home      béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen      links
 

bar


Hieronder vindt u een overzicht van de workshops die ik op dit moment kan komen geven.
Voor een overzicht van de lezingen klik op deze link: lezingen
Voor meer informatie kun u mij per e-mail of telefonisch bereiken.

 


Van de Maan naar de Zon:
waar komen we vandaan, waar gaan we heen?
De Maan en de Zon vormen de fundamenten van elke horoscoop-interpretatie. De Maan is het symbool van het verleden en de Zon staat voor het potentieel, het bewustzijn dat we in de loop van ons leven (leren) ontwikkelen. Tezamen bepalen ze de plattegrond van ons levenspad.

In deze workshop (2 à 3 uur) richten we onze aandacht op deze symbolische reis. Hoe ziet ons levenspad er eigenlijk uit? Wat komen we onderweg tegen? Wat zijn de uitdagingen? Welke (existentiële) geheimen liggen verborgen in de symboliek van de Maan en de Zon? En wat betekent dat in ruimere zin voor de maatschappij waarin we leven?


Gauguin

Paul Gauguin
D'où venons-nous, Que sommes-nous?
Où allons-nous?
Het 11e Huis
de lessen van Waterman
We zijn aardig op weg naar het Watermantijdperk. Velen ervaren de huidige maatschappelijke ontwikkelingen als verwarrend, veeleisend en vaak als chaotisch. Het tempo van ons leven is enorm veranderd, evenals de eisen die de maatschappij, de werksituatie, het onderwijs aan ons stelllen.

Toch zoeken we (astrologen) volgens mij nog steeds op traditionele wijze naar traditionele antwoorden bij de horoscoop duiding. De astrologie is nog steeds een uitermate geschikt instrument, wanneer het gaat om het vinden van zingeving en aansluiting bij de huidige snelle sociale veranderingen. In deze workshop gaan we onze inspiratie zoeken (en vinden) in het 11e huis.
Levensritme; het 12-voud en
de Jupiter cyclus
Een van de basisprincipes van de astrologie is dat de ontwikkeling van bewustzijn door twaalf fases heen gaat. De twaalf dierenriemtekens zijn twaalf archetypische energieŽn, die elkaar opvolgen en op zeer bijzondere wijze elkaar aanvullen dan weer uitdagen. Dit twaalfvoudige ritme zien we terug in alle groeiprocessen, van een mens, een project, een idee, een bedrijf; zo ontvouwt zich het levensritme van... bijna alles eigenlijk.

 

Tijdens de lezing zullen we, voor beginners kennismaken met, en voor gevorderden opnieuw kijken naar deze twaalf fases en hun symboliek en hoe deze in de (astrologische) praktijk uitwerken, in het bijzonder in de ontvouwing van het leven volgens de cyclus van Jupiter. Neem natuurlijk je horoscoop mee.
Esoterische astrologie
Zielsgerichte astrologie
Deze workshop behelst een diepgaande en overzichtelijke introductie voor verdergevorderden in de astrologie die kennis wille maken met de esoterische astrologie.

Evenals de humanistische en evolutionaire astrologie beschouwt de esoterische astrologie, de horoscoop als een symbolische voorstelling van het levensplan en plaatst deze de mens binnen een groter collectief geheel. Ieder vanuit een eigen invalshoek geven deze richtingen niet alleen inzicht in talenten en persoonlijke blokkades, ze spreken ook ons vermogen aan om bewust te werken aan persoonlijke ontwikkeling en geven betekenis aan de crisissen en transformatieprocessen die zich (vaak dringend) aan ons voordoen.

We spreken van een esoterische astrologie omdat die de aandacht verplaatst naar onze innerlijke wereld waarbij de esoterische astroloog de werking van kosmische energieën bestudeert vanuit de ontwikkeling van het (ziele)bewustzijn.

De esoterische astrologie richt zich op de ziel –niet op de verwerkelijking van de persoon in de wereld. Ze beschouwt de ziel als de aansturende energie van de persoonlijkheid en verplaatst hiermee de bewuste ontwikkeling naar het zielsniveau. Ze onthult zo de relatie tussen de persoonlijkheid en het hogere zelf vanuit de perspectief van de ziel.

Om de zielsgerichte benadering te begrijpen moeten we eerst de terminologie kennen om te weten vanuit welke perspectief we moeten kijken.

In deze workshop bespreken we een aantal begrippen uit de esoterische astrologie en psychologie, zoals de structuur van de psyche volgens de Oude Wijsheid, de chakra's, de natuur van de zeven stralen, de tekens en hun esoterische heersers, de nieuwe rol van de Ascendant en de relatie met Zon en Maan.


Duur

3 à 4,5 uur - geschikt voor een dagworkshop. De inhoud van de workshop wordt in overleg aangepast, aan de tijd die beschikbaar is.
Tijdens de voorbereiding op een consultDe voorbereiding op een consult is een belangrijk moment - het is magisch werk. Maar met wat of met wie maken we contact? En hoe doen we dit? Met andere woorden, wat gebeurt er in de werkkamer van de astroloog? Wat zijn onze ervaringen en wat doen we ermee?

Dit is een workshop van 90 ŗ 120 min. voor kleine groepen (12 mensen), bestaand uit een lezing, oefeningen, bespreking en reflectie.
HuizensystemenOndertitel: historische perspectieven en wiskundige uitgangspunten

De twaalf huizen horen bij de fundamenten van de horoscoopinterpretatie net als de heersers van de huizen.
Maar hoe is dit eigenlijk mogelijk als het teken op de cusp wisselt met het systeem dat we gebruiken?

Weinig astrologen beweren nog dat hun systeem het juiste is m
aar wanneer ze eenmaal voor een bepaald systeem hebben gekozen, veranderen ze zelden. Opvallend is ook dat er weinig astrologen zijn die het systeem loslaten dat zij als eerste geleerd hebben.

In deze lezing geef ik een presentatie van de meest gebruikte huizensystemen. De informatie is o.a. gebaseerd op het werk van William Holden, een van de eersten die het thema probeerde te ontrafelen van zowel de wiskundige als de filosofische kant.

Deze les/workshop duurt minimaal 4 uur.