home      béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen      links

De ouderdom van de
Vedische Astrologie

door Marie-Christine Sclifet © 2002

- vertaling Béatrice Boucher -
een aantal links zijn helaas niet meer online


Introductie

Volgens de Indiërs is de Vedische astrologie meer dan 5000 jaar oud. De Veda's, de oudste geschriften (ook 'revelaties' genoemd) zouden van nog latere datum zijn. De Indiërs spreken in hun geschiedenis van data zoals, 3000 v.C., 5000 v.C., 7000 v.C. en gaan zelfs tot 100 000 v.C. terug ...... Is dat mythe of werkelijkheid?


Hypotheses

Omdat de Rig-veda (de eerste van de Veda's) de oudste tekst is van India rest ons alleen de Rig Veda te dateren om een ijkpunt te hebben dat we als uitgangspunt kunnen nemen om de andere vedische teksten te dateren en ook de astrologie waarvan de principes in de Rig Veda al uiteengezet worden.


De Rig Veda dateren

Ik zal beginnen met een uitleg van de dateringen van de vedische teksten:

1. volgens de Indiase traditie
2. volgens de officiële versie van 'de school van Muller'

Nadat ik beiden standpunten en theorieën uiteengezet heb, zal ik een poging doen om de geldigheid, of ongeldigheid, van hun stellingen te bewijzen.

 

1° Hoe oud zijn de Veda's?

Volgens dat wat we op school leren (hetgeen we nog steeds in encyclopedieën lezen), werd India in 2000 v.C. bezet door een nomadisch volk afkomstig uit de Kaukasus dat de Veda's achterliet.

Dit nomadische volk met een lichte huid zou ook verantwoordlijk zijn voor de verspreiding van de Indo-europeese talen waar het Sanskriet, Grieks en het Latijns deel van uitmaken. In de chronologie van de Vedische teksten volgens Muller zou de Rig Veda de oudste vedische tekst zijn en uit 1200 v.C. dateren.

De moeilijkheden met het dateren van de vedische astrologie, de vedische teksten en de Veda's vinden hun oorsprong in de ouderdom van de Veda's zoals vastgesteld door Muller, overigens een datering die algemeen geaccepteerd wordt.

Want inderdaad, als de Rig Veda, de oudste vedische tekst (1), uit 1200 v.C. dateert, is het moeilijk voorstelbaar dat de vedische astrologie die uit de Veda's afkomstig is van oudere datum zou zijn.

 

2° De ouderdom van de Veda's volgens de officiële versie (1200 v.C.)

correspondeert niet met de Indiase chronologie die van vele oudere datums spreekt (tot 3900 v.C. en ouder).
Zo, waar komt dit verschil vandaan en wie heeft gelijk?

 

3° Officiële versie van de Veda's = 1200 v.C. maximum

Deze datering van de Rig Veda vindt zijn oorsprong in de 'theorie van de Arische invasies'. Deze theorie, geïntroduceerd in de 19de eeuw, legt uit dat het volk waaruit de Veda's afkomstig zijn en daarmee verbonden de oorsprong van de Vedische cultuur, vanuit de Caucasus emigreerde naar het sub-continent van India en deze bezette vanaf 1500 v.C. (2). Het is Muller, een 19de eeuwse oriëntalist, die de theorie van de Arische invasie heeft bedacht en die haar heeft doen plaatsvinden rond 1500 v.C. zodat het overeenkwam met de bijbelse tijdrekening (3).

De theorie van de Arische invasie is als volgt ontstaan: de veronderstelling van Abbé Dubois (4) van een emigratie naar India van een volk afkomstig uit Centraal Azië is overgenomen door Muller die het 'de theorie van de Arische invasie' noemde.

Muller vertaalde het woord 'arya' dat 'edel van geboorte en daden' betekent, met 'Ariër' en legde dit woord uit als: 'een ras met lichte huid'. Muller noemde vervolgens 'Dravidiërs' de populatie met donkere huid die India bevolkte vóór deze zogenaamde Arische invasie.

De theorie van deze 'rassen' is feitelijk afkomstig uit een foutieve interpretatie van 'de oorlog tussen de machten van licht en duisternis' zoals beschreven in de Vedische geschriften uit de oudheid. Deze strijd werd daardoor een 'strijd tussen de volkeren met lichte en met donkere huid'.

En zo is dit deel van de geschiedenis ontstaan en wordt er sindsdien onderwezen dat de Indo-Europeese volkeren afkomstig uit Centraal Azië het sub-continent van India hebben bezet rond 1500 v.C. en daar een vedische literatuur hebben achtergelaten. Deze theorie wordt al meer dan een eeuw onderwezen zowel in onze westerse als in de Indiase scholen!

Max Muller concludeerde vervolgens aan de hand van de verschillende grammaticale stijlen in het Sanskriet dat gebruikt werd in de teksten dat de Rig Veda de oudste tekst was en de Upanishads een van de meest recente.

Muller nam de geboorte van Buddha, ongeveer 600 jaar v.C. als zijnde het einde van het Vedische tijdperk. Vanaf die datum terugrekenend in de tijd besloot hij een willekeurig tijdsinterval van 200 jaren tussen de verschillende soorten geschriften in te voegen.

En zo, volgens de theorie van Muller, zou de tijdsberekening van de Vedische teksten de volgende zijn:

- Rig Veda: 1200 v.C.
- Sama-Veda, Ayur-Veda, Atharva-Veda: 1000 v.C.
- Brahmanas: 800 v.C.
- Upanishads, Aranyakas: 600 v.C.

De oudste geschriften van India zouden in het vervolg gedateerd worden volgens de theorie van Muller gebaseerd op een Arische invasie rond 1200 v. C.

 

4° Sommige delen van de Rig Veda, de oudste tekst (1) dateren uit 3900 v.C. en zelfs eerder

Hoe zit het? En hoe oud is de Vedische literatuur?

Ten eerste is het belangrijk te weten dat de meerderheid van de Vedische teksten met elkaar verbonden is via een bepaalde tijdberekening. Dus, wanneer we proberen de Vedische teksten te dateren is het belangrijk om rekening te houden met deze chronologie. De Veda's zijn volgens deze chronologie samengesteld in deze volgorde: de Rig Veda, de Sama-Veda, de Ayur-Veda en de Atharva-Veda.


De Vedangas en de Upa-Veda's zijn na de Veda's geschreven, net als de epische gedichten van de Mahábhárata, de Ramayana, de Upanishads en de Purunas (1). De traditionele Indiase tijdsrekening plaatst de epos van de Mahábhárata rond 3100 v.C., de Ramayan in 4300 v.C. en de Manu rond 6776 v.C..

De Vedische teksten bevatten vele astronomische verwijzingen (zoals, eclipsen en planetaire configuraties) die overeenkomen met de tijdstippen waarin de teksten werden geschreven. Juist deze verwijzingen geven ons nu de mogelijkheid om de periode te bepalen waarop deze teksten zijn samengesteld.


Noot: vóór het computertijdperk was het absoluut onmogelijk dit soort informatie te vervalsen => de astronomische fenomenen en data die in de teksten worden beschreven zijn daarom wel letterlijk gezien door degenen die ze beschreven.


Voorbeelden

De Rig Veda (5:40:5-9) beschrijft een zon-eclips uit 3928 v.C.: het was geen totale eclips maar een partieel die s' middags plaatsvond op de meridiaan van Kurukshetra, op een bepaalde dag na het zomer solstitium.... Volgens P.C. Sengupta, geschiedkundige der wetenschappen is er slechts één datum die aan alle voorwaarden beantwoord: 26 juli 3928 v. C.


Bron: (5).


Herman G.Jacobi
In 1894 berekende hij (berekeningen gebaseerd op de precessie) dat de Rig Veda uit 4000 of 5000 v.C. dateert.

Bron: (6).


De Ayur Veda en de Atharva Veda bevatten elementen die uit 2400 v. C. dateren.
De Ayur Veda en de Atharva Veda spreken van een lente equinox op de nakshatra Krittika (de Pleïaden: 26gr40 Ram tot 10gr Stier) en van een zomer solstitium (ayana) op Nakshatra Magha (Ogr. tot 13gr20 Leeuw). Dit geeft een datum van +/- 2400 v.C. Bron: (7).


Uitgaand van wat we eerder hebben gezegd, kan de Rig Veda gedateerd worden op minstens 3900 v.C.

 

5° Analyse vanuit het Indiase standpunt

Wat zijn de archeologische bewijzen die de astronomische data uit de Vedische teksten ondersteunen?


1. India bezit archeologische gebouwen die tot de oudste en omvangrijkste van de wereld behoren

Het Harappeese India, of het India van de zogenaamde 'Beschaving van de Hindoe Vallei', was de grootste stedelijke beschaving in de wereld tussen 3300 en 1900 v.C. (8).

De algemene chronologie van de beschaving van de 'Hindoe Vallei' (9) is:

- meest recente Harappeese fase: 1900 tot 1300 v.C.
- Harappeese fase: 2600 tot 1900 v.C.
- oudste Harappa (meerdere fases): 5500 tot 2600 v.C.
- Mehrgarh: 7000 tot 5500 v.C.

Meer dan duizenden archeologische vondsten hebben een indrukwekkende oude cultuur aan het licht gebracht. Met name de ontdekkingen (uit het begin van de 20ste eeuw) gedaan bij Mohenjodaro en Harappa (aan de oevers van de Sindhu, of 'Indus'). http://www.harappa.com/indus/map1.html
(Noot: Harappa wordt aangehaald in de Veda's)

Archeologische opgravingen en wetenschappelijke analyses concluderen dat de Sindhu-Sarasvati beschaving een glorietijd heeft gekend tijdens het 3e millennium v.C. Op haar hoogtepunt strekte deze beschaving zich uit tussen de Ganges in het Oosten tot aan Afghanistan in het Westen, tussen de grens van Iran tot dicht bij Bombay.
Zie de website: 'The Ancient Indus Valey' (zeer uitgebreid!):


2. De oude ruïnes getuigen van een buitengewoon culturele rijkdom
zowel op spiritueel als op materieel gebied: opmerkelijke stedelijke planning (straten die georiënteerd zijn naar de 4 windrichtingen en rechte hoeken met elkaar maken), pracht van de architectuur, tempels, bakstenen huizen met verdiepingen, magazijnen, voorraaddepots, prive en publieke badhuizen (10), ingenieus rioleringsysteem (wat zeer zeldzaam was in die tijd), ambachtelijke objecten, gebruik van keramiek, aardewerk, metalen, sieraden (11), gebruik van een gestandaardiseerd systeem voor maat en gewichten (12), eerste schrift, etc...


3. De script "Harappa" heeft uiteindelijk zijn geheimen onthuld.
De gebruikte taal is tegenwoordig definitief herkend als zijnde van Sanskriet oorsprong ('proto' brahmi). De meest oude scripts van Harappa dateren uit 5500 jaar v.C.

Foto's van deze script van 'Harappa': http://www.harappa.com/indus2/index.html (klik op 'early writing' - '16 tablets' - en op 're-excavations').

Pers (BBC) (13) - bronnen (14) - Andere fotos van de script van Harappa (15).


4. In India is vrij recentelijk een nieuw stedelijk complex gevonden.
Zoals Dwaraka e.o. door S.R. Rao en het 'Nationaal instituut voor Oceanografie in India', steden die van een overgangsfase getuigen tussen de beschaving van Harappa en die van de oudste oudheid van India.
(noot: de vedische teksten spreken van Dwaraka).

Bronnen en beelden: (16)


5. De recente Indiase archeologische onderzeese ontdekkingen
hebben een stad aan het licht gebracht in het dal van Cambay die mogelijk de oudste stad van de wereld zou kunnen zijn, in de nabijheid van de beschaving van de Sarasvati-Sindhus. De structuur van de stad zoals deze naar voren komt via de sonars, de gevonden holle edelestenen, etc, getuigen van een menselijke beschaving. Deze 'stad' is minstens 7000 jaar (5000 v.C.).
Een ruine is daar ook ontdekt en gedateerd op 9500 jaar (7500 v. C.).

Bron & beelden: (17) - Pers: BBC & Indian Express: (18)


6. Merhgarh (7000-5500 v.C.)
300 km ten noorden van Mohenjo-Daro heeft men de overblijfselen ontdekt van een gemeenschap waarvan de ouderdom geschat is op meer dan 8500 jaar.

Bronnen en beelden: (19)


7. Ongeveer 30% van de archeologische sites zijn blootgelegd......
en, gezien een aantal van deze plekken in Pakistan en in Afghanistan liggen, zijn er op dit moment nog politieke belemmeringen om de opgravingen te starten....

 

6° Analyse vanuit het westerse standpunt: zijn de uitgangspunten voor de datering van de Rig-Veda op 1200 v.C. en die van de andere vedische teksten als zijnde van latere datum gebaseerd op wetenschappelijke en archeologische feiten?


Nee, dus. De theorie van de Arische invasie (TAI) die de basis vormt van de chronologie van Muller en van zijn datering van de Rig Veda op 1200 v.C. is in tegenspraak met de ontdekkingen en de archeologische, geologische, antropologische en genetische bewijzen van de laatste twee decennia.


1. De Rig Veda (de eerste Veda) geeft een lofrede over de Saraswati (of Sarasvati), een brede rivier die op bepaalde plekken een breedte had van 7 km.

Gezien er nergens een spoor te vinden was van deze legendarische rivier is de Saraswati 200 jaar lang door de academici beschouwd als een mythe. En bijgevolg werden de Vedische teksten ook beschouwd als een verzameling gedichten, legendes en mythologische verhalen.

Welnu dan, er zijn recente satelliet foto's die het bestaan bewijzen van een droog gevallen rivier die de Saraswati blijkt te zijn. Bovendien, een groot aantal archeologische plekken in het Noorden van India hebben de laatste decennia de overblijfselen onthuld van (vedische) steden die vroeger langs de oevers van de Saraswati lagen.

Dus:

- de rivier die in de Rig Veda wordt beschreven bestaat en bevindt zich in India,
- de beschrijvingen in de Veda's van de bloeiende beschavingen langs de Saraswati, worden bevestigd door de archeologische vondsten,

- de Vedas beschrijven wel degelijk de opgetekende werkelijkheid van een bepaalde tijd.

Ongelukkigerwijze droogde de Saraswati langzaam uit binnen een periode van meerdere eeuwen om uiteindelijk helemaal te verdwijnen rond 1900 v.C.

De Rig veda moet dus voor die tijd geschreven zijn.

Dit heeft serieuze consequenties voor de theorie van de Arische invasie van rond 1500 v.C. Deze kan namelijk nooit juist zijn gezien de Veda's, die zogenaamd door de Arische bezetters uit de Kaukasus zijn geschreven rond 1200-1000 v.C., een beschaving beschrijven die al voor 1900 v.C. bestond, en die zich ontwikkeld heeft langs de Saraswati gedurende vele duizend jaar.


2. De nomades uit de Kaukasus, als ze de schrijvers waren van de Veda's, hebben nooit iets geschreven over hun eigen land.

De Vedas geven overigens helemaal geen melding van een buitenlandse oorsprong: alles komt uit India. Alle bergen en de 7 rivieren die overvloedig worden beschreven en verheerlijkt in de Vedische teksten zijn uitsluitend Indiaas.

Bovendien, zelfs de Rig Veda maakt 100 maal verwijzingen naar een oceaan (samudra), en ook naar boten, rivieren... En de oude Vedische goden zijn goden die uit de oceaan ontsproten zijn...


3. De Ariërs zouden de paarden in India hebben meegebracht rond 2000 v.C. volgens de TAI.

En toch zijn er botten van paarden gevonden in India uit 5000 v.C.


4. De Chronologie van Max Muller

gebruikt voor de datering van de verschillende vedische teksten en gebaseerd op de ontwikkeling van de grammatica van het Sanskriet is waarschijnlijk juist, maar de voorgestelde tijdsintervallen (van 200 jaren) zijn slechts de veronderstellingen van Muller.

De willekeurige voorgestelde tijdspanne van 200 jaar tussen de verschillende vedische teksten is veel te kort. Want de evolutie van de menselijke talen volgt een veel langzamer tempo. En bovendien zijn er ook veel meer taalkundige veranderingen geweest in het klassieke Vedische Sanskriet dan in het klassieke Sanskriet van Panini dat al sinds 2500 jaar bestaat


5. Er bestaat een continuiteit in de morphologie van het schrift:

van het Harappeese schrift via de Brahmi tot het Devanagare schrift (het geschreven Sanskriet zoals we dat nu kennen).


6. De continuiteit van de vedische cultuur

Verschillende overblijfselen uit verschillende tijden + culturele continuiteit tussen de beschavingen Shindu-Sarasvati en de middeleeuwse Indiase maatschappij, spreken het TAI tegen.


7. De spirituele wijsheid van de Vedische teksten wordt ontkend wanneer de Vedas slechts als dichtsels van barbaarse bezetters worden gezien. En dit ondanks het feit dat de Veda's de fundamenten waren van de grote yoga en mystieke tradities van Azië.


8. De ontdekte altaren in de Indus-Sarasvati sites (3000 v.C) zijn gebouwd volgens de zeer precieze berekeningen uit de Shulba Sutras. Het impliceert dat deze teksten voorafgegaan zijn aan het bouwen van deze altaren.


9. Niet alleen wordt de Vedische literatuur ter zijde geschoven,
maar ze wordt ook gescheiden van de grote archeologische vondsten uit de Harappa, net alsof er een India bestaat met 'een literatuur zonder beschaving' en 'een beschaving zonder literatuur'....


10. De objecten en schriften die boven water zijn gekomen tijdens de archeologische opgravingen in het dal van de Indus laten zien dat er wel degelijk sprake is van een Vedische cultuur: beelden van Vedische goden (20), swastikas, figuren die de verschillende posities van de yoga uitbeelden (20,21), altaren en de gebruikte voorwerpen nodig voor het uitvoeren van de rituelen die in de 'Brahmanas' Veda's zijn beschreven, etc...

Beelden: (20) & (21) - Bronnen: (22) & (23) & (24)

 

7° Datering van de Vedische astrologie


1. De fundamentele principes van de Vedische astrologie worden al in de Rig Veda uiteengezet:

- De Rig Veda kan gedateerd worden op 3900 v.C.

- Omdat de Vedas een compilatie zijn van verschillende revelaties, die bovendien voorafgegaan zijn door een mondelinge traditie impliceert dit dat de Rig Veda wel degelijk dateert van vóór 3900 v.C.

- de basisprincipes van de Vedische astrologie vinden we in de Jyotisha Vedanga, een tekst die de concepten uit de Vedas verder uiteenzet.

Impliceert dit dat de concepten van de Vedische astrologie ook van voor 3900 v.C. dateren?


2. Vedische astrologie gebaseerd op de Parasara

- BPHS de Parasara = compilatie uit de tijd van de indiase vedische astrologie (daarvoor = mondeling traditie)

- Volgens de Vedische chronologie, de datering van historische gebeurtenissen (zoals de oorlog van de Mahábhárata) en de (controle) bevestiging daarvan via verschillende andere informatiebronnen bestond Parasara al rond 3100 v.C.

=> de Vedische astrologie bestaat sinds minimaal 5100 jaar!


3. Andere Indiase astrologische teksten uit de oudheid: de Upadesa sutras, de Jaimini, de Brighu Samhita, etc...


4. Nakshatra: de nakshatras vormen een uniek Indiaas systeem waarvan de creatie dateert van de Rig Veda (en dus uit het 4de millennium v.C.)

Bronnen: (23) & (24) & (25).


5. 1790: de Schotse wiskundige John Playfair bewees dat de oudste vastgelegde astronomische waarnemingen (in ephemerides die ook bekend waren in de 18de eeuw) gebruikt door Indiase astrologen dateren uit 4300 v.C.

Bron: (24) & (26).


6. De Franse astronoom Jean-Sylvain Bailly (einde 18de eeuw) heeft gezegd: "De bewegingen van de sterren zoals berekend door de Hindoes ongeveer 4500 geleden verschillen zelfs geen minuut met de (moderne) tabellen van Cassini en Meyer. De Indiase tabellen geven dezelfde jaarlijkse variatie voor de Maan als die ontdekt door Tycho Brahe - een variabele onbekend voor de scholen van Alexandrië en Arabië."

Bronnen: (24) & (27)


7. Als de horoscopie in Alexandrie rond 332 v.C is ontstaan, hoe is het mogelijk dat hofastrologen hebben kunnen voorspellen in 560 v.C. toen ze de geboortehoroscoop van Prins Siddhartha (Gautama Buddha) bestudeerden, dat hij "koning van koningen of keizer van de asceten' zou worden?


8. De Horoscopie dateert op z'n minst van de Rig Veda (3900 v.C.): De Yotisha bestaat uit 3 delen: Siddhanta, Samhita en Hora. (Narada Samhita, 1-4).
Hora is de voorspellende astrologie en betekent studie van de Tijd. Hora is verdeeld in verschillende delen:

- Jataka of horoscopie
- Prasna of uurhoek astrologie

- Muhurtha of electie astrologie.

Er zijn 6 Vedangas (appendix van de Vedas) waaronder de Jyotisha Vedanga (28). En iedere Veda heeft zijn eigen Vedanga Yotisha (= VJ). Zo is de Vedanga Yotisha (VJ) voorradig in verschillende versies:

- de Rig-VJ, de oudste met 36 versen
- de Yajur-VJ met 43 versen.

De Yajur-VJ spreekt van een astronomische gebeurtenis (29) gedateerd rond 1500 v.C. En daarom dateert de Rig-VJ wel degelijk van vóór 1500 v.C.

Bron: (30).
* Ik wil hierbij zeggen dat op het moment waarop ik dit artikel schrijf nog duizenden astrologische teksten in het Sanskriet op een vertaling wachten...


9. De 12 dierenriemtekens net als de 7 planeten en de Maansknopen worden verschillende keren genoemd in de Rig Veda (3900 v.C)


De Zodiak

Misschien verbazend voor westerlingen, maar in de Rig Veda vinden we al bewijs van het bestaan van de Zodiak. De oorsprong van de zodiak van de 12 tekens wordt normaliter toegedicht aan Babylonië en gedateerd op ongeveer 600 v.C.

Maar in de Rig Veda (RV 1:164:11) wordt verteld: "Het wiel van de Zon aan de hemel heeft 12 stralen en wordt onderverdeeld in 360 paren van 'zonen'. Deze 'zonen' zijn de dagen (bestaande uit dagen en nachten). Dit getal van 360 is ook de verdeling van de cirkel in 360 graden, de zgn "Babylonische" verdeling.

De twaalfvoudige verdeling veronderstelt een zodiak, maar een aantal zodiakale (siderische) tekens wordt ook al in de Rig Veda benoemd, zoals:

- Vrishabha (Taurus) (RV 6:47:5 et 8:93:1)
- Mithuna (Gemini) (RV 3:39.3)
- Simha (Leo) (RV 5:83:3 et 9:89:3)
- Kanya ( Virgo) (RV 6:49:7)

Als we deze astronomische data, die gerelateerd zijn aan deze siderische tekens, willen dateren, komen we op een datum rond 4000 v.C.

De referentie aan de lente equinox in het siderische teken Taurus (Vrishabha), plaatst haar rond het 4de millennium v.C. Hetzelfde vers verbindt de maand van de Stier met zijn tegenstelde tekens "Jyeshtha" (nakshatra van 16°40' tot 30° Scorpio valt samen met de herfst equinox), en bevestigt dat de benaming Vrishabha (Taurus) gebruikt werd in astronomische zin en voor tijdsbepaling.

- Virgo (Kanya) is geassocieerd met Chitra.
Chitra is de nakshatra (asterisme) die Spica (de koren van de Maagd) bevat. Zo worden dankzij deze beschrijving alle twijfels weggenomen betreft het feit dat Kanya (Virgo) de 6de constellatie van de Zodiac is.

Hetgeen betekent dat deze zodiac even oud is als de oudste van de Veda en dat hij 'uitgevonden' is lang voor Babylonie!

Bronnen: (23)


10 Harappa: de tekens van de zodiak en de planeten bestonden al in de 3de millennium v.C.
De volgende links verwijzen naar de beelden:

- Vissen
http://www.harappa.com/script/parpola7.html
http://www.harappa.com/script/parpola8.html

- Stier, Schorpioen
http://www.harappa.com/indus/54.html
http://www.harappa.com/indus/56.html
http://www.harappa.com/indus/27.html
http://freepages.history.rootsweb.com/~catshaman/121Indus/02Indussym4.htm

- Ram
http://www.harappa.com/figurines/38.html

- De Pleïades
http://www.harappa.com/script/parpola12.html
http://www.harappa.com/indus/34.html

- Saturnus, Mercurius, Vénus, de Pléïades, Aldébaran (Rohini), etc...
http://www.harappa.com/script/parpola9.html
http://www.harappa.com/script/parpola10.html
http://www.harappa.com/script/maha9.html
http://www.harappa.com/script/maha10.html


De ontcijfering van het Harappa-script geeft aan dat men wel degelijk verwijzingen maakte naar sterren, planeten of constellaties.

Bron : (31)

Gezien met vrij veel zekerheid gezegd kan worden dat de Rig Veda uit 4000 v.C. dateert, dat de tekens en planeten erin genoemd werden zowel als de overblijfselen van planetaire monumenten én de Harappa-script, kunnen we zeggen dat de 12 tekens en de 7 planeten uit India afkomstig zijn en niet uit Mesopotamië of Griekenland!

 

Conclusie


De theorie van de Arische invasie houdt geen stand, de veronderstelde datering (officiële versie) van de Veda's en andere Vedische teksten zijn niet juist.

Het is van belang om de parallellen te herkennen en vast te stellen tussen (de studie van) de inhoud van de Vedische teksten (inhoud zoals we die in het licht van onze huidige kennis kunnen begrijpen) en de realiteit van recente archeologische en wetenschappelijke ontdekkingen.


En zo, gezien het voorgaande, zowel op het niveau van de astronomische datering van Vedische teksten als op het niveau van hun inhoud, gezien de Harappeese overblijfselen en wat de ontcijfering van de Harappa-script heeft onthuld, kan ik niets anders concluderen dan dat de Vedische astrologie zeker 5000 jaar oud is, of meer!


© Marie-Christine Sclifet
25 september 2002 (update 3 oktober 2002)


Vertaling Béatrice Boucher, D.F.Astrol.S
26 juli 2003 (de juistheid van de links liggen bij de schrijver)


Noten, bronnen, beelden en aanvullende informaties
:

 (1) Behalve de Puranas, die als ze eerder zijn opgeschreven dan de Veda's, toch niet meer en niet minder de compilatie zijn van een orale traditie van de oudste Indiase geschiedenis; die van de Manu.
Volgens de Puranas, was Manu de patriarch die een koninkrijk stichtte in Noord India nadat hij de zondvloed had overleefd. Als we ons refereren aan de lijst van koningen die genoemd worden in dynastische lijst van de Puranas (een lijst die bekend was aan de Griekse ambassadeurs aan het hof van Chandragupta in de 4de eeuw v.C.) moet Manu hebben geleefd in de 7de millennium v. C.
De mythe van de Atlantis heeft waarschijnlijk een gelijke oorsprong.

- Puranic Time and the Archeological Record [PDF] + lees ook (23)
site verdwenen
------------------------

(2) http://fr.encyclopedia.yahoo.com/articles/a/a0006073p0.html (site is helaas niet meer online)
--------------------------
(3) De 'Creatie' van de wereld in 4004 v.C. en de zondvloed in 2500 v.C.
--------------------------
(4) Abbé Dubois : franse evangeliste uit het begin van de 19e eeuw, die vele jaren in India heeft gewoond. Schrijver van: "Hindu Manners, Customs and Ceremonies", met een inleiding van Friedrich Max Muller.
http://shop.store.yahoo.com/doverpublications/0486421155.html
--------------------------
(5) 1ste datering van de eclips door P.C. Sengupta : "The solar eclipse in the Rgveda and the Date of Atri" - Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal Letters - 1941/7, pg 92-113
P.C. Sengupta : "Ancient Indian Chronology" - Calcutta 1947
K.V. Sarma: "A Solar Eclipse Recorded in the RgVeda"
Haribhai Pandya et al. : "Issues in Vedic Astronomy and Astrology" - Motilal Banarsidass - Delhi 1992, p. 217-224
N.S. Rajaram & D. Frawley : "Vedic Aryans and the Origins of Civilization" - WH Press - Quebec 1995, p.106.

--------------------------
(6) Hermann G.Jacobi, "On the Date of the Rigveda" (1894), réédité par K.C. Verma et al. eds : Rtambhara - Studies in Indology, Society for Indic Studies - Ghaziabad 1986, p. 91- 99
--------------------------
(7) Dr. Koenraad Elst : "Astronomical data and Aryan question" [PDF] (niet meer online)
--------------------------
(8) Yahoo! - Encyclopédie / la civilisation de l'Indus :
http://fr.encyclopedia.yahoo.com/articles/ni/ni_2232_p0.html (site is helaas niet meer online)
http://fr.encyclopedia.yahoo.com/articles/ni/ni_2232_p1.html (site is helaas niet meer online)
--------------------------
(9) http://www.harappa.com/indus3/e2.html
--------------------------
(10) http://www.harappa.com/indus/8.html
--------------------------
(11) http://www.harappa.com/indus/79.html
--------------------------
(12) In India was het decimale systeem al in gebruik tijdens de Harrapeese periode, zoals de gewichten en maten aangeven die gevonden zijn in Harappa:
http://www.harappa.com/indus/21.html
--------------------------
(13) BBC May 4, 1999 : http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/334517.stm
--------------------------
(14) http://www.harappa.com/script/parpola0.html
http://www.helsinki.fi/~aparpola/index.html
http://www.harappa.com/script/scriptres.html (livres et liens)
Rajaram, N.S. and David Frawley : "Vedic Aryans and the Origins of Civilization: A Literary and Scientific Perspective" - 2e édition. Voice of India, New Delhi 1997.
--------------------------
(15) Photos van de script Harappa :
http://www.harappa.com/indus/31.html
http://www.harappa.com/indus/25.html
http://www.harappa.com/indus/28.html
http://www.harappa.com/indus/29.html
http://www.harappa.com/indus/30.html
http://www.harappa.com/indus/37.html
http://www.harappa.com/seal/1.html
http://www.harappa.com/seal/14.html
http://www.harappa.com/seal/15.html
http://www.harappa.com/indus3/206.html
--------------------------
(16) Dwaraka :

- The Lost City of Dvaraka - By S.R. Rao (S.R. Rao served the Archaeological Survey of India for over 32 years. He is the discoverer of a large number of Harappan sites including the port city of Lothal in Gujarat).
- http://www.vedamsbooks.com/no14243.htm
- http://www.orientalthane.com/seminars/marine/11.htm
- Press: http://www.indian-express.com/ie/daily/20000714/ina14051.html (niet meer online)
--------------------------
(17) National Institute of Ocean Technology (NIOT, India): http://www.niot.ernet.in/ (niet meer online)
Marine Archaeology (NIOT): http://www.niot.ernet.in/m3/arch/index.htm (niet meer online)
--------------------------
(18)
- press : BBC 19 January, 2002 : http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/1768109.stm
- press : Indian Express January 17, 2002: http://www.indian-express.com/ie20020117/top6.html (niet meer online)
- press : BBC 16 January, 2002 : http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/south_asia/newsid_1763000/1763950.stm
- press : BBC 22 May, 2001: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/1345150.stm (niet meer online)
--------------------------
(19) Mehrgarh :
- http://fr.encyclopedia.yahoo.com/articles/m/m0002936_p0.html
(site is helaas niet meer online)
Neolithic Mehrgarh:
http://www.harappa.com/indus/indus4.html
http://www.harappa.com/indus3/e3.html
http://www.harappa.com/indus3/e5.html
http://www.travel.web.pk/destinations/archaeological_sites/mehrgarh.asp (niet meer online)
- Asthana : Pre-Harappan cultures of India and the Borderlands - Delhi, Books and Books, 1985
--------------------------
(20)
http://www.harappa.com/script/parpola8.html
http://www.harappa.com/indus/54.html
http://www.harappa.com/indus/56.html
http://www.harappa.com/figurines/32.html
--------------------------
(21)
http://www.harappa.com/script/parpola0.html
http://www.harappa.com/indus/33.html
--------------------------
(22) Dr. David Frawley: http://www.vedanet.com/
Underworld: Flooded Kingdoms of the Ice Age - A Vedic and India Perspective - by David Frawley
The Myth of the Aryan Invasion of India - By David Frawley
Proof of Vedic Culture's Global Existence - by Stephen Knapp (boek) :

--------------------------
(23) The genesis of India according to Bernard Sergent - a review By Koenraad Elst, Leuven (Belgie), 31 August 1999. (document PDF) (shorter version of a chapter of Koenraad Elst's new book: Update on the Aryan Invasion Debate, Aditya Prakashan, Delhi.)
http://pws.the-ecorp.com/~chbrugmans/articles/uk_pdf/sergent.pdf
(site helaas niet meer online)
--------------------------
(24) Dr Koenraad Elst's : "Update on the Aryan Invasion Debate" - Aditya Prakashan, New Delhi
--------------------------
(25) nakshatras (astérix) in de script Harappa:
http://www.harappa.com/script/maha8.html
--------------------------
(26) Playfair's argumentation, Remarks on the astronomy of the Brahmins; Edinburgh 1790, is reproduced in Dharampal: Indian Science and Technology in the Eighteenth Century, Academy of Gandhian Studies, Hyderabad 1983 (Impex India, Delhi 1971), blz. 69-124. )
--------------------------
(27) S. Sathe: In Search for the Year of the Bharata War, Navabharati, Hyderabad 1982, blz.32.
http://rcombes.ifrance.com/rcombes/bailly.htm
(site is helaas niet meer online)
http://www.burillier-uranie.com/ehistoire.htm
(site is helaas niet meer online)
--------------------------
(28) "Vedanga Jyotisha" betekent letterlijk "Compilaties / uitleg van de astronomische en astrologische procedures zoals gebruikt in de Vedas". => De astronomische en astrologische gegevens dateren al van de Rig-Véda, oftewel 3900 v.C. mini.
--------------------------
(29) De Vedanga Jyotisha spreekt van een moment waarop de lente equinox rond het midden van de Nakshtra Aslesha (oftewel 23 graad 20 mn Kreeft).
--------------------------
(30) Artikel "Exegesis of Hindu Cosmological Time Cycles" de Dwight William Johnson)
--------------------------
(31) Fishes and Stars: evidence for astral divinities :
http://www.harappa.com/script/parpola7.html
http://freepages.history.rootsweb.com/~catshaman/121Indus/02Indussym4.htm
--------------------------

© Marie-Christine Sclifet

naar boven