home      béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen      links

Astrologische symbolen

door Béatrice Boucher

-3-


DE ASPECTEN


horoscoop Pablo Picasso

de horoscooptekening
(hier van Pablo Picasso)De horoscooptekening geeft een symbolisch beeld weer van de positie van de planeten in de tekens én in de huizen op het moment van je geboorte. Als we gemakshalve het punt in het midden als de Aarde beschouwen en onszelf daar voorstellen, dan zien we de planeten om de Aarde heen bewegen (in werkelijkheid draaien zij om de zon, maar voor ons lijkt het alsof we het middelpunt van dat heelal zijn). Als we met één arm naar de ene planeet wijzen en met de andere naar een andere, dan vormen onze armen een bepaalde hoek met elkaar. Zo correspondeert een hoek van 120° met 120 booggraden tussen beide planeten. Zo’n hoek is een aspect.


In de astrologie gebruiken we niet alle booggraden, maar alleen die afstanden die corresponderen met de deling van de cirkel door bepaalde getallen.aspecten


Een aspect is dus een bijzondere afstand tussen 2 planeten t.o.v de Aarde. Wanneer twee planeten een aspect met elkaar vormen, zijn ze op een zeer speciale manier met elkaar verbonden.

 

ENERGIEPATRONEN


Aspecten zijn van enorme betekenis voor het interpreteren (en begrijpen) van een horoscoop. Ze geven aan welke soort relatie de verschillende elementen uit de horoscoop met elkaar hebben.


Planeten symboliseren archetypische energieën of psychologische eigenschappen die wij allemaal in onszelf dragen. Zo staat de Maan voor het principe van geborgenheid, Mars voor drijfveer en Venus voor het gevoel voor harmonie.... Het teken waarin ze staan geeft informatie over hoe deze energie zich uitdrukt. Het huis waarin ze staan, geeft weer in welk gebied je deze energie zal tegenkomen én gebruiken...


Als je Venus in huis X hebt, zul je je gevoel voor schoonheid het beste tot uitdrukking kunnen brengen in de maatschappij. Staat Venus in Stier, dan zul je dit doen op een aardse en praktische wijze. (Dit is heel simpel gesteld, maar het geeft een idee van hoe je hier naar moet kijken). Via de aspecten kijken we automatisch naar welke relatie een planeet, Venus bijvoorbeeld, heeft met de rest van de horoscoop.


Aspecten beschrijven de energie die nodig is om innerlijke kwaliteiten (zoals uitgebeeld door de planeten) te gebruiken.


Tezamen vormen alle aspecten een patroon en die vormt je persoonlijke ‘energetische gesteldheid’. We noemen aspecten daarom ook wel “energiepatronen”. Aspecten zijn net als de Ascendant de meest persoonlijke elementen uit de horoscoop.


Om bij Venus te blijven. Als Venus bijv. een aspect maakt met Uranus zal je behoefte voor liefde en harmonie gekleurd zijn door vrijheidsdrang (Uranus = vrije geest) en eerlijkheid. Dit heeft uiteraard weerslag op je partner/relatie keuze. Je schoonheidsgevoel zal altijd bijzonder origineel zijn, of op z’n minst anders dan gewoon :-). Daarentegen, als je Venus een aspect maakt (oftewel zich verbind) met Saturnus dan zul je al je relaties heel serieus nemen: je bindt je niet zomaar en je gaat niet zomaar weg van je partner. Je wilt graag aan de relatie werken. Daar heeft iemand met een Uranus-Venus aspect veel minder behoefte aan.....

 

ASPECTEN EN KLEUREN


Aspecten worden meestal in een bepaalde kleur getekend die de energie-lading weergeeft. Er wordt met de kleurenbetekenis gewerkt (hoewel niet alle astrologen dit zo doen)
.


Rood gekleurde lijnen geven een actieve geladen relatie tussen 2 planeten, waar, óf veel spanning en/of veel energie loskomt. Blauwe aspecten geven een passieve relatie aan tussen de planeten; er is sprake van een zekere vanzelfsprekendheid in de uitdrukking. Groene lijnen zijn een combinatie van beide, er is meer onrust omdat de planeten die op deze manier verbonden zijn in tekens staan, die niet op vanzelfsprekende wijze met elkaar spreken maar elkaar toch kunnen stimuleren.


Er bestaan geen slechte of goede aspecten: alle aspecten hebben hun eigen doel en betekenis binnen je eigen karakterstructuur. In het algemeen heeft iedereen in zijn horoscoop een combinatie van rood, blauw en groen.

 

DE MAJEURE EN DE MINEURE ASPECTEN


In de astrologie verdelen we de aspecten in twee groepen: de majeure en de mineure aspecten. De tabellen hieronder laat de majeure aspecten zien (noot: sommige astrologen beschouwen de half-sextiel en half-vierkant als mineure aspect). Mineure aspecten vormen een verfijning in de horoscoopinterpretatie en zijn ook niet echt van belang wanneer je begint met astrologie.

 

Majeure Aspecten

naam
symbool
exact afstand
in booggraden
orb
deling van de cirkel door:
kernwoorden energie van het aspect
de conjunctie
352°-08°
1
Intensiteit
de oppositie
180°
172°-188°
2
Dualiteit
de driehoek
120°
112°-128°
3
Zijn(skwaliteit)
het vierkant
90°
82°-98°
4
Weerstand
het sextiel
60°
56°-64°
6
Werkzaamheid
het halvierkant
45°
43°-47°
8
Weerstand (licht)
het halfsextiel
30°
28°-32°
12
Zoektocht
het inconjunct
150°
148°-152°
5/12de
Zoektocht

 

Wat is een orb?

Omdat de aspecten die planeten met elkaar vormen, samenhangen met hun bewegingen om de Zon, is er altijd sprake van een toenadering en een verwijdering van elkaar. In het geval van de conjunctie bijvoorbeeld zal er een moment komen waarop beide planeten vanuit de aarde gezien op een lijn zitten. Op dat moment zeggen we dat de conjunctie exact is. Maar in het echt is alles in beweging. Een horoscoop is een momentopname van de bewegingen van planeten door de dierenriemtekens.


Voor alle aspecten geldt dus dat er een moment is waarop een aspect sterker zal zijn. De marge waarin dit gebeurt noemen we een orb. Een orb is de marge waarbinnen een aspect als werkzaam wordt beschouwd.

We zeggen van een aspect dat hij nog vol-moet-worden of vol-is-geweest. Een aspect die nog vol-moet-worden heet een toenemend aspect. Een aspect die al exact is geweest heet een afnemend aspect.


Er zijn geen vaststaande regels voor het bepalen van de grootte van een orb. Het is afhankelijk van verschillende factoren maar vooral van de astroloog. Toch kunnen de orbs in grote lijn gebruikt worden zoals ze in de tabel aangegeven worden.


Wanneer het gaat om aspecten tussen de Maan en de Zon kan men een grotere orb gebruiken. Bijvoorbeeld voor de conjunctie, oppositie, driehoek en vierkant kun je gerust een orb van 10° gebruiken.

 

SAMENGEVAT

 

  • Aspecten spreken over de verhouding, de manier waarop elementen uit de horoscoop tot elkaar relateren.

  • Aspecten vertellen hoeveel en welke soort energie nodig is om bepaalde delen van onze persoonlijkheid en talenten tot uitdrukking te brengen.

 

Béatrice Boucher, D.FAstrol.S. © 2018 updated
uit het lessenpakket voor beginners


naar boven