant (actief tot einde 2021) wordt nu verzacht door Chiron, de buitenstaander, soms ook de wijze genoemd, die de ideeën tot actie motiveert. Mogelijk - of hopelijk - geeft dit 'ons' de kans om een andere kijk te krijgen op onze omringende realiteit - alsof we een point de non-retour bereiken.


Dit rood-groen-blauw 'driehoek' heerst over de Maan, en zij symboliseert het volk (in mundane astrologie), zijn behoefte aan zekerheid, zijn angsten voor veranderingen die het meest zichtbaar worden in een aanhoudend vasthouden aan het verleden gesymboliseerd door Waterman (een vast teken tenslotte).


Het aspectpatroon waar de Zon aan deelneemt is echter bepalender. Het is de zachte maar enerverende invloed van vloeiend water en beweeglijk aarde, die de status quo van het bewustzijn en van de sociale context uitdaagt: van hak-in-het-zand, irritaties en wrijvingen, losweken, bewegen, volgen, los..


Hierin ligt hoop, denk ik, als we open kunnen staan, voor verfijndere helende trillingen, nodig voor het vermogen tot groei, zodat een collectieve beweging kan ontstaan, hoewel verborgen aan de ogen . Iets wat al aanwezig was bij de nieuwe Maan.

 

 

Golden Stairs

The Golden Stairs - Edward Burne-Jones

 

Nieuwe Maan

Horoscoop Nieuwe Maan 10 juli 2021

Nieuwe Maan in Kreeft 10 juli 2021

 

Opvallend geïsoleerd van de rest van de horoscoop bevindt deze Nieuwe Maan zich slechts onder invloed van één strak aspect met Mars in Leeuw die vierkant Uranus staat. Anders gezegd, deze Kreeft-Leeuw partnerschap is stressvol, en ondergaat de collectieve invloed van Uranus Stier. Uranus is op dit moment sterker aanwezig dan Saturnus, en bovendien staat zijn heerser, Venus, letterlijk achter Mars.


Met Venus/Mars vierkant Uranus kan ik alleen denken aan de 'feestpartijen', de dwarsliggers, de onaangepasten, de buitenstaanders, en ook de radicale revolutionaire (zelfs gewelddadig), etc. die de veilige nest, het familie gevoel verstoren. Deze onrust en onlusten zullen tot aan de Volle Maan voortduren, dat er maatregelen worden genomen of niet. Het is een soort van algehele onrust versus radicale bestuur en dito tegenactie, typisch behorend bij Uranus in Stier, die soms totalitaire kan uitpakken en/of een koppige materialistische visie in grote groepen mensen kan teweegbrengen, en anderen verdwazen. Alles raakt zo oververhit door deze aanraking.


Positief en/of negatief, er kunnen plotselinge veranderingen optreden die niet meer terug te draaien zijn. Hopelijk gaat de meerderheid voor een positieve inclusieve optie.


Wordt vervolgd bij Volle Maan


 

Petit Prince

 

 

 

Volle Maan

Horoscoop Volle Maan 24 juni 2021

Volle Maan van 24 juni 2021


Mercurius loopt weer recht en toch ben ik deze keer de tijd vergeten: het is nu al Volle Maan. In het kort maar: het zijn aardige standen: Jupiter in Vissen, heer van de horoscoop, in het huis van de korte reizen, is in harmonische aspecten met Maan en Zon. Groei is in zicht zeker met Boogschutter op de ascendant.


De retrogressie van Jupiter (in Vissen) en het feite dat Saturnus, de heer van de Maan, ook retrograde loopt, kan aangeven dat de routes naar de 'vakantie-plekken' wat hobbelig verlopen; wellicht vertraagd door sociale acties in den vakantie-landen ( Saturnus vierkant Uranus). Of zelfs blokkades vanwege de betrokkenheid van Chiron in Ram waardoor men bewust wordt dat het nu tijd is om de wezenlijke problemen weer in beeld te brengen .


Hoewel Mars niet direct betrokken is bij deze Volle Maan constellatie, is het interessant, dat hij in Leeuw staat (een positie die ik associeer met sport, dus o.a. voetbal). Hij ontvangt een oppositie van Saturnus en een vierkant van Uranus. Men zal wel in staat zijn om de strijd tot het einde uit te vechten. Dus mogeljik vele interessante wedstrijden die tot het einde spannend blijven en uitgevochten worden. Of Nederland gaat winnen is volledig afhankelijk van hun strategische krachten en hun volwassenheid en teamgeest.


Tot aan de Nieuwe Maan!

 

 

Nieuwe Maan

Horoscoop Nieuwe Maan 10 juni 2021

Nieuwe Maan in Tweelingen


De eerste nieuwe Maan van het astrologische jaar luidde het begin van stevige Plutonische uitdagingen, met de tweede nieuwe Maan (in Stier) ontstond een subtiele samenwerking met Neptunus en de luchtigheid van Venus, met deze derde maancyclus staan we weer voor uitdagingen, Neptuniaanse van aard deze keer. We zien een Stellium in Tweelingen met Mercurius retrograde als heerser, vierkant Neptunus in Vissen: beweeglijke Lucht én beweeglijke Water voeren ons mee door deze Tweelingen-fase.


Tweelingen is het symbool van de mens, duaal in wezen, speels zoekend naar verbinding en wijsheid, met Mercurius retrograde krijgt deze reis een extra dimensie: de innerlijke sfeer.


We treden uit 'onze bubbels maar gaan/kunnen we dat al aan? Wat komen we tegen als we dat met z'n allen doen in de trein, op de fiets, op het werk en in de klas? Is de wereld (wat is dat trouwens 'dé wereld'?) echt dezelfde gebleven? Weten we nog hoe te socialiseren? Is ' terug naar normaal' überhaupt iets wat bestaat? Zelfs wenselijk is? Zijn we niet met z'n allen, ieder op onze eigen manier, toch ongemerkt diepgaand veranderd? 'Moet' niet alles niet weer hervonden worden? En zo voort - en zo voort - woorden en vragen horen bij de Tweelingen, die zowel kunstenaar als goochelaar is. Alles kan de komende tijd een onderwerp worden dat we opnieuw moeten overdenken (retrograde Mercurius), om weer goed op weg te gaan (als Mercurius weer recht loopt), opnieuw te leren lopen, op nieuw leren ademen.....

 

Hermes

 


Maar dan de uitdaging: Neptunus, die alles vervaagt, vertroebelt, ongrijpbaar maakt, maar ook oneindig verbindt...Mogelijk voelen we ons meegesleurd door een stroom van gebeurtenissen, nu de bubbels uiteen spatten. Er gebeurt wat er moet gebeuren, zou een uitspraak van Neptunus kunnen zijn; kleine stroompjes vormen grote rivieren die zich in de zeeën storten... eerlijk is de vrijheid om in mee te kunnen gaan... de uitdaging van Neptunus aan de Tweelingen... laat alle verwachtingen los en 'tune in' het (mee) leven... een mooie start van een cyclus die met een zonsverduistering begint.

 

The Horses of Neptune

The Horses of Neptune - Walter Crane

 

Volle Maan

Horoscoop 28 mei 2021

Volle Maan

 

De totale maansverduistering is bij ons niet te zien is; bijzonder blijft dat Zon, Aarde en Maan op een lijn staan. Astrologisch gezien staat de Maan op de dalende knoop en de Zon op de rijzende. Een van de redenen waarom gezegd wordt dat zulks een samenstand een goed moment is om zaken die gerelateerd aan de Maan, zoals bepaalde gewoontes, los te laten.


De opvallende standen:

- Zon en Maan ontvangen een vierkant van Jupiter, sinds kort in de Vissen (én tot 29 juli): uitvergroting van wat we met Zon en Maan associëren. Bijvoorbeeld: van letterlijk heel erg verlangen naar de fysieke zon tot aan een sterk behoefte aan innerlijk licht; en voor Maan eerder een confrontatie met de betekenis van het begrijp 'mijn/dijn ruimte' fysiek en geestelijk (Boogschutter) van fysieke eetzucht tot aan een overdreven missiedrang.

- Mercurius in Tweelingen (eigen teken) de heerser van de Zon, Venus en de Noordknoop, ontvangt een vierkant van Neptunus (ook in eigen teken). De Boodschapper van de Goden is nu de boodschapper van Neptunus.

Dus sterke plaatsingen voor Mercurius, Jupiter en Neptunus.


Eerste indruk: Jupiter én Neptunus én Vissen staan voor grenzeloosheid en glorieuze meegaandheid; voor de dromers, de idealisten, de kunstzinnigen, les rois du laisser-faire, de 'verslaafden' blij met rijkelijke dissen en spiritualia, muziek en dans. Ze brengen magie en negatief een vluchten voor de realiteit.


Tweede indruk
: nonchalante lichtvoetigheid é grenzeloosheid: mogelijk dat na één jaar 'pandemiën-oplettendheid' het wegvallen van de 'bubbels' wat onwennig zal zijn. Iedereen is nu weer zichtbaar, wat men ook heeft mogen zeggen en doen. Het wegvallen van deze oplettendheid creëert een nieuwe soort ruimte om zich 'energetisch' te vermengen met elkaar. Maar Neptunus is een collectieve planeet, verbonden met Vissen en de 2000 jaren die we achter ons hebben, hij is nu de sterke heerser van de Oceanen en het astraal gebied; hij laat de sluizen open, alles kan binnenkomen en ons soms overstromen: want ineens zijn we één (grote bubble). Wellicht een periode waarin we ons bewuster open zouden moeten durven stellen voor de hogere trillingen van Neptunus, eerder dan voor de lagere...

|
Op de achtergrond blijft het Saturnus-Uranus vierkant gewoon doordreunen, de realiteit is hoorbaar aanwezig, maar het lijkt toch, aan de standen te zien van deze bijzondere maancyclus, dat de voelbaar ruimte die er was aan het begin van de cyclus nu meer ruimte kan krijgen hoewel nog steeds onzichtbaar....

zoals Jung schreef:


“We need magic to be able to receive or invoke the messenger and the communication of the incomprehensible.”

- The Red Book -

 

Inspiration - Gustave Moreau

Gustave Moreau - Inspiration

 

Nieuwe Maan in Stier

Horoscoop Nieuwe Maan 11 mei 2021

Nieuwe Maan in Stier

 

Deze nieuwe Maan in de Stier is 'aarde in beweging'; ze ontvangt een sextiel van Neptunus in Vissen (heel veel water!); Venus in Tweelingen, haar heerser, is ongeaspecteerd, wel staat de heerser van Venus, driehoek Saturnus. Een uitzonderlijk start van de cyclus, een pril begin die geisoleerd lijkt te zijn van wat er verder aan rampen en crisissen in de wereld gebeurt. Heel pril lijkt beweging te ontstaan, zacht, vloeiend bubbelend. Wij kunnen het niet zien. Nog niet.


Wellicht daagt het dat we onze grijze hersencellen (Tweelingen) positief kunnen gebruiken, met elkaar kunnen praten, lichtvoetig en toch verantwoordelijk voor wat we delen. Geen verre reizen of ingewikkelde filosofieën, geen gezeur, speels ruimte maken, hoe kwetsbaar het samenzijn, en welke ellende we ook mogen meemaken. Iets om nog even te koesteren. .

 

Berthe Morisot - le Berceau

Berthe Morisot - Le berceau

 

 

Volle Maan van april 2021

Horoscoop Volle Maan april 2021

Perigée Volle Maan

 

Gebeurtenissen die rond de drie eerste volle manen van het astrologische jaar plaatsvinden (dus in Ram, Stier en Tweelingen) worden gezien als 'trends aangevers'. Het is inderdaad opvallend dat beslissingen en keuzes die op Collectief niveau rond deze volle manen worden genomen een bepalende rol blijken te hebben op de verdere maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld - zowel nationaal als mondiaal. Wat betreft de maancycli, die ik hier bespreek bij nieuwe en volle maan, ze bepalen het ritme en de kwaliteit van de 'collectieve sfeer'. Bij Volle Maan hebben we te maken met de onvermijdelijke zichtbaarheid, het tot vol bloei komen, van de collectieve acties, reactieve of proactieve keuzes welke met de nieuwe Maan ontstaan.


Over de laatste nieuwe Maan schreef ik dat er iets 'geheimzinnig, levendig maar ook unheimlich' in besloten lag. Met deze Volle Maan lijkt het 'levendig' weg te vallen want we hebben met een T-vierkant in de vaste tekens te maken; met een markante Saturnus welke niet alleen vierkant het Stellium in Stier (incluis Uranus) staat, en vierkant de Maan in Schorpioen, maar ook de apex is van dat T-vierkant. Wie nog wat gezelligheid verwacht, zal toch moeten wachten want onder zo'n T-vierkant kunnen alle betrokkenen zich ingraven in eigen standpunt - kortom de loopgraven. Maar er is een positieve kant, er kan een soort status quo ontstaan, een rustpunt waar door deze 'betrokkenen' kunnen besluiten om samen te werken vanwege een of andere crisis. En dan kunnen wel resultaten geboekt worden, door hard eraan te werken. M.a.w. er is altijd een vrije-keuze.


De betrokkenen worden hier gesymboliseerd door:
- Venus: normen, zelf-waarde, geld natuurlijk en genot; maar in Stier: keep it simple.
- Mercurius: aanduider van de jongeren, in bredere zin van alle vormen van communicatie en journalistiek; maar in Stier: keep it simple, duidelijk en concreet.
- de Maan: gewoontes, instinctieve reacties; maar in Schorpioen, broeierige emoties, overlevingstrategieën, maar ook verlies en traumas. Mars, de heerser van de Maan, staat in Kreeft, het gevecht voor of tegen de eigen familie, de frustraties voor en tegen de eigen landsgrenzen, nationalistische trekjes en lange tenen, maar ook de zorg die tot het einde gaat.
- Uranus: de Hemelgod, zet deze betrokkenen onder spanning; maar in Stier: het gaat niet om vrijheid, want in dit teken daalt hij af in het Aardse, verandert de Materie, de reële economie, onze materiele omstandigheden - of we deze vorm van bevrijding als een bevrijding ervaren, is natuurlijk de vraag.


Al deze betrokken energieën staan onder leiding van Saturnus in Waterman. Aan de ene kant kunnen we denken aan het belang van het geheel (van al die betrokkenen), aan de hoop er heldere regels komen (Saturnus). Dat landen op slot kunnen gaan is niet ondenkbaar. De weg van de Nieuwe Maan naar deze Volle Maan is een van frisse openheid naar een besef van de realiteit.


De Sabian symbool van Saturnus is in dit licht wel interessant:
13 graden Waterman: Een barometer.

' Het vermogen fundamentele natuurkundige feiten te ontdekken die ons in staat stellen van te voren activiteiten te plannen.'

 

Volle Maan 27 april 2021

 

Nieuwe Maan in Ram

Horoscoop Nieuwe Maan 12 april 2021

De nieuwe Maan in Ram


Geheimzinnig, levendig en unheimlich zijn de woorden die ik zou geven aan de energie van deze nieuwe Maan; de start van de nieuwe maancyclus. Deze horoscoop geldt voornamelijk voor Nederland en de landen eromheen, maar voor de UK staat Pluto al op de Ascendant, en is zijn invloed daar wellicht zichtbaarder voor de buitenwereld.


Voor ons, opereert Pluto vanuit onbekende gronden (XII) en ook nog eens via een strak vierkant - de uitdaging - richting het vrolijk trio in Ram, Zon-Maan-Venus, welk sextiel staat de zeer beweeglijke Mars in Tweelingen, welke weer driehoek Jupiter in Waterman staat! Vele activiteiten in de Ve huis gebieden! Het doet denken aan pretparken, aan sport en spel en de liefde die met de lente komt, kort maar krachtig (Mars sextiel Venus in Ram), maar ook aan de beurzen. In zijn geheel een vrolijke dynamiek, veel levenslust en een sprankelende frisheid - en naïviteit ook wellicht, hoe dan ook een frisse elan richting meer ruimte (Jupiter). Wat, na een jaar covid-pandemie zo nodig is.


Wel staat dit alles onder de horizonlijn, in het nachtgedeelte van de horoscoop --onder de radar - ligt dat lente gevoel - de bloembollen, de groene blaadjes, de vogeltjes en zo voort...


Maar deze Mars, tevens heerser van de nieuwe maancyclus, is ook nog vierkant Neptunus, de God van de Zeeën die zo makkelijk boos wordt ... de vraag is dan hoe een ieder van ons met thema's als ongrijpbaarheid, onzichtbaarheid, vervaging omgaat, met het onbekende, met het ongewisse ... en zo al tezamen het collectief vorm geven... Verzachting, liefde, muziek en verbeelding, of 'ongelovige thomassen', of 'laat maar waaien', of 'après nous le déluge'... en we nemen er nog een ... en de vele andere opties....een oneindige scala aan Neptuniaanse mogelijkheden.


Maar die Pluto dan?

 

Flamenco 2021

 

Pluto gaat deze manifestatie uitdagen tot meer diepgang en intensiteit. Dit kan naast 'le mystère' ook het gevoel geven van een soort van dreiging, donkere wolken. Het 12e huis wordt namelijk (in mundane astrologie) geassocieerd met ziekenhuizen en gevangenissen, met alle plekken waar mensen alleen zijn en opereren; daar huizen zowel subversieve als mystieke krachten die het collectief onbewust doordringen cq bepalen.


Dansen we nu eigenlijk op een vulkaan?

 

Olifanten

'The question is, are we happy to suppose that our grandchildren may never be able to see an elephant except in a picture book? '

- David Attenborough -

 


Horoscoop Volle Maan 28 maart 2021

Volle Maan van 28 maart 2021


Een Volle Maan met een bijzonder helder planetaire constellatie: de Zon, Chiron en Venus (de heerser van de Maan) zijn conjunct in Ram, en hun heerser, Mars, staat op de Noordknoop in Tweelingen, driehoek Saturnus in Waterman. Mars is nu de heerser.


De actie planeet in een beweeglijk lucht teken kan alleen duiden op meer beweging en activiteit. Maar deze Mars gebruikt ook woorden als wapen, zo niet dan zijn vuisten, en schreeuwt zich de longen uit het lijf zonodig. Wel onder controle van Saturnus, dus de discipline kan opgebracht worden om het gevecht doortastend aan te pakken. Een schaker.


In principe helpen zulke standen om helderheid te krijgen over de situatie waarin we ons bevinden; niet perse de manier waarop we het virus verspreiden, maar eerder over wat we zouden kunnen doen om het leven voor iedereen beter te maken (Noordknoop). Tweelingen zegt: zaken van twee kanten bekijken, luchtiger. Er zullen altijd verschillende meningen zijn, er zullen altijd fouten gemaakt worden, etc. De valkuil zijnde nu wel (zuidknoop in Boogschutter) de overdreven missiedrang, het fanatisme van de overtuiging, van het geloof, dat men het 'recht' heeft om... of juist niet.


Ware het niet dat Mercurius, de heerser van Tweelingen, in Vissen staat conjunct Neptunus. Er zijn gewoon dingen of zaken die niet duidelijk zullen worden, getalen kloppen niet, zijn hoger of lager, of er is weer iets anders die we ontdekken waar geen vat op te krijgen is, als het zand dat ons tussen de vingers glipt.


Volle Maan strand

 

Horoscoop Nieuwe Maan 13 maart 2021

Nieuwe Maan in Vissen

 

Deze nieuwe maancyclus begint in de 'ongrijpbare' Vissen onder een conjunctie van Venus, Neptunus, Zon en Maan - een Stellium in de Vissen, dus. Neptunus, is zijn collectieve heerser en nu de grote beinvloeder terwijl Jupiter, de traditionele heerser, zich afzijdig houdt en slechts via een twijfelachtig halfsextiel naar Venus en Neptunus (symbolen van de Grote Droom). Een vreemde samenzijn, wat luchtbellen in stromend water, lang geen bruisend water!

Hoewel het iedereen duidelijk is dat men naar meer ruimte en contact snakt, vertelt dit Stellium dat het nu vooral om de kunst van het meegaan met de stroom gaat, desnoods met de storm mee, want Neptunus woelt met zijn drietanden in de Oceaan, overstromingen veroorzakend, ook emotioneel. Deze Neptunus in Vissen staat voor wat we met elkaar delen op het astraal psychisch gebied waar verbeelding, mystiek, dromen en muziek ontstaan, welke ook desillusies, teleurstellingen en soms collectieve psychosen kunnen worden - ja dit zijn de woelingen van Neptune.


We zijn eraan gewend in de illusie te leven dat we op alles greep kunnen krijgen, te denken dat we op dit of dat recht hebben, maar deze Nieuwe Maan in de Vissen brengt een andere gewaarwording, wellicht dat we nergens echt recht op hebben, dat we slechts gasten zijn op aarde. De voeten horen bij de Vissen, het op weg zijn, intuïtief en samen zonder het echt te weten, openstaand of verlangend naar het hogere, het subtielere, De Liefde ... dat is Venus in Vissen.


Zich slachtoffer voelen, verdriet hebben, lijden; Vissen is ook het toestaan van gevoelens, er naar kijken, ze laten gaan, vergeven...Het zou kunnen dat we tijdens deze nieuwe maan meer open zouden kunnen worden voor dat verlangen naar een-zijn, het opgaan in het Al. En ja voor zowel god als verslaving want Vissen is alles.


Ik kan er niets anders van maken, deze Nieuwe Maan heeft een heel andere energie dan welke we afgelopen tijden hebben ervaren. Vloeiend. Bij Vissen hoort altijd een zekere vorm van offer want de Vissen sluit de jaarcyclus, is de voorbereiding op de vuur-energie van Ram....

 

Joffrah Pisces

 


En de verkiezingen dan?


Als afsluiter toch iets over de verkiezingen van 17 maart, zo kort na de nieuwe Maan, want de horoscoop van deze nieuwe Maan heeft dezelfde ascendant graad als de horoscoop van Nederland en het Stellium valt op de Pluto-Mercurius-Zon conjunctie in Vissen van Nederland. Deze sterke Neptuniaanse nadruk (op IX) doet andere vermoedens rijzen dan de voorspellingen ons geven.

Los van de mogelijkheid voor een zekere vorm van chaos, of de last van het virus, of teleurstellingen of zelfs verwarring over de resultaten en de onbeslistheid ervan, is ook te verwachten dat men 'socialer' en zelfs 'spiritueler' (en dat kan ook betekenen op de man stemmen/de guru) gaat stemmen, ook meer vanuit het gevoel. En dus zelfs deze voorspelling is verwarrend want 'er wordt nu al gezegd dat de VVD bovenaan staat, dat is neoliberaal en dit valt onder Saturnus/Uranus...Een andere mogelijkheid is dan dat het heel lang duurt voor we een nieuwe regering hebben, of dat er nog eens verkiezingen komen.

 

Horoscoop Volle Maan 27 februari 2021

Volle Maan

 

De maancyclus begon onder sterke Waterman-invloeden en de heerschappij van het Saturnus-Uranus vierkant: rebellies volgden elkaar op en niet alleen in Nederland. Maar nu komt deze cyclus tot vol bloei bij de Volle Maan onder een heel andere energie-huishouding want de Zon is nu in Vissen, stromend water, en de Maan is in Maagd, puntjes op de i's. Dit doet vermoeden dat komende twee weken best heel anders zouden kunnen verlopen dan de laatste twee.


De aanwezigheid van een Tetraëdische Yod is redelijk uniek want de orbs zijn smal. Zijn ruggengraat wordt gevormd door Zon en Maan, met de Maan als focuspunt; de groene lijnen staan voor spanningsvelden vol ontevredenheden waardoor een zoektocht naar betere antwoorden kan beginnen, vol twijfels en onzekerheden tussen chaos en ordening ligt een hele wereld, ter verbetering van de algehele gezondheid van mens, dieren, planten en aarde. Want ja, de core business ligt hier bij de Vissen en de Maagd, tekens voor wie het nauw luistert, beiden overgevoelig voor alles wat niet klopt, met als doel dat gevoel en denken elkaar aanvullen (oppositie). Iets wat ons mogelijk op z'n minst bezig zal houden tot aan de nieuwe Maan in de Vissen.


Bijzonder is dat de heersers van deze Zon en Maan, Jupiter en Mercurius, conjunct staan in Waterman! Letterlijk wijzend op de mogelijkheden, op meer lucht, meer geestelijk ruimte of zelfs een grote stap vooruit via sociale en technologische vernieuwingen. Het woord vrijheid, die meestal met Waterman wordt geassocieerd, is vaak gevallen de laatste tijd, maar wat is Vrijheid eigenlijk? Bij Waterman gaat het ook om gelijkheid en broederschap, en die woorden zijn minder vaak gevallen, geloof ik.dans vrijSaturnus en Chiron

De eerste brengt het sociale bewustzijn, 'broederschap' hoort er hier zeker bij, alleen met Saturnus is niets gratis. Chiron wijst zowel de trauma's aan als de weg naar healing. Ram gaat over bloed en levenskracht, bij frustratie lusteloosheid, boosheid tot aan destructie toe (vooral nu Mars driehoek Pluto is). Precies de problemen waar we collectief mee worstelen sinds Chiron in Ram is (maart 2019). We leven ongezond en er is een virus is de diagnose, maar wat zijn de oorzaken?


Neptunus
De andere heerser van de Zon, die over het virus heerst sinds zijn ontstaan ergens in oktober 2019 zeggen onderzoekers (opvallend is dat Jupiter vierkant Neptunus was toen). Ergens ietwat verontrustend nu is dat hij geen aspecten maakt, noch geactiveerd noch onder controle dus, wel op zichzelf. Er lijkt respijt te zijn. En met Jupiter en Mercurius in Waterman is iedereen wel bereid meer risico's te nemen doch nog onder strakke regie (Saturnus-Uranus) en begeleid van veel tegensputteren. Dat betekent dat wat er gebeurt in de twee weken tot aan de Nieuwe Maan (in Vissen namelijk) uitermate belangrijk zijn voor het vervolg van onze avonturen...

 

Moira

A Golden Thread - John Melhuish Strudwick - 1885

 

Horoscoop Niieuwe Maan 11 februari 2021

11 februari 2021
Nieuwe Maan in WatermanDe nieuwe maancyclus begint in Waterman met opvallend veel planeten in Waterman. Ze staan dus allen onder bestuur van het Saturnus-Uranus vierkant welk alle thema's symboliseert die ons het hele verdere jaar 2021 bezig zullen houden, doch nu in het bijzonder én op zeer duidelijke wijze ons aandacht zullen eisen --nogmaals op het collectief niveau.


Saturnus in Waterman en Uranus in Stier

De wetten van verantwoorde sociale wetenschap (Waterman) en die van de reële economie dagen elkaar uit (Stier). Er staan vele verrassingen ons op te wachten óf beter gezegd onverwachte doorbraken die onder hoge druk van de omstandigheden ontstaan. Bad and good. Immers het vierkant vindt plaats in de vaste tekens en die gaan zo nodig tot het einde, buigen of barsten.


Onder dit duo eist het smeden van toekomstplannen doortastendheid, creatieve strijdvaardigheid, commitment en geconcentreerd aandacht. In extreme vorm echter zal (onder dit vierkant) het forceren van veranderingen óf zich op geweldadige wijze tegen verzetten averechts werken, zelfs een verharding van het maatschappelijk bestel veroorzaken, temeer omdat er maar één planeet is die een verzachtende energie uitdraagt (Neptunus in Vissen): er is weinig toegang tot het willen medeleven en vergeven bijvoorbeeld.


Over het sextiel van Chiron en Saturnus
kunnen we kort zijn: het suggereert dat de harde leermeester eindelijk de ruimte krijgt en zo de zaken meer sturing krijgen.


Mercurius in Waterman en Mars in Stier
Retrograde Mercurius voegt hier aan toe dat het zeker tot 21 februari duurt (en wellicht eerder tot aan de Volle Maan) voordat er meer inzicht en overzicht ontstaan en zo meer beweging. Nu eerder tijd om 'oude zaken' te herbekijken en herzien en voorbereiding te treffen. Zijn vierkant met Mars in Stier doet vermoeden dat niets vlot zal verlopen want niet alleen is Mercurius retrograde maar het gaat weer om een vierkant tussen dezelfde vaste tekens: Stier en Waterman. Het kan niet anders of ons geduld op de proef wordt gesteld; het is een gevecht om elke millimeter, elk woord, elk komma wordt heroverwogen. Vermoeidheid ligt op de loer.


De positieve kant is echter wel dat alles grondig aangepakt, uitgedacht en besproken wordt, dat degelijkheid en originaliteit beiden hun ruimte kunnen krijgen, waarbij beweging het doel wordt (Mercurius heerst over de Noordknoop in Tweelingen) zodra Mercurius weer recht loopt, zegt de astrologie.


Samenvattend:
hoewel traagheid en zwaarte besloten zijn in de evolutie van deze maancyclus, de uitputtingsslag kan ons wellicht brengen tot een overgave aan de realiteit van de omstandigheden waarin we verkeren waardoor echte oplossingen gevonden kunnen worden. En wat betreft Nederland moeten we niet vergeten dat Saturnus en Uranus sterk actief zijn in de horoscoop van Nederland die haar zoveelste Saturnus-terugkeer meemaakt (hier).


 

Schatsen


Horoscoop Volle Maan 28 januari 2021\\

Volle Maan 28 januari 2021
Zon in Waterman


De Waterman-Stier patstellingen die al actief waren tijdens de nieuwe Maan krijgen bij Volle Maan een dynamischer karakter omdat de Zon-Maan oppositie (de Volle Maan) deel is van het T-vierkant in de vaste tekens: Waterman (Zon, Jupiter, Saturnus), Leeuw (Maan), Stier (Mars, Uranus), én weer Pluto in Steenbok want Venus, heer Stier, is er mee conjunct.

Het Pluto-effect (de jaarlijkse conjunctie van Zon met Pluto) heeft al een voelbare uitwerking op de emoties in de vorm van verwarring, chaos of verzet (vaste tekens). De grond is omgewoeld, zaken die verstopt waren komen in het volle licht maar vooral ook kunnen 'nieuwe zaadjes' gepland worden.

De betekenis van 'chaos' zou om een filosofische verhandeling vragen, een terugkijken in de geschiedenis, maar ik ga het nu kort door de bocht houden: chaos is voor de meeste van ons beangstigend: het brengt ons vaak in de overlevingsmodus, of naar een obsessief zoeken naar houvast bij een guru, een leider, een god... hoe dan ook iets buiten onszelf dat ons de weg wijst, en vooral ons toestaat iets te doen dat we onder normale omstandigheden niet zouden doen. Geweld is zo'n instinctieve kracht dat ons de illusie kan geven controle te hebben over de situatie, iets of iemand. Ook al vermoeden we dat het tegenoverstelde waar is: gewoon van de regen in de drup.

Dat is het Pluto-effect dat nu via Venus loopt.

Venus heerst nu over de dwarsliggers (Mars en Uranus) en neemt het stokje over van de Zon in haar samenvallen met Pluto in Steenbok. Venus verlicht niet, ze gaat relaties aan, nu zeer complexe en zelfs mogelijk gevaarlijke. In Steenbok geen warme hartstocht, verharding is zelfs mogelijk, of misschien is het eerder alsof we naar een climax toe gaan in de inter-relationele sfeer op collectief niveau; het maximum uit iets willen halen, want dit duo is meester in intriges en manipulaties; alles is mogelijk.

Tenslotte Chiron in Ram weer als verbinder, deze keer tussen Saturnus en de Maan, vader en moeder. Gaat dit over ouderschap misschien? Of gewoon over structuur en veiligheid? Deze themas kunnen de komende twee weken aan kracht winnen, wellicht via edelmoedig wijze leiderschap, want het lijkt nu te gaan om de kinderen...de jongens...

Poeh, beste advies op persoonlijk niveau: natuur, creativiteit, yoga, ingewikkelde rust oefeningen doen...gewoon dus in contact komen met je eigen innerlijke stilte...;-)

 

Yoga oefeining


 

Nieuwe Maan 13 januari 2021

De Nieuwe Maan in Steenbok
Maan conjunct Zon


De eerste maancyclus van 2021 begint onder nogal krachtige aspectpatronen. We zien een Stellium in Steenbok (Zon, Maan, Pluto) bestuurd via Saturnus door een Stellium in Waterman (Saturnus, Jupiter, Mercurius) die vierkant Mars en Uranus in Stier staat. Ook opvallend, is Chiron in Ram die de planeten in Waterman en Stier verbindt. Omdat Chiron's heerser in Stier is, wordt het spanningsveld tussen zekerheid en openheid, Stier en Waterman, verstoord door een mogelijk koppige behoefte aan zekerheid, financieel en fysiek (Stier). In principe zou Waterman zich anders alleen om de vrijheid bekommeren.


Tijdens deze nieuwe Maan vindt bovendien de jaarlijkse conjunctie van de Zon met Pluto plaats: letterlijk de Zon, symbool van het bewustzijn, werpt licht op Pluto's zaken.


Vertaald in normale woorden: elke millimeter vooruit kan beschouwd worden als een overwinning op het verleden; we zijn in de fase van een nieuw begin, noch progressief noch voortvarend maar solide en kwalitatief. Ook zullen we de komende weken waarschijnlijk geconfronteerd worden met de 'duistere zaken uit het rijk van Hades' rond macht, het groot geld, en andere dito verduisteringen (= duister) waarvan we collectief geen weet van hadden, of mochten hebben óf wilden zien.


Tenslotte in het kort nog iets over het Saturnus-Uranus vierkant want dit aspect is het astrologische thema van 2021, en wordt drie keren exact namelijk rond half februari, half juni en eind december. Het is wel een complex mix want beide planeten heersen over het luchtteken Waterman.


Saturnus in Waterman gaat voornamelijk over planning, organisatie en het bestuur van het maatschappelijke bestel. Uranus, meer op het collectief inwerkend, genereert de trilling die het ongewone (of niet-gewone) ritme en dito beweging veroorzaakt onder alle 'Stier-zaken'. De Stier energie komt niet vanzelfsprekend in beweging, het is tamas, noch is het snel ontvankelijk voor iets anders dan het eigen standpunt (denk aan de boerenacties); het is gemaakt voor standvastigheid. En zo is de natuurlijke reactie die we om ons heen kunnen waarnemen: weerstand bieden.


En toch, zullen we in alle Stier-zaken duidelijke veranderingen zien gebeuren. Ik denk aan de reëele economie, de boerenstand, aan alles wat we waardevol en begerenswaardig vinden, over levenskwaliteit, over de liefde voor de natuur, de bloemen, de bijen en de dieren, en ook rust en het gebrek aan ruimte voor het meditatief....


De synchroniciteit van dit laatste vierkant in het Saturnus-Uranus cyclus (die 45 jaar duurt) met de maancyclus, suggereert dat veel van wat gedurende deze nieuwe maan periode ontstaat, en uit omgewoelde aarde voorkomt, belangrijker zal zijn dan we in eerste instantie denken.
We zullen zien.


Mnemosyne - Rossetti

Mnemosyne
dochter van Gaia en Ouranos
Rossetti

 

 
de Aarde en de Maan

 

s

archief
dot 2020
dot 2019
dot 2018
dot 2017
dot 2016

dot 2015
dot 2014
dot 2013