home      béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen      linksganesha

 

 

Vedische astrologie en de Veda's
© Béatrice Boucher, DFastrolS - juni 2003


De Vedische astrologie, net als de wetenschap van yoga, maakt deel uit van een van de oudste en meest heilige teksten die we kennen; de Veda's. De Veda's zijn ontstaan uit de diepe meditatie en visioenen van de rishi's, de verlichte wijzen. Vedische kennis is kennis van het zelf.

Deze Vedische mantra's vormen een intuïtieve en symbolische taal waarin alle wetten van de kosmos zijn vervat. Astrologie vormt de toegang tot dit occult weten (met hoofd en hart), net als de Ayurveda kennis heeft van de wetten van het fysiek lichaam.

De Vedische astrologie was in gebruik in India en in Perzië in de tijd van de oude Vedische culturen, ongeveer 3000 v.C. Het schijnt dat deze vorm van astrologie ook invloed heeft gehad in China en het Midden Oosten en dat Pythagoras daarmee in contact is gekomen gedurende zijn vele reizen in het Oosten.

Vedische astrologie wordt ook Hindoe astrologie genoemd of Jyotisch, wat ‘kennis van het licht' betekent.


Enkele basisprincipes van de Vedische kennis


De Vedische wetenschap zegt dat het menselijke leven op aarde 4 doelen dient: kama, artha, dharma en moksha. De Vedische astrologie, als onderdeel van de Veda's, neemt deze visie over.


De vier doelen


Kama is gerelateerd aan het emotielichaam en aan de zintuigen. Het heeft vooral met plezier en genot te maken en kan leiden tot geluk.

Artha staat voor ons vermogen doelen te bereiken en dingen toe te eigenen, van materiële aard o.a. om te kunnen leven. Het zorgt ervoor dat we de nodige middelen verkrijgen.

Dharma
heeft te maken met onze behoefte aan erkenning en status. Het is verbonden met onze roeping, dat wat we aan de maatschappij kunnen geven.

Moksha
heeft te maken met bevrijding en staat direct in relatie met spirituele groei en transcendentie (op een hogere plan brengen) van de 3 lagere behoeftes.

Al deze doelen worden eigenlijk dharma's genoemd. Moksha is het hoogste dharma en alle lagere doelen zijn hier aan ondergeschikt en alleen essentieel om dat hogere doel te kunnen bereiken.

De Veda's stellen dat de basisvoorwaarde om deze 4 doelen te bereiken gezondheid is. Daarom richt de Vedische astrologie zich op het gezond zijn, fysiek en geestelijk. Vedische astrologie is dus zowel medisch, psychologisch als spiritueel.

De Vedische astrologie gebruikt heel andere uitgangspunten dan de westerse astrologie. Behalve de mystieke en verlichte filosofie maakt het gebruik van de filosofie van de veda's. Vedische astrologie maakt gebruik van andere technieken om de horoscoop (= rashi) te bestuderen en baseert de berekening op de siderische zodiak.De siderische zodiak en de Ayanamsha


De Westerse astrologie is gebaseerd op de tropische zodiak, de Vedische astrologie op de siderische zodiak. Het beginpunt dat gebruik wordt voor ieder zodiak is verschillend. De tropische zodiak, zoals de naam het zegt, neemt de lente-equinox (begin van de lente) als startpunt en baseert haar berekeningen op de bewegingen van de aarde om de zon. Bij de siderische zodiak wordt rekening gehouden met de precessie van de equinoxen en daarom wordt gebruikt gemaakt van een vaste punt aan de hemel om het begin van de zodiak vast te stellen. Daarom wordt de siderische zodiak ook wel de vaste zodiak genoemd.

Dit is een veel te ingewikkeld onderwerp om hier verder over uit te wijden, maar in grote lijnen betekent het dat de Vedische astrologie als vaste punt een vaste ster gebruikt. Meestal is dat Spica aan het einde van het teken Maagd. Het verschil tussen het begin van de twee zodiaks heet Ayanamsha en varieert tussen 21 42' en 24 02' graden (daar zijn de meningen nog over verdeeld en dat komt vooral omdat de gehele kosmos constant in beweging is - in feite zijn er geen vaste punten).

Het meest gebruikte Ayanamsha is die van Lahiri (23 10'). Als je je horoscoop in de siderische standen wilt omzetten, moet je dus 23 10' aftrekken van alle Tropische standen.Het galactische centrum


Het galactische centrum is de centrale zon van ons sterrenstelsel. Vanuit dit centrale punt, gesitueerd in de richting van het teken Boogschutter op 6°40' (siderisch), straalt licht en energie uit die het leven op Aarde beïnvloeden, zo vertellen ons de Veda's. Volgens de Vedische astrologie is het galactische centrum het centrum van de dierenriem. De energie van het GC wordt via Jupiter (heerser van Boogschutter) naar de Aarde gestuurd. En niet toevallig is dat Jupiter de Guru (leraar) wordt genoemd in het Vedische systeem.

Op dit moment, en afhankelijk van de gebruikte ayanamsha, zal het wintersolstitium (het begin van de winter) binnen tientallen jaren een conjunctie vormen met het GC. Volgens de vedische astrologen is dit een kans om tot harmonisatie te komen van de mensheid met de goddelijke wil. Hetgeen niet betekent dat we ineens allemaal verlicht worden, maar dat de gelegenheid voor spirituele groei er is.De planeten


Net als in de westerse astrologie spelen de planeten een belangrijke rol bij het interpreteren van de horoscoop. De vedische astroloog gebruikt alleen de planeten tot en met Saturnus. De nieuwe ontdekte planeten Uranus, Neptunus en Pluto worden in het algemeen niet meegenomen in de interpretatie en wanneer dat wel gebeurt, worden ze beschouwd als minder belangrijk dan de andere planeten. De Maansknopen (het snijpunten tussen de maanbaan en de ecliptica) worden natuurlijk wel gebruikt gezien we deze punten van hun overgenomen hebben. Ze heten Rahu (Noordknoop) en Ketu (Zuidknoop).

De betekenis van de planeten zijn in grote lijn gelijk aan die zoals we die uit de westerse astrologie kennen. Ik zal hier in het kort weergeven met welke extra afwegingen de vedische astroloog rekening houdt.De drie gunas


De kwaliteiten van de planeten worden ingedeeld volgens de drie gunas: sattwa, rajas en tamas. Sattva is een verfijnde kwaliteit zoals harmonie, intelligentie en evenwicht, reinheid voorstellend. Het geeft een naar boven gerichte beweging van de ziel. Rajas is de kwaliteit van actie, energie, onrust en passie, vorm en verandering voorstellend. Het is een energie die de ziel gevangen houdt in de tussen werelden. Je zou kunnen zeggen dat het ego-gericht is. Tamas is de laagste van alle drie de kwaliteiten en heeft met inertie en ‘onwetendheid' te maken. Het is een aardse energie, zwaar, traag en koppig. Het is te vergelijken met de zwaarte kracht van materie; het houdt ons gevangen in de lagere regionen.

Alle drie kwaliteiten zijn nodig in de natuur. Tamas geeft stabiliteit, Rajas geeft energie en Sattva geeft licht (verlichting). Volgens het vedische pad is het doel van spirituele evolutie het zoveel mogelijk reduceren van rajas en tamas.

Sattva Zon, Maan en Jupiter
Rajas Mercurius en Venus
Tamas Mars, Saturnus, Rahu en Ketu

Het bepalen van de gunas aan de hand van de horoscoop is vrij complex. Planeten hebben nl. allemaal ook iets van de andere gunas in zich. En verder zullen de planeten op een hogere en verfijnde niveau werkzaam zijn afhankelijk van de spirituele ontwikkeling van de persoon.

 

De 5 elementen

Uit de drie gunas komen de vijf elementen uit voort. Sattva breng ether voort, Rajas, vuur en lucht en Tamas, aarde en water. Heel apart voor de westerse astroloog is bijvoorbeeld dat Mercurius als een aarde-planeet wordt beschouwd. Volgens de alchemie staat ether (bij ons) voor de quintessence, maar in de westerse astrologie wordt dit verder niet gebruikt.

Planeten worden ook als malefic (slecht) of als benefic ingedeeld, maar de afweging is te complex van aard om hier meer over te zeggen. Jupiter wordt natuurlijk als benefic beschouwd en Saturnus als malefic. Maar de vedische astroloog zal altijd zeggen dat het malefic of benefic zijn afhankelijk is van wat je wilt bereiken in je leven; het leven behelst verschillende domeinen en wat op een bepaald niveau positief is, kan op een andere niveau negatief zijn. Saturnus bijvoorbeeld wordt als een benefic beschouwd voor het spiritueel leven omdat het ons naar de weg van onthechting leidt (mits wij daar aan toe zijn dus).

 

De 12 tekens

Latijns Sanskriet naam
Aries Mesha
Taurus Vrishabha
Gemini Mithuna
Cancer Kataka
Leo Simha
Virgo Kanya
Libra Tula
Scorpio Vrishchika
Sagittarius Dhanus
Aquarius Kumbha
Pisces Mina

 

De bhavas (huizen) en de verschillende rashi's (horoscopen)

Het is bekend dat ook de vedische astrologen het probleem kennen van de verschillende huizensystemen. Net als wij, helaas. Ik ga hier er ook niet over hebben, want het is net zo ingewikkeld als in de westerse astrologie en niet geschikt voor een introductie. Een van de merkwaardigste verschillen is de betekenis die aan de cuspen wordt gegeven. Daar waar de westerse astroloog zegt dat een cusp het begin van een huis aangeeft, zegt de vedische astroloog dat een cusp het midden van een huis aangeeft! Maar in beide gevallen geven cuspen, krachtpunten aan.

De vedische astrologen gebruiken twee verschillende ‘systemen' naast elkaar, beter gezegd twee soorten horoscopen: de ‘bhava chakra en de ‘rashi chakra'. De ‘bhava chakra' (huishoroscoop) richt zich op het meten langs de huizen. Hiervoor wordt het gelijke huizensysteem gebruikt vanaf de ascendant of het MC. In de ‘rashi chakra' (teken horoscoop) is ieder teken gelijk aan een huis (dit systeem heet bij ons het zodiak systeem).


Maan en Zon horoscoop

In de vedische astrologie worden vele soorten horoscopen gebruikt waaronder een waarin de Maan de ascendant wordt. De graad en teken van de Maan wordt ascendant én vanuit deze graad verder tellend wordt opnieuw een horoscoop ingetekend. De Maanhoroscoop wordt vergeleken met de ‘gewone' horoscoop. Voor carrière bijvoorbeeld wordt gekeken naar het 10de teken vanaf de Maan.
Ook de Zon kan de ascendant worden van de horoscoop. Dit is overigens een systeem die bij ons bekend staat als ‘zonnehuizen' (iedere 30 graden vanaf de graad van de zon = een nieuw zonnehuis). Deze vrijere manier om met de huizen om te gaan is specifiek aan de vedische astrologie.

In grote lijnen heersen de 12 bhavas over dezelfde gebieden als bij ons, met hier en daar een verschil. De huizen zijn bijvoorbeeld gerelateerd met de vier doelen van het leven. De huizen 1, 5 en 9 zijn dharma-huizen (vocatie en carrière); 2, 6 en 10 zijn artha-huizen (werk, welzijn en welvaart), 3, 7 en 11 zijn kama-huizen (verlangens en wensen) en 4, 8 en 12 moksha-huizen (bevrijding en transcendentie).
De huizen worden als de (4) cycli van de 4 doelen gezien. Zo laat het 4de huis het grondbeginsel zien die ons zoeken naar vrede en geluk bepaald; het 8ste de strijd waardoor we moeten gaan om het te vinden en het 12de de offers die we moeten brengen om het te ‘krijgen'.

 

De tekeningen

In India worden twee soorten tekeningen gebruikt. De ene is populair in het zuiden van India, de andere in het noorden. De ascendant wordt aangegeven door een dwarsstreep in een van de hokjes.
Horoscooptekeningen: Zuid India en Noord India

 

De drishti (aspecten)

De vedische astrologie gebruikt aspecten op een heel andere manier dan de westerse astrologie. Ten eerste is het niet het exacte graad maar de verhouding tussen de tekens dat het uitgangspunt vormt. Dit wil zeggen bijvoorbeeld, dat planeten in tegenoverstelde tekens een oppositie met elkaar vormen. Het gaat in de vedische astrologie om de verhouding tussen de (planeten in) tekens en wel geteld met de klok mee. Verder worden de aspecten niet verdeeld in gemakkelijk of moeilijk, het zijn de planeten (en hun afweging) zelf die een aspect zijn lading geven. Aspecten tussen planeten en huizen cuspen worden ook meegenomen.

Samenhangend met dit draaien met de klok mee, zullen sommige planeten bepaalde aspecten als majeur toegewezen krijgen, de andere als mineur. Zo wordt in het geval van Mars het vierde (ongeveer een vierkant aspect bij ons) en het 8ste (ongeveer het inconjunct aspect maar dan afnemend) gebruikt naast het 7de (oppositie). Allemaal berekend met de klok mee vanaf het teken waarin Mars geplaatst is. Bij Jupiter worden alleen het 5de en 9de genomen.


Vargas (deelhoroscopen)

Het lijkt alsof de vedische astrologen veel minder aspecten gebruikt, maar het tegendeel is waar. De relatie tussen planeten worden vooral bestudeerd dankzij een hele serie verfijningenshoroscopen: de vargas. Het meest bekend van deze vargas is de navamsha, of 9de deelhoroscoop.
In het algemeen zal een vedische astroloog tussen 2 en 16 deelhoroscopen gebruiken, naast onder andere de horoscopen die we net besproken hebben!

 

De Navamsha

Deze deelhoroscoop is gelijk aan de betekenis van het 9de huis, het gaat over dharma. Het geeft informatie over onze spirituele en religieuze drijfveren, de natuur van onze ziel en zijn aspiraties. De navamsha zal dus informatie geven over de mate waarin we in staat zijn onze potenties te manifesteren. De navamsha wordt altijd bestudeerd in relatie tot de rashi chakra.

 

© Beatrice Boucher, DFastrolS - juni 2003


Meer informatie
European Institute of Vedic Studies
American Association for Vedic Astrology (BAVA)

 

naar boven